PDA

View Full Version : dịch từ việt sang anhttra
04-05-2008, 10:53 PM
cho em hỏi câu này th́ dịch thế nào ạ:
công ty tôi làm việc được 2 anh em Jack và Daniel Patridge thành lập năm 1866?
cái từ 2 anh em Jack và Daniel viết thế nào nhỉ:ibf_confused:

Thiên Phúc
04-05-2008, 11:08 PM
my company is setted up by Jack and Daniel in 1866

kiharu
04-05-2008, 11:33 PM
my company is setted up by the younger brother Jack and Daniel in 1866
ḿnh hok bít có đúng chắc hok nữa.

dukanh_chicken
05-05-2008, 09:25 PM
my company was setted up by Jack and Daniel in 1866
tôi ko chắc có đúng hay ko v́ tôi học TA gà lắm^^!

pinkgirl183
05-05-2008, 09:52 PM
The company where I am working is setted up by Jack and Daniel in 1866

theo ḿnh là vậy :p

Lương Hồng Hạnh
05-05-2008, 11:04 PM
công ty tôi làm việc được 2 anh em Jack và Daniel Patridge thành lập năm 1866?
Translate: My company was found in 1866 by two brothers Jack and Daniel Patridg.
Hoặc cách thứ 2 là: My company wá found in 1866 by Jack and his brother, Daniel Patridg.

paddy8788
06-05-2008, 02:17 AM
My company was founded by two brothers, Jack and Daniel Patridge, in 1866.

Dùng dấu phẩy để chèn vào bạn à :)

saocoi88
08-05-2008, 01:45 AM
Nhân tiện đây cho em hỏi luôn câu ń zới, hum nay thầy em kêu em phiên dịch hộ thầy mà em hok biết nói thía nào nữa:

Bạn đă xin giám đốc của tôi cho bạn tập karatedo vào lúc 19-21h ở đây chửa

krkic_2710
08-05-2008, 08:40 AM
cho em hỏi câu này th́ dịch thế nào ạ:
công ty tôi làm việc được 2 anh em Jack và Daniel Patridge thành lập năm 1866?
cái từ 2 anh em Jack và Daniel viết thế nào nhỉ:ibf_confused:
my company was setted in 1866 by two brother Jack and Daniel Patridge?
ḿnh ko bik đúng k. Có j` bạn sử câu của ḿnh lại cho đúng trật tự, cách sắp xếp,ngữ pháp nha.thanks

krkic_2710
08-05-2008, 08:43 AM
Nhân tiện đây cho em hỏi luôn câu ń zới, hum nay thầy em kêu em phiên dịch hộ thầy mà em hok biết nói thía nào nữa:

Bạn đă xin giám đốc của tôi cho bạn tập karatedo vào lúc 19-21h ở đây chửa

Have you answer my manager for you do exercise KARATEDO at here?
nếu có j` sai sót chỉnh lại câu dùm ḿnh nha

nguyen minhthu
08-05-2008, 10:05 AM
ḿnh thấy thế này:
have you asked your manager to allow you to exercise karatedo here yet?

saocoi88
09-05-2008, 12:37 AM
ḿnh thấy thế này:
have you asked your manager to allow you to exercise karatedo here yet?
thanks các bạn trước nhé, nhưng tớ nghĩ thế này hok biết có được hok?
have u asked my manager allow for u exercise karatedo on 7pm to 9pm yet?

hbae787
09-05-2008, 01:56 AM
cho em hỏi câu này th́ dịch thế nào ạ:
công ty tôi làm việc được 2 anh em Jack và Daniel Patridge thành lập năm 1866?
cái từ 2 anh em Jack và Daniel viết thế nào nhỉ:ibf_confused:

My company was founded by the Patridge brothers, Jack and Daniel, in 1866.

paddy8788
09-05-2008, 03:22 AM
my company was setted in 1866 by two brother Jack and Daniel Patridge?
=> Set không dùng để nói về thành lập bạn à. Và bạn nên cố gắng gơ cho đúng chữ hoa chữ thường nhé ;)

@sacoi88:
Have you asked for permission from my manager to practice Karate here from 19 to 21 yet?

ttra
09-05-2008, 10:27 PM
phương án của ḿnh: Have you asked my manager for allowing you to train karatedo here from 19h to 21h yet?

caoxuanhoainam
11-05-2008, 11:11 PM
have you to ask my director for you do exêrcise karatedo at 19- 21 here

saocoi88
15-05-2008, 08:36 AM
THanks paddy ná tớ thấy câu ń đúng lắm, cả nghĩa và ngữ páp. Nhân tiện hỏi luôn câu nữa:
Dân số thế giới ngày càng gia tăng, v́ thế nên lương thực ngày càng thiếu. Mọi người hăy gia tăng sản xuất để hok thiếu lương thực

turtlegold
15-05-2008, 04:48 PM
THanks paddy ná tớ thấy câu ń đúng lắm, cả nghĩa và ngữ páp. Nhân tiện hỏi luôn câu nữa:
Dân số thế giới ngày càng gia tăng, v́ thế nên lương thực ngày càng thiếu. Mọi người hăy gia tăng sản xuất để hok thiếu lương thực

Xem ḿnh làm dc ko nhé!

The more quickly the world population increased, the less rations (lương thực) we might have. So everyone must produce food harder to have more rations to live.

pham ban mai
18-05-2008, 10:24 PM
cho em hỏi câu này th́ dịch thế nào ạ:
công ty tôi làm việc được 2 anh em Jack và Daniel Patridge thành lập năm 1866?
cái từ 2 anh em Jack và Daniel viết thế nào nhỉ:ibf_confused:


Câu này theo Mai có thể dịch như sau:
The company which I work, is established by the two brothers, Jack and Daniel Patridge in 1866.
or:
I work in a company established by the two brothers, Jack and Daniel Patridge in 1866.

saocoi88
18-05-2008, 10:40 PM
Xem ḿnh làm dc ko nhé!

The more quickly the world population increased, the less rations (lương thực) we might have. So everyone must produce food harder to have more rations to live.
SS nghĩ là hok nên dùng increased ở th́ quá khứ( nêú ss hok nhầm^^! ) mà nên dùng nó ở hiện tại hoàn thành th́ đúng hơn, v́ ngày càng gia tăng, nó đă tăng ở quá khứ rố nhưng tương lại nó lại tăng tiếp,