PDA

View Full Version : dịch hộ em đoạn này đi anh chị:((kevintran
06-03-2008, 09:16 AM
And yet it is even now certain that of two things concerning the emotions, one must be true. Either separate and special centres, affected to them alone, are their brain-seat, or else they correspond to processes occurring in the motor and sensory centres, already assigned, or in others like them, not yet mapped out. If the former be the case we must deny the current view, and hold the cortex to be something more than the surface of "projection" for every sensitive spot and every muscle in the body. If the latter be the case, we must ask whether the emotional "process" in the sensory or motor centre be an altogether peculiar one, or whether it resembles the ordinary perceptive processes of which those centres are already recognised to be the seat. The purpose of the following pages is to show that the last alternative comes nearest to the truth, and that the emotional brain-processes no only resemble the ordinary sensorial brain-processes, but in very truth are nothing but such processes variously combined. The main result of this will be to simplify our notions of the possible complications of brain-physiology, and to make us see that we have already a brain-scheme in our hands whose appli [p.189] cations are much wider than its authors dreamed. But although this seems to be the chief result of the arguments I am to urge, I should say that they were not originally framed for the sake of any such result. They grew out of fragmentary introspective observations, and it was only when these had already combined into a theory that the thought of the simplification the theory might bring to cerebral physiology occurred to me, and made it seem more important than before.

boy_boy_boy_ngoccuong
06-03-2008, 09:29 AM
em không biết dịch đoạn này, đoạn này lớp mấy vậy.

vũ thị thùy chi
06-03-2008, 10:42 AM
bạn ơi, phải cho cả đoạn chứ, tự nhiên bụp cái giữa đoạn thếkia khó dịch đấy

bachbong195
06-03-2008, 06:21 PM
chà khó quá, ḿnh mới tập toẹ dịch nên c̣n lủng củng lắm, chỉnh cho ḿnh nhé:
Và hiện nay chắc chắn tồn tại hai giả thiết liên quan đến xúc cảm, một trong hai giả thiết đó là đúng. Giả thiết thứ nhất, hoặc chỉ có các trung khu riêng rẽ và đặc biệt có ảnh hưởng đến các xúc cảm, và các trung khu này là khởi nguồn của xúc cạm Giả thiết thứ hai, hoặc các xúc cảm này phản ứng với các quá tŕnh xảy ra trong trung khu vận động và trung khu cảm giác mot cach co dieu kien, hoac phan xa doi voi cac qua trinh trong trung khu khác một cách vô điều kiên. Trong giả thiết thứ nhất, chúng ta phải bác bỏ quan điểm hiện tại, và coi vỏ năo c̣n có những chức năng khác ngoài chức năng là bề mặt "truyền dẫn" của mỗi điểm nhạy cảm và mỗi cơ trên cơ thể. Trong giả thiết thứ hai, chúng ta phải xét xem liệu quá tŕnh diễn ra cảm xúc ở cả trung khu cảm giác và trung khu vận động có là hai quá tŕnh đồng thời hay không, hay là nó tương tự như các quá tŕnh nhận thức thông thường, trong đó các trung khu này được coi là trung tâm phát đi. Các trang sau sẽ cho thấy là giả thiết cuối tiến gần tới thực tế hơn, và các quá tŕnh diễn ra xúc cảm trong năo bộ không chỉ tương tự như các quá tŕnh xảy ra cảm giác thông thường mà sự thật chính là các quá tŕnh này kết hợp một cách đa dạng mà thanh. Kết luận chính của sự lư giải này sẽ đơn giản hoá những ư niệm của chúng ta về sự phức tạp của đặc tính sinh lư của năo bộ, và giúp chúng ta hiểu rơ hệ thống năo bộ- Điều này có phạm vi ứng dụng vô cùng to lớn, hơn cả những ǵ mà các tác giả có thể tưởng tượng ra. Song, mặc dù đây có lẽ là kết luận chủ yếu rút ra từ những lập luận tôi đă nêu, tôi phải nói rằng những lập luận này không phải được đưa ra nhằm phục vụ cho bất kỳ kết luận nào. Chúng được phát triển từ những nghiên cứu nội quan rời rạc, và chỉ khi những nghiên cứu này được kết hợp với nhau thành một giả định th́ ư nghĩ vể sự đơn giản hoá giả định dẫn tới chức năng sinh lư của năo bộ mới xuất hiện trong tôi, và khiến chức năng này trở nên quan trọng hơn bao giờ hêt

boy_boy_boy_ngoccuong
06-03-2008, 06:25 PM
Em mới học tiếng anh lớp 7 à. Nhưng em dùng chương tŕnh dịch sơ sơ.

Và tuy thế ngay cả bây giờ nhất định rằng (của) hai thứ đang liên quan những cảm xúc, một phải (th́) đúng. Mọi sự chỉnh tâm đặc biệt và riêng biệt, được ảnh hưởng chỉ tới họ, là cái ghế năo của họ, hay khác Họ Tương ứng để xử lư xuất hiện trong mô tơ và sự chỉnh tâm cảm giác, rồi Gán, Hay trong những người (cái) khác thích họ, c̣n chưa đo vẽ bản đồ. Nếu khuôn là trường hợp chúng tôi phải từ chối cảnh quan hiện thời, và giữ vỏ để là cái ǵ đó so với hơn Bề mặt (của) " chiếu " (cho) mọi đốm có cảm giác và mọi bắp thịt trong thân thể.

TRAN THI NHU NGOC
06-03-2008, 07:40 PM
HI các bạn Ngọc cũng mới vào nhóm của chúng ta bài viết của Ngọc c̣ ǵ sai sót mong các bạn chỉ giáo

bachbong195
07-03-2008, 08:47 AM
sửa lại một chút, hôm qua vội quá không để ư. Sao không thấy ai góp ư ǵ vậy nhỉ?
Và hiện nay chắc chắn tồn tại hai giả thiết liên quan đến xúc cảm, một trong hai giả thiết đó là đúng. Giả thiết thứ nhất, hoặc chỉ có các trung khu riêng rẽ và đặc biệt có ảnh hưởng đến các xúc cảm, và các trung khu này là khởi nguồn của xúc cạm Giả thiết thứ hai, hoặc các xúc cảm này phản ứng với các quá tŕnh xảy ra trong trung khu vận động và trung khu cảm giác một cách có điều kiện hoặc phản xạ đối với các quá tŕnh trong trung khu khác một cách vô điều kiên. Nếu giả thiết thứ nhất đúng, chúng ta phải bác bỏ quan điểm hiện tại, và coi vỏ năo c̣n có những chức năng khác ngoài chức năng là bề mặt "truyền dẫn" của mỗi điểm nhạy cảm và mỗi cơ trên cơ thể. Nếu giả thiết thứ hai đúng, chúng ta phải xét xem liệu quá tŕnh diễn ra cảm xúc ở cả trung khu cảm giác và trung khu vận động có là hai quá tŕnh đồng thời hay không, hay là nó tương tự như các quá tŕnh nhận thức thông thường, trong đó các trung khu này được coi là trung tâm phát đi. Các trang sau sẽ cho thấy giả định sau tiến gần tới thực tế hơn, và các quá tŕnh diễn ra xúc cảm trong năo bộ không chỉ tương tự như các quá tŕnh xảy ra cảm giác thông thường mà sự thật chính là các quá tŕnh này kết hợp một cách đa dạng mà thành. Kết luận chính của sự lư giải này sẽ đơn giản hoá những ư niệm của chúng ta về sự phức tạp của đặc tính sinh lư của năo bộ, và giúp chúng ta hiểu rơ hệ thống năo bộ- Điều này có phạm vi ứng dụng vô cùng to lớn, hơn cả những ǵ mà các tác giả có thể tưởng tượng ra. Song, mặc dù đây có lẽ là kết luận chủ yếu rút ra từ những lập luận tôi đă nêu, tôi phải nói rằng những lập luận này không phải được đưa ra nhằm phục vụ cho bất kỳ kết luận nào. Chúng được phát triển từ những nghiên cứu nội quan rời rạc, và chỉ khi những nghiên cứu này được kết hợp với nhau thành một giả định th́ ư nghĩ vể sự đơn giản hoá giả định dẫn tới chức năng sinh lư của năo bộ mới xuất hiện trong tôi, và khiến chức năng này trở nên quan trọng hơn bao giờ hêt

kevintran
07-03-2008, 09:11 AM
thank nha mọi người đă quan tâm đến bài của ḿnh:)