PDA

View Full Version : Thng rc , nơi chứa những bi viết được coi l thuộc về qu khứminhvan_86
01-05-2007, 10:50 PM
Các pác ơi, mấy câu này chuyển sang thể bị động như thế nào í nhỉ?
Bác nào biết chuyển giùm em cái! Em xin cảm ơn!:)
1. You will have to get someone to see it;
2. You have to see it to believe it;
3. You order me about and I am tired of it (I am tired of...);
4. They are to send letters to the leaders of charitable organizations;
5. We don't allow smoking.

curry
02-05-2007, 09:41 AM
Các pác ơi, mấy câu này chuyển sang thể bị động như thế nào í nhỉ?
Bác nào biết chuyển giùm em cái! Em xin cảm ơn!:)
1. You will have to get someone to see it;
2. You have to see it to believe it;
3. You order me about and I am tired of it (I am tired of...);
4. They are to send letters to the leaders of charitable organizations;
5. We don't allow smoking.

1. You will have to get it seen.
2. It has to be seen to be believed.
3. I'm tired of being ordered
4. Letters are to be sent to the leaders of charitable organizations.
5. Smoking is not allowed .

Dĩ nhiên sẽ có những cách khác, mọi ngưởi sẽ vảo giúp bạn

avril_vn
07-06-2007, 02:41 PM
1> Complete the dialogue:
Peter: I'm looking for a flat near the centre of town. Have you anything suitable??
a> Agent :.............
Peter : not more than 25 $ per week, I suppose
b> Agent:.................
Peter : REally??? Well, I can't afford to pay that mụch
c> Agent :...............
Peter: Well, I wanted something near the centre where my college is. If it'far away i would have to spend a lot of time and money travellịng
d> Agent:............
Peter : I'd prefer a place all to myself but i suppose i don't my sharing. If that keeps a rent down
e> Agent :..............
Peter : i see. WEll, that sound doesn't too bad. Can you give me the address??

Agreenapple
26-08-2007, 11:25 PM
:smilie_goodjob: tui mới đăng k nn mong mọi người gip đỡ
ti mun n lại về cu gin tiếp mong mọi người c thể gip đỡ v cho ti thm kinh nghiệm:smilie_goodjob:

Đặng Huyền Trang
08-09-2007, 06:06 PM
Tớ đc bạn chỉ cho trag web ny với mục đik trog sg l học E cho tốt,chả l năm sau thi rồi ma☺Thế nhưg trnh độ km cỏi kinh ng`T__T,huhu,chn lămTớ đi học ở Cửa Bắc đ,hm no c~ tự lm BT chăm chỉ ,nhưg chỉ đc,c 4,75 thi:wacko: .=__=.Chn kinh!Tớ quyết tm học hnh cho cẩn thận,v thi khối D mT_T,ng` ta bảo thi khối D,E quan trọng lắm fải koHix,mog mọi ng`,ai jỏi jỏi jỏi jỏi E jp tớ vơT__T,san sẻ cho tớ cht cht xu kinh ngiệm học E nh!Cảm oen bạn rất nhiều!Rất mog đc cc bạn jp đỡ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Iu bạn♥

avril_vn
11-09-2007, 06:16 PM
Biến cu đơn giản thnh phứC tạp:
I told Nam to hurry.It was going to rain. WE had to reach our friend's house as quickly as possible. His house was 2 kilometers away.

Dng cu gợi viết thnh cu hon chỉnh
Since/you/live/this house

if/he/arrive/hanoi/yesterday/he/come/see/us/now

wellfrog
11-09-2007, 11:21 PM
Biến cu đơn giản thnh phứC tạp:
I told Nam to hurry.It was going to rain. WE had to reach our friend's house as quickly as possible. His house was 2 kilometers away.

Dng cu gợi viết thnh cu hon chỉnh
Since/you/live/this house

if/he/arrive/hanoi/yesterday/he/come/see/us/now


I told Nam to hurry to reach our friend's house,which was 2 kilometers away, as quickly as possible because It was going to rain

Since/you/live/this house
-> Since then you have lived in this house

if/he/arrive/hanoi/yesterday/he/come/see/us/now

-> if he had arrived in hanoi yesterday,he could come to see us now

nhi xink
17-09-2007, 01:59 PM
a) how much can U pay?
b)i don't have any flat under 30
c)can u use a further one?
d)Do u mind sharing?
e)ok,but maybe 2 men will stay with u
heee các pác xem em làm thía này dc chưa nha !

Alo_Picasso
19-09-2007, 04:20 AM
Theo mình là thế này :( lâu rồi không vào nếu có gì sai các pác bỏ qua :D)
a. How much can you afford?
b.But we do not have any flat under $50
c.How about the futher one? ( Do you want a futher one?)
d. Do you mind sharing with other students?
e. Giống của bạn nhi xink

Alo_Picasso
21-09-2007, 04:53 PM
Mình nghĩ bạn nên tham gia vào các chuyên mục của diễn đàn như học Ngữ pháp hoặc làm bài tập nghe và noi... Ở đó bạn sẽ được biết nhiều kinh nghiệm học cho từng kĩ năng . Mình nghĩ là rất có ích cho bạn đó.

Mình nghĩ mọi ngừời ở trong diễn đàn sẵn sàng giúp đỡ bạn mà:D

Haruki
30-09-2007, 09:29 AM
Để biến đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần:
1. Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.
2. Lùi động từ ở vế thứ 2 xuống một cấp so với lúc ban đầu.
3. Biến đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ thời gian và địa điểm theo bảng qui định.
VD:
today khi chuyển sang gián tiếp sẽ thành that day. ttự :
tonight : that night
tomorow : the following day
yesterday : the previous day

Good luck !

Alo_Picasso
08-03-2008, 07:11 PM
Mnh c gh qua box của dethi.com Đ Nẵng v thấy c mục ny rất hay. Mnh nghĩ cũng nn c 1 thread để cho cc mod c thể move những bi viết " gọi l thuộc về qu khứ v khng c gi trị tham khảo vo đy để cho tiện việc quản l.. Hi vọng l sẽ được mọi người ủng hộ.