PDA

View Full Version : Dịch hộ mnh 1 cu ny thi!kimtudien
28-02-2008, 11:09 PM
Cc bạn gip mnh nh!

Leaving aside the philosophical question of whether anyone should have to breathe someone else's cigarette smoke, the report suggests that the smoke experienced by many people in their daily lives is enough to produce substantial adverse effects on a person's heart and lungs.

(trch từ bi đọc "The risk of Cigarette Smoke" trong cuốn CamIELTS 3)

wellfrog
28-02-2008, 11:31 PM
Cc bạn gip mnh nh!

Leaving aside the philosophical question of whether anyone should have to breathe someone else's cigarette smoke, the report suggests that the smoke experienced by many people in their daily lives is enough to produce substantial adverse effects on a person's heart and lungs.

(trch từ bi đọc "The risk of Cigarette Smoke" trong cuốn CamIELTS 3)

Bỏ qua cu hỏi mang tnh triết học rằng liệu c ai ht phải khi thuốc của ngừoi khc hay khng, bản bo co chỉ ra rằng lượng khi thuốc m nhiều người ht phải trong cuộc sống hng ngy đủ để gy ra những tc hại to lớn ln tim v phổi của họ .

kimtudien
29-02-2008, 12:23 AM
Thanks wellfrog!
Nhưng mnh vẫn băn khoăn:
produce?
substantial?
adverse?

wellfrog
29-02-2008, 08:30 AM
Thanks wellfrog!
Nhưng mnh vẫn băn khoăn:
produce?
substantial?
adverse?

produce :
Sản xuất ,sản sinh ra
tc từ của n l effects ( ảnh hưởng ) -> sản sinh ra ảnh hưởng = gy ra
substantial :

* quan trọng, trọng yếu, c gi trị thực sự, lớn lao

adverse :
bất lợi, c hại
Tm lại cả cụm "produce substantial adverse effects" sẽ c nghĩa l sản sinh ra ảnh hưởng c hại to lớn = gy ra tc hại to lớn .Mnh phải dịch theo văn phong của tiếng Việt chứ khng phải cứ tra tự điển thấy sao nghi y vậy ,m phải lấy nội dung rồi chuyển ngữ ra văn phong thường dng của mnh.