PDA

View Full Version : Bi học Tiếng Anh khối 6 [NNG CAO]Chocolate_iu_anh_forever
03-06-2008, 10:41 AM
Ngoi những bi học TA căn bản th chng ta cũng nn nng cao một cht để giỏi hơn, mời cc bạn post những bi học Nng Cao cho moị n`g cng''thổn thức'' nh ^^

GOOD LUCK:smilie_w00t::smilie_w00t:

Thn,
Chocolate

Chocolate_iu_anh_forever
12-06-2008, 08:58 PM
Trong thread l thuyết căn bản, mnh đ ni về một số điểm ngữ php căn bản, cn bn thread ny
+Một số cu dng trong lớp học
Come in : vo lớp
May I come in?: em xin c vo lớp ( em vo lớp được khng ạ)
Go out : ra ngoi ( may I go out? : cho em xin ra ngoi )
Sit down: ngồi xuống
Stand up : đứng ln
Open/close your book : mở/ đng sch
Raise/ put on your hand : giơ tay ln
Put your hand down: bỏ tay xuống
Can you do....... ?: bạn c thể lm g được ko?
Who's on duty today? : (cu hỏi) ai trực nhật hm nay
Did you do/complete your homework? : em đ lm bi tập về nh chưa?
( cứ học thuộc thui nha)
Pardon, please! : bạn vui lng nhắc lại được ko?

+ Cấu trc hỏi ai sống ở đu
WHERE DO/DOES+ SOMEBODDY+LIVE?
WHAT + BE+ SOMEBODY'S ADDRESS?( địa chỉ của ai đ )CU TRẢ LỜI :
S+LIVE + ON+ ĐƯỜNG PHỐ
AT+ SỐ NH+ ĐƯỜNG PHỐ
SOMEBODY'S ADDRES(ES) IS/ARE+ SỐ NH+ ĐƯỜNG PHỐ( STREET)+ PHƯỜNG(WARD)+ QUẬN(DISTRICT)+ TỈNH/ THNH PHỐ(PROVINCE/CITY)+ ĐẤT NƯỚC( COUNTRY)+ TRI ĐẤT( NẾU CẦN, THE EARTH)
ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH V TNH TỪ CHỈ ĐỊNH
This(cho danh từ sỗ t), these(cho danh từ số nhu) : ny, đy
these(danh từ số t ) , those(cho danh từ sỗ nhu) : kia, đ
. ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH
đng chức năng lm chủ ngữ trong cu. This v that đứng trứoc "is" v object l danh từ số t. These v those dng trước "are" v danh từ số nhu
This is my book.
That is my ruler.
Are these your pens?
Those are not my pens.

Tiểu thư Kitty
13-03-2009, 07:08 PM
Ci ny dễ m.C ci no nng cao thm một cht ko?

Ha_anh_1994
25-09-2009, 09:01 PM
Bạn tm BT nng cao được k? C đề thi olympic TA k? c th cho mnh mượn nh ! Cho con em m !