PDA

View Full Version : phân biệt like- enjoy , begin- startmrok
23-06-2008, 12:49 PM
xin cho hỏi sự khác nhau và cách dùng giữa "like" - "enjoy" ,"start" và "begin"

La Tuấn Tú
06-07-2008, 07:40 PM
like là đẹp... enjoy cũng đẹp nhưng enjoy thường dùng rất ít
c̣n start là bắt đầu... begin cũng bắn đầu.. nhưng start thường dùng nhiêu hơn

VinhHD
06-07-2008, 10:52 PM
xin cho hỏi sự khác nhau và cách dùng giữa "start" và "begin"

Quả thật hai động từ start và begin đều có nghĩa là bắt đầu. Cặp động từ này đă khiến không ít người bối rối khi phải quyết định lựa chọn động từ nào là phù hợp với t́nh huống sử dụng. Ví dụ, khi muốn nói tôi vừa bắt đầu học tiếng Anh bạn sẽ phải chọn cách nói nào trong hai cách sau đây: “I've started to learn English” hay “I've begun to learn English”.
Điểm khác biệt nằm ở sắc thái mà hai động từ biểu đạt. Begin diễn tả một sự khởi đầu thong thả c̣n start lại thể hiện sự bắt đầu mang tính cấp thiết. Dĩ nhiên cả hai động từ đều diễn tả hành động bắt đầu, mở đầu hay khởi đầu nhưng sắc thái ư nghĩa mà chúng truyền đạt đến người nghe/ đọc lại không giống nhau. Start khiến người nghe/ đọc có cảm giác về một điều ǵ đó bắt đầu đột ngột. Ví dụ, khi bạn đang ngồi trong một căn pḥng, hơi mơ màng v́ buồn ngủ và không hề nhận thấy có một người khác đang ở đó, bạn sẽ dùng start khi đột nhiên nghe hay nh́n thấy người ấy.
· Oh, you did give me a start / You startled me. (Anh làm tôi giật ḿnh đấy).
· My car starts straightaway in the morning. (Sáng nay xe ô tô của tôi khởi động phát được luôn). Nếu bạn dùng “My car begins in the morning” (Xe tôi bắt đầu khởi động sáng nay), mọi người sẽ thắc mắc cái ô tô sẽ làm ǵ tiếp theo.
Nếu muốn thu hút sự chú ư của cử toạ trong một cuộc họp, người Anh sẽ dùng “Shall we start?” (Chúng ta bắt đầu chứ?). Câu nói trên hàm nghĩa chúng ta có rất nhiều việc phải làm và thời gian vô cùng quư giá đối với chúng ta. Nếu bạn dùng “Shall we begin?” sắc thái ư nghĩa sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Động từ start c̣n có một ư nghĩa rất đặc biệt là điều này chưa từng xảy ra trước đó. Ví dụ:
· Charlie (baby) started speaking at the age of two. (Bé Charlie bắt đầu biết nói lúc hai tuổi).
· Charlie (chairman) began speaking at two o'clock. (Chủ toạ Charlie bắt đầu phát biểu lúc 2 giờ).
Như vậy, “I’ve started to learn English” có nghĩa việc học tiếng Anh là cần thiết cho công việc của bạn. Bạn đă suy nghĩ về việc này từ lâu và bây giờ là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành việc này. Trong khi đó, “I’ve begun to learn English” lại hàm nghĩa bạn coi việc học tiếng Anh là một thú vui và có thể việc này cũng là thú vui của nhiều người khác nữa.
Nếu coi start và begin như hai con người th́ start sẽ là một người “mạnh mẽ, quyết đoán và đầy năng lực” c̣n begin sẽ là một người “thong thả, điềm tĩnh và vui vẻ”.

Chúc bạn thành công!
(Vinh HD sưu tầm từ internet)

banao
07-07-2008, 10:38 AM
xin cho hỏi sự khác nhau và cách dùng giữa "like" - "enjoy" ,"start" và "begin"


Thường th́ start và begin sử dụng ko khác nhau là mấy.
She started/ began working here 3 months ago.

Begin thường đc sử dụng để miêu tả một series of event.
The story begin on the island of Corfu.

Một số trường hợp ko dùng begin mà dùng start :
a. bắt đầu 1 cuộc hành tŕnh
I think we ought to start at six, while the roads are empty.

b. bắt đầu hoạt động (về máy móc)
The car won't start.

c.làm (máy móc) vận hành
How do you start the washing machine?

Sau dạng beginning và starting, verb theo sau chia to infinitive
It's starting/beginning to rain.

tklshb
10-07-2008, 09:37 PM
Theo giải thích nghĩa trong từ điểnAnh- Việt của Viện Ngôn Ngữ học (xuất bản tháng 6.2003) th́ "begin và start có thể được dùng theo cùng một cách, tuy rằng start phổ thông hơn trong khẩu ngữ"

gauden3527
26-10-2010, 09:30 AM
thanks everybody

miss_kool
26-10-2010, 08:39 PM
xin cho hỏi sự khác nhau và cách dùng giữa "like" - "enjoy" ,"start" và "begin"like
1 similar to somebody/something
2 used to ask somebody's opinion of somebody/something
3 used to show what is usual or typical for somebody
4 in the same way as somebody/something
enjoy
to get pleasure from something
to be happy and get pleasure from what you are doing
to have something good that is an advantage to you
used to say that you hope somebody gets pleasure from something that you are giving them or recommending to them
start và begin:

begin / startThere is not much difference in meaning between begin and start, though start is more common in spoken English: What time does the concert start/begin? ◇ She started/began working here three months ago. Begin is often used when you are describing a series of events: The story begins on the island of Corfu. Start, but not begin, can also mean ‘to start a journey’, ‘to start something happening’ or ‘to start a machine working’: We’ll need to start at 7.00. ◇ Who do you think started the fire? ◇ The car won’t start.You can use either an infinitive or a form with -ing after begin and start, with no difference in meaning: I didn’t start worrying/to worry until she was 2 hours late.After the forms beginning and starting, the -ing form of the verb is not normally used: It’s starting/beginning to rain. ◇ It’s starting/beginning raining.:80:

iomr.chuan
18-08-2014, 07:58 PM
Em toàn thấy "start" vs "begin" sao k thấy ai nói "like" vs "enjoy" vậy????