PDA

View Full Version : Lm ơn gip tớ dịch đoạn ny vớiteeny
01-03-2008, 11:22 PM
Help me :( Lm ơn gip tớ dịch đoạn ny với, c 3 cu thi :((

INDUSTRIAL ACTIVITIES

Industrial activities also contribute to land pollution. For example, in open cast mining, enormous holes are dug in the ground and these form dangerously deep mining pools. Heaps of mining waste are left behind and these waste often contain many poisonous substances that will contaminate the soil.

Đang cần gấp, thanx trước nh :D

teeny
02-03-2008, 09:21 AM
Up n, ai gip tớ với :(( Tớ đang cần gấp lắm :((

Conan Doyle
02-03-2008, 09:50 AM
INDUSTRIAL ACTIVITIES

Industrial activities also contribute to land pollution. For example, in open cast mining, enormous holes are dug in the ground and these form dangerously deep mining pools. Heaps of mining waste are left behind and these waste often contain many poisonous substances that will contaminate the soil.

Cc hoạt động trong lĩnh vực cng nghiệp cũng gp phần gy ra nhiễm đất đai, v như trong hoạt động khai thc mỏ lộ thin, người ta tiến hnh đo những h to khủng khiếp vo trong lng đất v chng tạo ra những hố su rất nguy hiểm. Những bi vật liệu thải khổng lồ được để lại sau đ v n chứa đựng rất nhiều ha chất độc hại sẽ gy nhiễm nguồn đất đai.

Tạm dịch l vậy
Conan