PDA

View Full Version : Sự khác biệt giữa từ foreword và từ prefacenamhung0112
06-05-2008, 06:52 PM
HuHu! Có ai giúp ḿnh phân biệt hai từ này với :smack: Dịch từ điển th́ hai từ này đều nghĩa là lời nói đầu. Nhưng trong sách tiếng anh th́ người ta thường sử dụng luôn hai từ này. Từ foreword trước và từ preface sau. Tại sao vậy?

billi
06-05-2008, 10:54 PM
HuHu! Có ai giúp ḿnh phân biệt hai từ này với :smack: Dịch từ điển th́ hai từ này đều nghĩa là lời nói đầu. Nhưng trong sách tiếng anh th́ người ta thường sử dụng luôn hai từ này. Từ foreword trước và từ preface sau. Tại sao vậy?

Words Into Type succinctly characterizes the differences between a preface and intro: "A preface or foreword deals with the genesis, purpose, limitations, and scope of the book and may include acknowledgments of indebtedness; an introduction deals with the subject of the book, supplementing and introducing the text and indicating a point of view to be adopted by the reader. The introduction usually forms a part of the text [and the text numbering system]; the preface does not."

The foreword, says the Chicago Manual of Style, is usually written by someone other than the author or editor, usually someone eminent (to lend credibility to the book), and although the title page may say "Foreword by X," if the foreword is only one or two pages (which is normal), the name of the foreword writer normally appears at the end of the foreword. (The title or affiliation of the author of the foreword may also appear there.) For details on positioning of these elements, and what kind of type to use, refer to one of those two manuals, if your publisher doesn't handle the formatting.

saocoi88
07-05-2008, 12:30 AM
bạn ơi bạn có thể gơ tiếng việt được hok? v́ tớ học dốt tiếng anh nên đọc kí này tớ hok hiểu ǵ lắm, thanks nhé :D

ngquyetdinh
24-03-2017, 03:03 PM
Ḿnh phải đăng kư để trả lời cho bạn câu này (v́ ḿnh đang t́m hiểu về nó)

Preface - lời mở đầu. Thường đây là những lời giải thích của chính tác giả về sách như:


lư do sách ra đời (tính cấp thiết)
Sơ lược nội dung sách


Foreword - Lời giới thiệu. Không nhất thiết phải là của tác giả, mà có thể từ một chuyên gia trong lĩnh vực này. Cái này mang tính marketing hơn

Thân