PDA

View Full Version : Danh sách các thành viên của boxNguyet Minh
02-06-2008, 10:55 AM
Đây là nơi các mod cập nhật tên các thành viên của box nha.
Các thành viên có tham gia lớp học( ở mục học tập )hay có góp ư cho box , từ 5 bài trở lên, sẽ được cho vô danh sách.
Các thành viên cũ nếu c̣n tham gia lớp nữa(v́ có 1 số bạn rùi sẽ lên box 8 mà ) th́ đăng kí lại nhé !!!
----------------
Các mod chú ư : Khi update , các mod nhớ update có nick 4rum+ nick yahoo nha^^

Thân
NM