PDA

View Full Version : Nội quy và thông báo của box 7(các thành viên mới đọc kĩ trước khi tham gia)Nguyet Minh
02-06-2008, 09:56 AM
Đây sẽ là post nội quy & thông báo (các mod cập nhật khi cần thiết nha ) của box 7 này !


Nội quy

Đầu tiên v́ lớp ḿnh thuộc forum tiếng anh, nên dĩ nhiên cần theo tất cả những nội quy của 4rum.
Mỗi khi muốn post bài làm quen, các bạn post trên mục Làm quen (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=151965#post151965)
Không được phép spam trong các mục nội quy-thông báo, mục bài học và mục kiểm tra , chỉ được spam trong mục Giao Lưu Giải trí (http://www.tienganh.com.vn/forumdisplay.php?f=403)

Thân ,
NM

( các mod thấy thiếu cái ǵ bổ sung giùm nha^^)