PDA

View Full Version : Planning care with nursing diagnosis _ nhờ các bạn dịch dùm vài đoạnthien_my
05-03-2008, 07:29 PM
As discussed earlier, identifying client goals for collaborative problems is inappropriate and can imply erroneous accountability in situations requiring physician-prescribed and nurse-prescribed interventions. This accountability includes monitoring for physiologic instability, consulting standing orders and protocols or a physician to obtain orders for appropriate interventions, performing specific actions to manage and to reduce the severity of an event or situation, and evaluating client responses.

nhờ các bác dịch dùm em :wacko:

samesame
10-03-2008, 11:53 PM
Như đă bàn luận trước đó, mục đích của việc nhận diện khách hàng để cộng tác là 1 việc làm không phù hợp và có thể dẫn đến những trách nhiệm sai lầm, trong những trường hợp yêu cầu phải có sự can thiệp của các bác sĩ và điều dưỡng. Trách nhiệm này bao gồm : kiểm tra các dấu hiệu không ổn định về sinh lư, tham khảo thứ tự các chỉ định và các kiểu mẫu, hoặc bao gồm1 bác sĩ để đưa ra các chỉ định giúp can thiệp 1 cách kịp thời, những hành động quyết đoán giúp quản lí và giảm thiểu rủi ro cho 1 sự kiện hay 1 t́nh huống nào đó và đánh giá những phản hồi của khách hàng.

Nhưng mà cái từ "nurse-prescribed interventions" thật khó hiểu . Tại sao lại để prescribed sau nurse rồi lại gạch nối nữa . Ai giải thích giùm ḿnh với .