PDA

View Full Version : Giải đố nào các bạn oy!nhócgirl
28-05-2008, 09:28 AM
Tui có mấy câu đố nè, thi xem ai giải nhanh hơn nào!!!!!

1/. Cái bàn thơi gian = cái thời khóa biểu
Ai bảo là đúng th́ giơ tay nào! Thi tay ai đẹp hơn!hihihihihihi

2/. Khi chụp ảnh người ta thường nghĩ đến thứ j` nào?
Vừa nhắc đă thấy thèm roài ! Thư này á => ngon tuyệt!
Ai có tâm hồn ăn uống đây?????

cachuatim
28-05-2008, 12:21 PM
Tui có mấy câu đố nè, thi xem ai giải nhanh hơn nào!!!!!

1/. Cái bàn thơi gian = cái thời khóa biểu
Ai bảo là đúng th́ giơ tay nào! Thi tay ai đẹp hơn!hihihihihihi
- Time table = Schedule
2/. Khi chụp ảnh người ta thường nghĩ đến thứ j` nào?
Vừa nhắc đă thấy thèm roài ! Thư này á => ngon tuyệt!
Ai có tâm hồn ăn uống đây?????
- Cheese.....
Đúng không? :)

Chipmunks
08-09-2008, 10:01 PM
1/. Cái bàn thơi gian = cái thời khóa biểu
Ai bảo là đúng th́ giơ tay nào! Thi tay ai đẹp hơn!hihihihihihi
- Time table = Schedule
2/. Khi chụp ảnh người ta thường nghĩ đến thứ j` nào?
Vừa nhắc đă thấy thèm roài ! Thư này á => ngon tuyệt!
Ai có tâm hồn ăn uống đây?????
- Cheese.....
Đúng không? :)

Có vẻ đc đấy:32_002:. Thanks cho pác phát