PDA

View Full Version : Vài Bí Quyết Về Rút Gọn Mệnh Đềwellfrog
05-03-2008, 08:36 AM
Phần rút gọn mệnh đề đă được tŕnh bày khá chi tiết TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showpost.php?p=122411&postcount=12) .Trong phần này ḿnh sẽ tổng hợp tất cả các dạng rút gọn từ đơn giản đến nâng cao cùng các cách thức làm bài dạng này.
Rút gọn mệnh đề tính từ có các dạng sau:
1) Dùng cụm Ving :
Dùng cho các mệnh đề chủ động
The man who is standing there is my brother
The man standing there is my brother
2) Dùng cụm P.P:
Dùng cho các mệnh đề bị động .
I like books which were written by NguyenDu
I like books written by NguyenDu

3) Dùng cụm to inf.
Dùng khi danh từ đứng trứoc có các chữ sau đây bổ nghĩa :
ONLY,LAST,số thứ tự như: FIRST,SECOND...
This is the only student who can do the problem.
This is the only student to do the problem.
-Động từ là HAVE/HAD
I have much homework that I must do.
I have much homework to do.
-Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE)
There are six letters which have to be written today.
There are six letters to be written today.

GHI NHỚ :
Trong phần to inf này các bạn cần nhớ 2 điều sau:
- Nếu chủ từ 2 mệnh đề khác nhau th́ thêm cụm for sb trước to inf.
We have some picture books that children can read.
We have some picture books for children to read.
Tuy nhiên nếu chủ từ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we,you,everyone.... th́ có thể không cần ghi ra.
Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.
Studying abroad is the wonderful (for us ) to think about.
- Nếu trước relative pronoun có giới từ th́ phải đem xuống cuối câu. ( đây là lỗi dễ sai nhất).
We have a peg on which we can hang our coat.
We have a peg to hang our coat on.

4) Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ )
Dùng khi mệnh đề t́nh từ có dạng:
S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ
Cách làm:
-bỏ who ,which và be
Football, which is a popular sport, is very good for health.
Football, which is a popular sport, is very good for health.
Football, a popular sport, is very good for health.
Do you like the book which is on the table?

Do you like the book on the table?

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI LOẠI RÚT GỌN:
Khi học th́ ta học từ dễ đến khó nhưng khi làm bài th́ ngược lại phải suy luận từ khó đến dễ.
Bứoc 1 :
- T́m xem mệnh đề tính từ nằm chổ nào
Bước này cũng dễ v́ mệnh đề tính từ thường bắt đầu bằng WHO,WHICH,THAT...
BƯỚC 2 :
Bước này chủ yếu là giảm từ mệnh đề xuống cụm từ, tuy nhiên cách suy luận cũng phải theo thứ tự nếu không sẽ làm sai.
Ví dụ:
This is the first man who was arrested by police yesterday.
Mới nh́n ta thấy đây là câu bị động ,nếu vội vàng th́ sẽ dễ dàng biến nó thành :
This is the first man arrested by police yesterday sai
Thật ra đáp án là :
This is the first man to be arrested by police yesterday đúng
Vậy th́ cách thức nào để không bị sai ?
Các bạn hăy lần lượt làm theo các bứoc sau.

1. Nh́n xem mệnh đề có công thức S + BE + CỤM DANH TỪ không ? Nếu có áp dụng công thức 4 .
2. Nếu không có công thức đó th́ xem tiếp trứoc who which... có các dấu hiệu first ,only...v..v không ,nếu có th́ áp dụng công thức 3 (to inf. ) lưu ư thêm xem 2 chủ từ có khác nhau không ( để dùng for sb )
3 .Nếu không có 2 trừong hợp trên mới xét xem câu đó chủ động hay bị động mà dùng VING hay P.P..


Các bạn có thể VÀO ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=12788) làm bài tập

wellfrog
14-03-2008, 04:15 PM
RÚT GỌN MỆNH ĐỀ DẠNG 5

Đầu trang chúng ta đă học qua 4 dạng rút gọn là :
1- Cụm P.P
2- Cụm Ving
3- Cụm to inf.
4- Đồng cách danh từ (Cụm danh từ )
Nay ta lại cùng nhau học về dạng thứ 5. Đây là dạng rút gọn khi mà mệnh đề tính từ có dạng be và tính từ /cụm tính từ
Có 2 công thức rút gọn như sau:
Công thức 1- Bỏ who ,which...to be -> giữ nguyên tính từ phía sau.
Điều kiện 1:
Nếu phía trứoc that là đại từ phiếm chỉ như something, anything, anybody...
There must be something that is wrong
=> There must be something that is wrong
=>There must be something wrong
Điều kiện 2:
Có dấu phẩy phía trứoc và phải có từ 2 tính từ trở lên
My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.
My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.
=> My grandmother, old and sick, never goes out of the house.

My grandmother, who is sick, never goes out of the house.
=> My grandmother, sick, never goes out of the house. (sai -> v́ chỉ có một tính từ sick)

Công thức 2
Nếu ngoài các trường hợp trên th́ ta đem tính từ lên trứoc danh từ :
My grandmother, who is sick, never goes out of the house.
My sick grandmother never goes out of the house.
I buy a hat which is very beautiful and fashionable
=>I buy a very beautiful and fashionablehat .
Tuy nhiên nếu là cụm tính từ phức tạp hơn trong đó bao gồm cả danh từ th́ chỉ c̣n cách dụng Ving mà thôi
I met a man who was very good at both English and Friench.
I met a man being very good at both English and Friench.


Tóm lại cách rút gọn loại này khá phức tạp v́ nó tuỳ thuộc vào đến 3 yếu tố :
- có một hay nhiều tính từ
- danh từ đứng trước có phải là phiếm chỉ không
- có dấu phẩy hay khôngCác bạn có thể VÀO ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=12788) làm bài tập

wellfrog
27-03-2008, 08:58 AM
RÚT GỌN MỆNH ĐỀ DẠNG 6

Các bạn thân mến mệnh đề tính từ là một trong những mệnh đề phức tạp nhất ,tuy nhiên rút gọn nó lại càng khó gấp bội. Như trên chúng ta đă thấy có đến 4 dạng rút gọn khác nhau. Hôm nay chúng ta tiếp tục làm quen với một dạng rút gọn nữa .

MỆNH ĐỀ TÍNH TỪ => TÍNH TỪ GHÉP

Cách làm như sau:
Chúng ta sẽ rút gọc mệnh đề thành một tính từ ghép bằng cách sau:
T́m trong mệnh đề một số đếm và danh từ đi sau nó , sau đó ta để chúng kế nhau và thêm dấu gạch nối ở giữa. Đem tính từ ghép đó ra trứoc danh từ đứng truớc who,which...- các phần c̣n lại bỏ hết.
Lưu ư :
- Danh từ không được thêm S .
- Chỉ dùng được dạng này khi mệnh để tính từ có số đếm
- Các cụm như tuổi th́ sẽ viết lại cả 3 từ và gạch nối giữa chúng ( two years old => two-year-old )
VÍ DỤ :
I have a car which has four seats : tôi có 1 chiếc xe mà nó có 4 chổ ngồi
=> I have a four-seat car.
I had a holiday which lasted two days.
=> I had a two-day holiday.

Mời các bạn VÀO ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=131993#post131993) làm bài tập

ruby_light
30-03-2008, 04:03 PM
tớ có 2 thắc mắc là:
1. Trong câu này: All students who don't hand in their papers will fail in the exam.
Nếu dùng công thức rút gọn bằng dùng cụm V-ing th́ phải viết lại như thế nao?
2. Theo lư thuyết, nếu trước relative prounoun có giới từ th́ phải đem xuống cuối câu . Nhưng ở câu này:
She hadn't anyone to whom she could send cards.
=> She hadn't anyone to send cards.
Nếu theo lư thuyết th́ phải chuyển thành: She hadn't anyone to send cards to chứ.

Các bạn làm ơn giải thích cho ḿnh được ko:p. Thanks trước nha.^-^
:smilie_goodjob:

wellfrog
30-03-2008, 09:21 PM
tớ có 2 thắc mắc là:
1. Trong câu này: All students who don't hand in their papers will fail in the exam.
Nếu dùng công thức rút gọn bằng dùng cụm V-ing th́ phải viết lại như thế nao?
Nguyên tắc phủ định đối với cụm từ th́ cứ để NOT trứoc cụm từ đó thôi
-> All students not handing in............
2. Theo lư thuyết, nếu trước relative prounoun có giới từ th́ phải đem xuống cuối câu . Nhưng ở câu này:
She hadn't anyone to whom she could send cards.
=> She hadn't anyone to send cards.
Nếu theo lư thuyết th́ phải chuyển thành: She hadn't anyone to send cards to chứ.
ĐÚNG VẬY ! câu trên phải đem giới từ to ra sau
Các bạn làm ơn giải thích cho ḿnh được ko:p. Thanks trước nha.^-^
:smilie_goodjob:
.................................................. ....................

ruby_light
05-04-2008, 09:55 AM
thanks wellfrog nhá:thumbs-up-nomi:
nhân đây ḿnh cũng có 1 số thắc mắc là khi dùng cụm to INF h́nh như cũng phải xét nghĩa th́ phải. Bởi v́ trong 1 số trường hợp nếu dùng như công thức th́ có vẻ ko ổn lắm.
Ex:We have an apartment which overlooks the park.(trong câu này cũng có động từ là have)
=> We have an apartment to overlooks the park(Wrong)
=> We have an apartment overlooking the park(Right)
hoặc như là ở câu này
Ex: There was a tree.......down in the storm last night(ở câu này có There(be) ở đầu câu)
=> There was a tree to blow down in the storm last night(Wrong)
=> There was a tree blown down in the storm last night(Right)
Ko hiểu là những thắc mắc của ḿnh có đúng ko đậy Bạn có thể giải đáp giúp ḿnh được ko;)
Bạn có thể giúp ḿnh phân biệt giữa mênh đề rút gọn(relative clause replaced) và Lược bỏ mệnh đề(Omision of relative pronoun) được kọ Ḿnh rất hay bị nhầm lẫn với 2 cái đó. Thanks bạn rất nhiều;)

wellfrog
05-04-2008, 11:11 AM
thanks wellfrog nhá:thumbs-up-nomi:
nhân đây ḿnh cũng có 1 số thắc mắc là khi dùng cụm to INF h́nh như cũng phải xét nghĩa th́ phải. Bởi v́ trong 1 số trường hợp nếu dùng như công thức th́ có vẻ ko ổn lắm.
Ex:We have an apartment which overlooks the park.(trong câu này cũng có động từ là have)
=> We have an apartment to overlooks the park(Wrong)
=> We have an apartment overlooking the park(Right)
hoặc như là ở câu này
Ex: There was a tree.......down in the storm last night(ở câu này có There(be) ở đầu câu)
=> There was a tree to blow down in the storm last night(Wrong)
=> There was a tree blown down in the storm last night(Right)
Ko hiểu là những thắc mắc của ḿnh có đúng ko đậy Bạn có thể giải đáp giúp ḿnh được ko;)

Đúng vậy ! khi làm loại này ( và hầu hết tất cả các cấu trúc ngữ pháp ) cái căn bản là phải hiểu nguyên lư của nó chứ công thức th́ chỉ để ứng dụng trong đa số các trừong hợp thôi ,nếu gặp những ngoại lệ th́ công thức pó tay .Nhưng công thức cũng có cái hay của nó là dễ hiểu thừong gặp ,trong khi học nguyên lư th́ thường rất khó lảnh hội hết -> không phải ai cũng hiểu hết .Cái nguyên lư của cách dùng này có 2 nhóm :
- nhóm có dấu hiệu first ,only..v..v
- Chỉ mục đích ( để làm ǵ đó ...)
Nếu ứng dụng nguyên lư này thành thạo th́ 2 câu của bạn sẽ bị loại ra khỏi trừong hợp to inf.
xem xét các ví dụ sau:
There is a river .You can swim in it
-> Mục đích của con sông là để cho tôi bơi => dùng to đựoc
There is a river for you to swim in
There is a man .He lives near my house => không phải là mục đích để sống => không dùng to inf.
There is a man living near my house


Bạn có thể giúp ḿnh phân biệt giữa mênh đề rút gọn(relative clause replaced) và Lược bỏ mệnh đề(Omision of relative pronoun) được kọ Ḿnh rất hay bị nhầm lẫn với 2 cái đó. Thanks bạn rất nhiều;)

Rút gọn là : không c̣n mệnh đề nữa
Lược bỏ : vẫn c̣n mệnh đề nhưng chỉ bỏ relative pronoun thôi ( whom ,which ...v..v. )

lazytomb
14-05-2008, 08:24 PM
cho ḿnh hỏi tí
phần to inf have/had là bắt buộc hay ta có thể dùng has hoặc have had...
với lại ví dụ của wellfrog:
"i buy a very beautiful and fâshionble hat"
th́ dùng đúng khônng vậy ở đây không xác định rơ thời gian mà giả sử hiểu ngầm của hai người th́ ta chia quá khứ chứ

wellfrog
14-05-2008, 09:07 PM
cho ḿnh hỏi tí
phần to inf have/had là bắt buộc hay ta có thể dùng has hoặc have had...
Bạn nói mơ hồ quá nên ḿnh không hiểu ư bạn nói ǵ ,bạn có thể trích lại chổ nào để ḿnh có cơ sở để giải đáp.
với lại ví dụ của wellfrog:
"i buy a very beautiful and fâshionble hat"
th́ dùng đúng khônng vậy ở đây không xác định rơ thời gian mà giả sử hiểu ngầm của hai người th́ ta chia quá khứ chứ
Ở đây là ta đang nói về rút gọn mệnh đề chứ không phải là về chia th́ nên bạn không cần quan tấm đến vấn đề th́ ở đây nhé

suki3508
13-09-2008, 12:10 PM
Arigatou gozaimashita
Wellfrog _ Thank you very much for your written-lesson

gsm
14-04-2009, 04:07 PM
hay quá, cảm ơn Wellflog nhe, trước ḿnh đọc nhiều câu mà ko hiểu tại sao có Ving, hóa ra là rút gọn :D

tntien113
15-04-2009, 10:56 AM
3) Dùng cụm to inf.
Dùng khi danh từ đứng trứoc có các chữ sau đây bổ nghĩa :
ONLY,LAST,số thứ tự như: FIRST,SECOND...
This is the only student who can do the problem.
This is the only student to do the problem.
-Động từ là HAVE/HAD
I have many homework that I must do.
I have many homework to do.
-Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE)
There are six letters which have to be written today.
There are six letters to be written today.

GHI NHỚ :
Trong phần to inf này các bạn cần nhớ 2 điều sau:
- Nếu chủ từ 2 mệnh đề khác nhau th́ thêm cụm for sb trước to inf.
We have some picture books that children can read.
We have some picture books for children to read.
Tuy nhiên nếu chủ từ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we,you,everyone.... th́ có thể không cần ghi ra.
Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.
Studying abroad is the wonderful (for us ) to think about.
- Nếu trước relative pronoun có giới từ th́ phải đem xuống cuối câu. ( đây là lỗi dễ sai nhất).
We have a peg on which we can hang our coat.
We have a peg to hang our coat on.


Nói chung ta dùng to+inf khi có dấu hiệu fisrt, last, only... và chỉ mục đích phải không anh?:78:

wellfrog
15-04-2009, 11:22 AM
Nói chung ta dùng to+inf khi có dấu hiệu fisrt, last, only... và chỉ mục đích phải không anh?:78:
UH , giống như anh ghi trên lí thuyết đó :14_002:

butchi_but
30-07-2009, 04:59 PM
M̀nh thắc mắc:
Dùng cụm P.P:
Dùng cho các mệnh đề bị động .
I like books which were written by NguyenDu
I like books written by NguyenDu
Nhưng trong câu này thi cách viết lại khác:
this is the first man who was arrested by police yesterday

This is the first man to be arrested by police yesterday
Tại sao vây?

wellfrog
30-07-2009, 05:38 PM
M̀nh thắc mắc:
Dùng cụm P.P:
Dùng cho các mệnh đề bị động .
I like books which were written by NguyenDu
I like books written by NguyenDu
Nhưng trong câu này thi cách viết lại khác:
this is the first man who was arrested by police yesterday

This is the first man to be arrested by police yesterday
Tại sao vây?
xem kỹ lại lí thuyết đi em , v́ có chữ first đó mà

BuZz•BuZz
23-12-2009, 05:54 PM
hmmm, trong câu ń:
This is the first man to be arrested by police yesterday
Ng` ni` đă bị bắt vào hum wa, nếu hok có từ yesterday th́ làm sao hiểu đúng th́ hả các bác? Em viết thế ń dc hem:
This is the 1st man to have been arrested by the police yesterday... ?

wellfrog
23-12-2009, 11:47 PM
hmmm, trong câu ń:
This is the first man to be arrested by police yesterday
Ng` ni` đă bị bắt vào hum wa, nếu hok có từ yesterday th́ làm sao hiểu đúng th́ hả các bác? Em viết thế ń dc hem:
This is the 1st man to have been arrested by the police yesterday... ?
Cũng không cần thiết phải hế v́ dạng rút gọn này chủ yếu chú trọng đến nội dung chứ ít chú trọng thời gian

Jenny90
11-01-2010, 12:28 AM
anh ơi, sao link đưa đến phần "Rút gọn mệnh đề đă được tŕnh bày khá chi tiết" lại không xem được ạ? Anh check lại hộ e với nhé
thanks anh nhiều :)

wellfrog
11-01-2010, 08:27 AM
anh ơi, sao link đưa đến phần "Rút gọn mệnh đề đă được tŕnh bày khá chi tiết" lại không xem được ạ? Anh check lại hộ e với nhé
thanks anh nhiều :)
Cám ơn em đă phát hiện ra, anh đă sửa lại rồi đó em.

chipmasteri
01-02-2010, 10:22 PM
giúp e câu này vs anh WF

Dalat, which is best known for foreign travellers, has pleasant weather.

Dalat, to be known for foreign travellers, has pleasant weather.


em làm như thế có đc ko ạ

wellfrog
01-02-2010, 11:33 PM
giúp e câu này vs anh WF

Dalat, which is best known for foreign travellers, has pleasant weather.

Dalat, to be known for foreign travellers, has pleasant weather.


em làm như thế có đc ko ạ
Không được, v́ đâu có dấu hiệu nào dùng to đâu bạn, nên dùng Ving hoặc cột 3 : .........(being) known........

sakura_284
06-03-2010, 06:00 PM
anh ǵ ơi cho em hỏi đây có phải là tất cả các cách rút gọn mệnh đề chưa ạ và ngoài những cách này th́ động từ chia thế nào ạ

phuonglinh890
01-04-2010, 03:17 PM
Không được, v́ đâu có dấu hiệu nào dùng to đâu bạn, nên dùng Ving hoặc cột 3 : .........(being) known........
cho ḿnh hơi nếu dùng known ko (bỏ be, không dùng being) như cách 2 kiểu bị động có được không ?

min.babe
28-04-2010, 05:45 PM
Các ví dụ mọi người đưa ra giốg với bài giảng của cô giáo sáng nay trên lớp em qá. Xin hỏi bác well_frog
Bác lấy tài liệu ở đâu vậy ạ???
My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.
=> Ở câu này sáng nay trên lớp bạn em làm là My grandmother, being old and sick, never goes out of the house.
mà sao vẫn được chấp nhận ạ???

nguyengianh
01-05-2010, 11:58 AM
wellfrog
3. dùng cụm to-inf
Bạn cho ví dụ...........many homework là không đúng v́ homework là non-count noun; phải viết là much homework hoặc là many home assignments mới đúng.

wellfrog
01-05-2010, 05:12 PM
anh ǵ ơi cho em hỏi đây có phải là tất cả các cách rút gọn mệnh đề chưa ạ và ngoài những cách này th́ động từ chia thế nào ạ
Cơ bản là vậy em à

wellfrog
01-05-2010, 05:17 PM
cho ḿnh hơi nếu dùng known ko (bỏ be, không dùng being) như cách 2 kiểu bị động có được không ?
Được bạn à :sexy_girl:

wellfrog
01-05-2010, 05:19 PM
Các ví dụ mọi người đưa ra giốg với bài giảng của cô giáo sáng nay trên lớp em qá. Xin hỏi bác well_frog
Bác lấy tài liệu ở đâu vậy ạ???
My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.
=> Ở câu này sáng nay trên lớp bạn em làm là My grandmother, being old and sick, never goes out of the house.
mà sao vẫn được chấp nhận ạ???
Bá này tự ḿnh viết thôi, tất nhiên phải thu nhặt một sơ kiến thức nhưng nói chung là tự soạn là chủ yếu , làm being..cũng được

wellfrog
01-05-2010, 05:21 PM
wellfrog
3. dùng cụm to-inf
Bạn cho ví dụ...........many homework là không đúng v́ homework là non-count noun; phải viết là much homework hoặc là many home assignments mới đúng.
thank bạn, ḿnh sơ ư chỗ này :whistling1:

kiss of Death
28-02-2011, 07:20 PM
cho em câu này chút ạ
the man who was interviewed was entirely unsuitable.
->the man to be interviewed was entirely unsuitable.
sao ḿnh không chuyển là:
->the man interviewed was entirely unsuitable.

wellfrog
28-02-2011, 09:29 PM
cho em câu này chút ạ
the man who was interviewed was entirely unsuitable.
->the man to be interviewed was entirely unsuitable.
sao ḿnh không chuyển là:
->the man interviewed was entirely unsuitable.
V́ khi rút gọn xong mà mệnh đề chỉ c̣n lại 1 từ th́ ngựi ta có xu hướng giữ lại to be

kiss of Death
01-03-2011, 09:21 AM
V́ khi rút gọn xong mà mệnh đề chỉ c̣n lại 1 từ th́ ngựi ta có xu hướng giữ lại to be
Dzẫy ḿnh viết lại là: "the man interviewed was entirely unsuitable." có được không ạ?

wellfrog
01-03-2011, 10:01 AM
Dzẫy ḿnh viết lại là: "the man interviewed was entirely unsuitable." có được không ạ?
Đă nói là c̣n 1 từ th́ không được mà bạn, trường hợp này có thể đem p.p đó ra trước danh từ :
"the interviewed man was entirely unsuitable.
Lúc này nó làm tính từ rồi

julie_babyflower
29-04-2012, 04:31 PM
thanks nha day la kien thuc rat bo ich doi vs minh do