PDA

View Full Version : birthday letter!forever_k2
27-04-2008, 10:43 AM
:thumbs-up-nomi:Birthday Greetings! What a happy occasion! You are going to be 20 years old on 16/ 1/ 1989! My you are getting so big!
Thanhsang_k2 wanted me to send you this letter to remind you what a SPECIAL day your birthday is. Since the day you were born 20 years ago, you have made everyone in your life very happy!
I hear you will be having a party Ho Chi Minh city college economic! Do you think [F] will be there? I sure hope so! Birthdays are much more fun when you can share the excitement with your friends. They probably will have tons of fun too! Do you have a special outfit in green that you will be wearing? You look so beautiful in green!
Maybe you can have a private party with [F], too. Wouldn't that be fun? You can put party hats on them and place them at the table and give them cake and milk. I am sure they will be very well behaved for you.
I hope you get everything you want on your birthday, especially the love you have been waiting for. thanhsang_k2 wanted me to remind you to hair-pin. I know you can do that if you try!
Birthdays come only once a year, so make sure to enjoy it and have lots of fun! Happy Birthday, [F]!
Love,

krisscage
06-08-2008, 09:30 PM
Bài này đạo văn trên website :
http://www.businessknowhow.com/officesupport/specialty/birthday.htm
Lần sau đừng đạo văn nữa nhé!
Nếu có th́ ghi rơ source!


Thanks and best regards,
Minh Triet

lêttrs
09-03-2010, 04:58 PM
:thumbs-up-nomi:Birthday Greetings! What a happy occasion! You are going to be 20 years old on 16/ 1/ 1989! My you are getting so big!
Thanhsang_k2 wanted me to send you this letter to remind you what a SPECIAL day your birthday is. Since the day you were born 20 years ago, you have made everyone in your life very happy!
I hear you will be having a party Ho Chi Minh city college economic! Do you think [F] will be there? I sure hope so! Birthdays are much more fun when you can share the excitement with your friends. They probably will have tons of fun too! Do you have a special outfit in green that you will be wearing? You look so beautiful in green!
Maybe you can have a private party with [F], too. Wouldn't that be fun? You can put party hats on them and place them at the table and give them cake and milk. I am sure they will be very well behaved for you.
I hope you get everything you want on your birthday, especially the love you have been waiting for. thanhsang_k2 wanted me to remind you to hair-pin. I know you can do that if you try!
Birthdays come only once a year, so make sure to enjoy it and have lots of fun! Happy Birthday, [F]!
Love,


Thanks for públishing. Sample Birthday Email (http://www.sampleletters.in/sample-birthday-email.html/)

lêttrs
09-03-2010, 05:05 PM
Có thể viết thư dường như là một phương pháp old-fashioned trong ngày cao tiện ích giao tiếp công nghệ cao. Tuy nhiên, chữ viết chắc chắn nhiều hơn sản lượng điện từ nói và luôn luôn có thể đứng lên để thử nghiệm của thời gian.

Viết thư có thể là một nhiệm vụ khó khăn và nó có thể xuất hiện nhiều hơn do đó, tùy thuộc vào lư do bằng văn bản của bạn.

Nó sẽ rất hữu ích để nhớ một vài điều trước khi viết bất kỳ bức thư:nguồn Sample letters (http://www.sampleletters.in)
http://www.sampleletters.in/sample-birthday-email.html/