PDA

View Full Version : Từ vựng về cc loại hoalucky_star_1213
06-05-2008, 02:50 PM
Mọi người cng mnh sưu tầm từ vựng về cc loi hoa nh. Sau đy mới chỉ l một số t thi

Cherry blossom : hoa anh đo
Lilac : hoa c
Areca spadix : hoa cau
Carnation : hoa cẩm chướng
Daisy : hoa cc
Peach blossom : hoa đo
Gerbera : hoa đồng tiền
Rose : hoa hồng
Lily : hoa loa kn
Orchids : hoa lan
Gladiolus : hoa lay ơn
Lotus : hoa sen
Marigold : hoa vạn thọ
Apricot blossom : hoa mai
Cockscomb : hoa mo g
Tuberose : hoa huệ
Sunflower : hoa hướng dương
Narcissus : hoa thuỷ tin
Snapdragon : hoa mm ch
Dahlia : hoa thược dược
Day-lity : hoa hin
Camellia : hoa tr

ngườitithuơng
06-05-2008, 03:30 PM
- tulip: hoa uất kim hương
- chrysanthemum: hoa cc (đại đa)
- forget-me-not: hoa lưu ly thảo (hoa đừng qun ti)
- violet: hoa đổng thảo
- pansy: hoa păng-x, hoa bướm
- morning-glory: hoa bm bm (mu tm)

Lost In VN Sky
06-05-2008, 04:24 PM
orchid : hoa lan
water lily : hoa sng
magnolia : hoa ngọc lan
hibiscus : hoa rm bụt
jasmine : hoa li (hoa nhi)

JinVampire_Tjnny
06-05-2008, 06:06 PM
-flowercup : hoa bo
-Hop : hoa bia
-banana inflorescense : hoa chuối
-ageratum conyzoides: hoa ngũ sắc
-horticulture : hoa dạ hương
-confetti : hoa giấy
-tuberose : hoa huệ
-honeysuckle : hoa kim ngn
-jessamine : hoa li
-apricot blossom : hoa mai
-cockscomb: hoa mo g
-peony flower : hoa mẫu đơn
-White-dotted : hoa mơ
-phoenix-flower : hoa phượng
-milk flower : hoa sữa
-climbing rose : hoa tường vi
-marigold : hoa vạn thọ

fogxjnh
12-04-2009, 11:17 PM
- antigone: hoa ti gn
- roe-mallow : hoa dm bụt
-water-rail : đỗ quyn
- pergularia : hoa l(thin l )
- henna : hoa mng tay

cachuatim
13-04-2009, 12:47 PM
- Buttercup: cy mao lương hoa vng
- Tuberose: hoa huệ
- Lily: hoa huệ ty
- Peony: hoa mẫu đơn (= paeony)
- Cholorantus: hoa si
- Peach blossom.: hoa đo
- Gerbera: hoa đồng tiền
- Fuchsia; cy hoa vn anh
- Flowers of sulphur: hoa lưu huỳnh

apple9x
21-06-2009, 11:20 AM
help me! crocus v saffron đều chỉ cy nghệ ty. vậy a crocus flower saffron l sao nhi?

hungchang
27-05-2010, 11:47 AM
c ai biết hoa ngũ săc trong tiếng anh l g ko???

hieubeonjnj
15-06-2010, 12:55 AM
c ai biết hoa ngũ săc trong tiếng anh l g ko???

hinh như l Lantana Camara
xuất xứ từ tiếng Ty Ban Nha "Lantara Camara La"