PDA

View Full Version : Giúp em nhá :Xlehuongly
22-04-2008, 07:13 PM
rewrite hộ em mấy câu này với:
+The result ̣ the match was never in doubt.->At no...
+It is not certain that Jones will get the job.->It is open...
+They won't be able to come on Sunday.->It will...

kirimarukx
24-04-2008, 06:32 PM
ḿnh viết lại thế này ^^

1.The result of the match was never in doubt.
=> At no time was the result of the match in doubt.

2.It is not certain that Jones will get the job.
=>It is open to question whether Jones will get the job.

3.They won't be able to come on Sunday.
=>It will be impossible for them to come on Sunday.

loptruongvidai
25-04-2008, 07:58 PM
Mọi ngựi ơi tui là thành viên mới có ai giúp tui t́m đề thi lớp 6 trắc ngiệm ko mọi ngưởi

Candy2903
04-05-2008, 12:05 PM
to loptruongvidai: vào box 6

:D

ngườitôithuơng
04-05-2008, 12:15 PM
Mọi ngựi ơi tui là thành viên mới có ai giúp tui t́m đề thi lớp 6 trắc ngiệm ko mọi ngưởi
Vào đây nè: http://www.tienganh.com.vn/forumdisplay.php?f=333

YuGi98
25-05-2008, 02:19 PM
+The result ̣ the match was never in doubt.->At no...
At no time was the result of the match in doubt .
+It is not certain that Jones will get the job.->It is open...
It is open the question whether Jones willget the job .
+They won't be able to come on Sunday.->It will...
It will be impossible for them to come on Sunday.