PDA

View Full Version : n thi HKII- những điều chưa hiểuDonghy
17-04-2008, 08:21 AM
Tnh hnh l em sắp thi HKII, cc grammar thi th nhiều nhưng một số em chưa hỉu, mấy bạn gip gim.

U11 : Passive voice (ci n th rnh ri khỏi ni hjhj )
reduced relative clauses (vẫn chưa rnh lắm )

U12 : It was not untill...that
Prefix Non

U13 : Article a, an, the
adjs of attitude

U14 : to inf :
-to express purpose
-to modify

Xgirl_1418712
21-04-2008, 11:10 PM
Mấy ci ny c hết trong box ngữ php m. Bạn hỏi chung chung như thế th rất kh c thể gip bạn chnh xc được

cunbuong
01-05-2008, 03:14 PM
Tui c bt một cht về mấy ci mạo từ n
- an, a:
Dng chỉ người, sự vật hok xc định, tn gọi của đồ vật
Ex: this is a book.
Dng trc tn ring khi người ni hok biết:
A Mr Tuan called when you went out.
- the:
L hnh thức duy nhất đi trc danh từ ho phn biệt số t, nhiều, đực, ci.
1. Dng trc danh từ số t, xc định.
the telephone was invented before 19th century
2. dng trc danh từ số nhiều đếm đc
the students
3. dng trc danh từ m n đc ni đến trc đ
Ive a pen. The pen is red.
4. dng trc danh từ c bổ tc từ l một danh từ khc
the love of his country
5. dng trc danh từ hok đếm đc
the opinion
the fact
6. dng trc adj v adv
the red pen
7. dng trc danh từ duy nhất
the sun
8. dng trc số thứ tự
the first
9. dng trc so snh nhất
the biggest river
10. dng trc cc từ:
the same
the only
the very man
the right answer
...
- cc trường hợp hok dng the
1. danh từ cụ thể ni chung
books are necessary for all
2. danh từ trừu tượng
education is important for all
3. danh từ chỉ cc mn thể thao
soccer is my favourite sport
4. danh từ chỉ bữa ăn, đồ uống
she never drink wine
5. danh từ chỉ cc ngy trong tuần
I go to the club on Saturday.