PDA

View Full Version : Bi tập lm thm đy. Mời z,mời z!!!Minh Hoa
21-02-2008, 07:10 PM
Chuyn mục ny để mọi ng` trao đổi ti liệu học tập v tớ cũng giao BT thm ở đy nh:smilie_goodjob:Tớ sẽ gửi thng bo sau!!!:lightbulb:

Satu Watari
26-02-2008, 05:47 PM
Ha ơi, Ha ra bi tập để chng mnh cng lm nh!
(Xin lỗi v đ x_pam)

Minh Hoa
26-02-2008, 06:13 PM
Lesson 1
1)Hy viết cu hỏi cho cu trả lời sau đy:
1. She’s ten.
2. My birthday is in May.
3. My bag is under the bed.
4. This is my brother, Jim.
5. They are video games.
2)Viết nốt cu vo chỗ chấm:
-Am I fat? / No, …………….
-……… you sad? / Yes,……………
-…………… can swim? / No, they are…… .
-Are ……. OK? / No, I’m ….. .
-Is ……. pretty? / Yes, she ……. .
3)Hy viết vo chỗ trống(| |) theo mẫu v từ cho sẵn:
a, he / fat | He is fat | He is not fat | Is he fat? |
b, I / pretty| | | |
c, we / hungry | | | |
d, is / dirty | | | |
e, he / can/ swim | | | |
g, they / want / apples | | | |

Satu Watari
28-02-2008, 05:20 PM
Lesson 1
Hy viết cu hỏi cho cu trả lời sau đy:
1. Shes ten.=> How old is she?
2. My birthday is in May.=>When your birthday?
3. My bag is under the bed.=>Where is your bag?
4. This is my brother, Jim.=>Who is this?
5. They are video games.=>What are they?
2)Viết nốt cu vo chỗ chấm:
-Am I fat? / No, your are not
-Are you sad? / Yes,I am
-Are they can swim? / No, they are can not
-Are you OK? / No, Im not
-Is she pretty? / Yes, she is
3)Hy viết vo chỗ trống(| |) theo mẫu v từ cho sẵn:
a, he / fat | He is fat | He is not fat | Is he fat? |
b, I / pretty|I am pretty | Im not pretty|Am I pretty? |
c, we / hungry | We are hungry|We are not hungry |Are we hungry? |
d, is / dirty |Its dirty |It isnt dirty |Is it dirty? |
e, he / can/ swim | He is can swim|Hes cant swim |Is he can swim? |
g, they / want / apples |They are want apples |They arent want apples |Are they want apples? |

Satu Watari
08-03-2008, 07:22 PM
Mọi ng` ui, lm bi của Ha đi no. Lm th chng ta cũng được luyện TA đ

Minh Hoa
10-03-2008, 08:23 PM
Lesson 2
1/Viết a/an,s/es/ies vo chỗ chấm cho thch hợp:
a)This is ..a... pen.
b)That is.....book.....
c)This is...... sheep......
d)Those are......ruler.......
e)There are.....notebook........
g)They are.......baby..........
2/Trả lời cu hỏi sau theo gợi trong ngoặc:
1)How many ruler are there in your pencilcase?(1)
2)Are those cat?(no/dog)
3)What are they?(sheep)
3/ Gạch chn dưới từ khc nhm:
a) red yellow blue book
b) jacket run see sleep
c) apple orange cat pizza
d) pen look ruler eraser

Cc bạn cố gắng lm nh! Dạo ny ko thấy bạn Rii ln.:ibf_confused:
Cc bạn c thể đng gp cc BT thm v BT KT cho mọi ng` cng lm nh!

Rii
10-03-2008, 09:56 PM
Rii n :D cứ tưởng mọi người qun Rii ri, bn gh :(
1)Hy viết cu hỏi cho cu trả lời sau đy:
1. She’s ten.
How old is she ?
2. My birthday is in May.
When is your birthday?
3. My bag is under the bed.
Where is your bag?
4. This is my brother, Jim.
Who is this?
5. They are video games.
What are they?

2)Viết nốt cu vo chỗ chấm:
-Am I fat? / No,you are not
-Are you sad? / Yes, I am
-......Can swim? / No, they are…… . <~~~ MH xem lại đề bi cu ny dm Rii nh , can hnh như l model V m nn Rii nghĩ cu ny c vấn đề ri :D
-Are you OK? / No, I’m not.
-Is she pretty? / Yes, she is .

3)Hy viết vo chỗ trống(| |) theo mẫu v từ cho sẵn:
a, he / fat | He is fat | He is not fat | Is he fat? |
b, I / pretty| I am pretty | I am not pretty | Am I pretty? |
c, we / hungry | we are hungry | we are not hungry | are we hungry? |
d, is / dirty | It is dirty | Is it dirty ?| it is not dirty |
e, he / can/ swim | he can swim | he can't swim | can he swim? |
g, they / want / apples | they want apples | they don't want apples| do they want any apples? |

Rii
10-03-2008, 09:58 PM
Lesson 2


1/Viết a/an,s/es/ies vo chỗ chấm cho thch hợp:
a)This is ..a... pen.
b)That is..a...book.....
c)This is...a... sheep......
d)Those are......rulers.......
e)There are.....notebooks........
g)They are.......babies..........

2/Trả lời cu hỏi sau theo gợi trong ngoặc:
1)How many rulers are ??? ( cu trả lời l 1 th phải chia l số t đng ko MH ?) there in your pencilcase?
there is a ruler in my pencil case
2)Are those cat?
no,those are dogs
3)What are they?
they are sheep

3/ Gạch chn dưới từ khc nhm:
a) red yellow blue book
b) jacket run see sleep
c) apple orange cat pizza
d) pen look ruler eraser

Đặt trước cục gạch ở đy Rii đi ăn t ln lm tiếp ^^

by giờ mới để MH lm mod ri nghen , chc mừng chc mừng (mặc d hơi muộn :p) cố gắng lm tốt nh :D thế c đp n ko MH ? chấm điểm đi no , lu ko lm ngứa tay ngứa chn qu

Satu Watari
11-03-2008, 06:07 PM
Lesson 2
1/Viết a/an,s/es/ies vo chỗ chấm cho thch hợp:
a)This is ..a... pen.
b)That is...a..book
c)This is a sheep.
d)Those are rulers
e)There are notebooks
g)They are babies
2/Trả lời cu hỏi sau theo gợi trong ngoặc:
1)How many ruler are there in your pencilcase?(1)=>There is one ruler in my pencilcase
2)Are those cat?(no/dog)=>No, those arent. Those are dog
3)What are they?(sheep)=>They are sheep
3/ Gạch chn dưới từ khc nhm:
a) red yellow blue book
b) jacket run see sleep
c) apple orange cat pizza
d) pen look ruler eraser

Minh Hoa
11-03-2008, 06:41 PM
MH cm ơn Rii nhu. Cu ở Lesson 1 th MH khng lm sai đu. Rii c thể xem qua bi của Satu. Chỗ đ điền l..are they.. mừ???:confused:

Cn ci cu sai ở Lesson 2 th đng l MH sai thật. MH cm ơn Rii nhu nhu. Lần sau MH sẽ cố gắng cẩn thận hơn để mọi ng` đỡ thắc mắc.:clover:

Rii
11-03-2008, 09:20 PM
…………… can swim? / No, they are…… .(v điền l "are they can swim?" )
MH c phải l :"Họ c thể bơi ko?" đng ko? hay l nghĩa khc? nếu đng th Rii nghĩ c vẻ sai rồi , v cấu trc từ "can" ko dng như thế , cn nếu l nghĩa khc th Rii b tay rồi^^

Conan Doyle
11-03-2008, 09:31 PM
can swim? / No, they are .(v điền l "are they can swim?" )
MH c phải l :"Họ c thể bơi ko?" đng ko? hay l nghĩa khc? nếu đng th Rii nghĩ c vẻ sai rồi , v cấu trc từ "can" ko dng như thế , cn nếu l nghĩa khc th Rii b tay rồi^^

Anh Conan xin lỗi l khng kiểm tra gip cc bạn nha :grumpy:

Can m sử dụng để chỉ khả năng lm việc g th chỉ c cấu trc:

Can you swim?
Yes, I can hay No, I can't

Khng c
Are they can swim? / No, they are can not

V sau How many th danh từ phải ở dạng số nhiều nha, kệ cu trả lời l một hay hai.

How many pens are there ,,,,?
There's one pen.....

Lần sau anh sẽ ch hơn nha

:thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi:

Rii
12-03-2008, 09:11 PM
khi no c unit 3 bc ơi ,lu qu :D

Minh Hoa
13-03-2008, 08:54 PM
i, mẹ ơi. Đầu mnh nng hay sao , sao lại cho they are ln trước nhỉ???:smack:
MH xin lỗi đ lm phiền anh Conan v cc bạn. Đng l mnh nhầm cu đ. Đng thật l...:p
Anh Conan ơi, by giờ anh c giao BT ở Unit nữa ko ạ???

Conan Doyle
13-03-2008, 09:05 PM
i, mẹ ơi. Đầu mnh nng hay sao , sao lại cho they are ln trước nhỉ???:smack:
MH xin lỗi đ lm phiền anh Conan v cc bạn. Đng l mnh nhầm cu đ. Đng thật l...:p
Anh Conan ơi, by giờ anh c giao BT ở Unit nữa ko ạ???

Mỗi tuần anh sẽ post một bi v tổng hợp lại l thuyết!

Em c thể đưa thm một bi tập với nội dung của Unit đ trong Grammar time 1 nha

:thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi:

Satu Watari
04-04-2008, 06:00 PM
Minh Ha ơi, gửi bi mới ln chư?? Lu lu hun c bi chn qu!!!
Xin lỗi v đ x-pam

Minh Hoa
07-04-2008, 08:38 PM
Lesson III

I.Chọn cu thch hợp ở cột A v cột B:

1.This’s a book. | 1.That’s a pencilcase.
2.No, there aren’t. | 2.Yes, those are.
3.What’s that? | 3.What’s this?
4.Are those her books? | 4.Are there lamps?
Mẫu:3. What's this?-1. This's a book
II. Chữa lỗi sai trong cc cu sau:

a.This are her bag.
b.Those are table? No, those is.
c.They are her orange.
d. What’ are this? They are a table.

Mọi ng` lm bi tốt nha!!! C ci g sai th dơ tay pht bỉu xy dựng bi!!!:dancing-banana:

Satu Watari
07-04-2008, 10:08 PM
Lesson III

I.Chọn cu thch hợp ở cột A v cột B:

1.Thiss a book. | 1.Thats a pencilcase.
2.No, there arent. | 2.Yes, those are.
3.Whats that? | 3.Whats this?
4.Are those her books? | 4.Are there lamps?
Mẫu:3. What's this?-1. This's a book
Bi lm
4.Are there lamps?-2.No, there arent.
3.Whats that? -1.Thats a pencilcase.
4.Are those her books?-2.Yes, those are

II. Chữa lỗi sai trong cc cu sau:
a.This are her bag.=> This is her bag.
b.Those are table? No, those is.=>Those are table? No, those aren't.
c.They are her orange.=>They are her orangẹs
d. What are this? They are a table.=>What are they? They are a table.
Bi hơi hơi dễ nhỉ. Minh Ha nng cao bi hơn một cht được khng?:smilie_bounce::smilie_bounce:

Rii
17-04-2008, 10:29 PM
MH ơi, Rii vẫn chưa hiểu l lm thế no :(
hix net nh Ri c vấn đề nn ko ln đc thường xuyn, bn qu :(

Minh Hoa
18-04-2008, 09:20 PM
MH ơi, Rii vẫn chưa hiểu l lm thế no :(
hix net nh Ri c vấn đề nn ko ln đc thường xuyn, bn qu :(

Rii ơi, bi 1 Rii chọn hai cu thch hợp với nhau ở hai cột. My tnh mnh bị lỗi nn đnh sai. Rii xem ci mẫu !!!:fingerscrossed:

I LOVE YOU999
04-05-2008, 11:46 AM
Ex1:Hy viết tiếp những chữ ci cn thiếu
a,NI_E e,TIM_
b,_AKE f,W_TCH
c,T_ERE g,DOO_
d,CLOC_ h,FI_E
Ex2: Dịch sang tiếng anh
1.Đy l những g vậy?
-Chng l những chiếc bt mu đỏ
2.Mẹ của bạn bao nhiu tuổi?
-B ấy 50 tuổi
3.c ấy thế no?
-C ấy trẻ v xinh đẹp
4.Gio vin của anh ấy l ai?
-Gio vin của anh ấy l c Lan
5.Họ l ai?
-Họ l những người bạn của ti
Ex3:Chữa lỗi sai
1.This is a orange pencil case
2.My father are tall and thin
3.It s an apple
4.How many tests?
-Ten test
5.Who is you teacher?
Ex4:Điền TOBE v MẠO TỪ {nếu cần}
1.They ____ markers
2.She____beautiful
3.I ______ pupil
4.It 's ___ book
5.It's on ____ desk

Minh Hoa
06-05-2008, 06:09 PM
Ex1:Hy viết tiếp những chữ ci cn thiếu
a,NICE e,TIME
b,TAKE f,WATCH
c,THERE g,DOOR
d,CLOCK h,FIRE
Ex2: Dịch sang tiếng anh
1.Đy l những g vậy? What are they?
-Chng l những chiếc bt mu đỏ. They are red pens.
2.Mẹ của bạn bao nhiu tuổi? How old is your mother?
-B ấy 50 tuổi. She is fifty.
3.c ấy thế no?How is she?
-C ấy trẻ v xinh đep. She is young and beautiful.
4.Gio vin của anh ấy l ai? Who is his teacher?
-Gio vin của anh ấy l c Lan. His teacher is Miss Lan.
5.Họ l ai?Who are they?
-Họ l những người bạn của ti. They are my friends.
Ex3:Chữa lỗi sai
1.This is a an orange pencil case
2.My father are is tall and thin
3.It s is an apple
4.How many tests?
-Ten testtests
5.Who is you your teacher?
Ex4:Điền TOBE v MẠO TỪ {nếu cần}
1.They are markers
2.She is beautiful
3.I am pupil
4.It 's a book
5.It's on the desk
Cc bạn cố gắng lm bi nha! Cảm ơn bạn I LOVE YOU999

phong thieu gia
17-05-2008, 12:38 AM
[SIZE="4"]Lesson 1
1)Hy viết cu hỏi cho cu trả lời sau đy:
1. She’s ten........> How old is she?
2. My birthday is in May.....> When is my birth day?
3. My bag is under the bed....> where is my bag?
4. This is my brother, Jim. ..>
5. They are video games.....>what are they?
2)Viết nốt cu vo chỗ chấm:
-Am I fat? / No, i am not…………….
-…Do…… you sad? / Yes,I do……………
-…Do they………… can swim? / No, they aren't… .
-Are you……. OK? / No, I’m not ….. .
-Is …this…. pretty? / Yes, she …is…. .
3)Hy viết vo chỗ trống(| |) theo mẫu v từ cho sẵn:
a, he / fat | He is fat | He is not fat | Is he fat? |
b, I / pretty|I am pretty|I am not pretty| Are you pretty?|
c, we / hungry |we are hungry|We aren't hungry | Are you hungry ?|
d, is / dirty |it is dirty | It isn't dirty | is it dirty?|
e, he / can/ swim | hecan swim| He cann't swim|Can he swim ?|
g, they / want / apples |They want apples |They wantn't apples | Want they epples? |[]
Chỗ no mnh chưa lm xong hoặc sai mọi người sửa cho mnh nhe.Cảm ơn mọi người nhiều :wizard:.

kirimarukx
25-05-2008, 11:45 PM
Lesson 1

1)Hy viết cu hỏi cho cu trả lời sau đy:

1. She’s ten........> How old is she?

2. My birthday is in May.....> When is my your birth day?

3. My bag is under the bed....> where is my your bag?

4. This is my brother, Jim. ..>Who is this?

5. They are video games.....>what are they?

2)Viết nốt cu vo chỗ chấm:

-Am I fat? / No, i amyou are not.

-…Do…… Are you sad? / Yes,I do…am

-…Do they………… canCan they swim? / No, they aren't… .can't.

-Are you……. OK? / No, I’m not ….. .

-Is …this…. she pretty? / Yes, she …is…. .

3)Hy viết vo chỗ trống(| |) theo mẫu v từ cho sẵn:

a, he / fat | He is fat | He is not fat | Is he fat? |

b, I / pretty|I am pretty|I am not pretty| Are you pretty?|

c, we / hungry |we are hungry|We aren't hungry | Are you hungry ?|

d, is / dirty |it is dirty | It isn't dirty | is it dirty?|

e, he / can/ swim | he can swim| He cann'tcan't swim|Can he swim ?|

g, they / want / apples |They want apples |They wantn't don't want apples | Want they Do they want epples apples ? |[]

kirimarukx
25-05-2008, 11:49 PM
Ex4:Điền TOBE v MẠO TỪ {nếu cần}
1.They are markers
2.She is beautiful
3.I am a pupil
4.It 's a book
5.It's on the desk
Cc bạn cố gắng lm bi nha! Cảm ơn bạn I LOVE YOU999

_______________________________________

Satu Watari
31-05-2008, 07:10 PM
Ex1:Hy viết tiếp những chữ ci cn thiếu
a,NICE e,TIME
b,CAKE f,WATCH
c,THERE g,DOOR
d,CLOCK h,FINE
Ex2: Dịch sang tiếng anh
1.Đy l những g vậy?=>What are they?
-Chng l những chiếc bt mu đỏ=>There are red pens.
2.Mẹ của bạn bao nhiu tuổi? =>How old is your mother?
-B ấy 50 tuổi=>She is fifteen
3.c ấy thế no?How is she?
-C ấy trẻ v xinh đẹp=>She is beautiful and younger
4.Gio vin của anh ấy l ai? =>Who is his teacher?
-Gio vin của anh ấy l c Lan=>His teacher is Miss Lan
5.Họ l ai? =>Who are they?
-Họ l những người bạn của ti=>They are my friends.
Ex3:Chữa lỗi sai
1.This is a orange pencil case=>This is an orange pencil case
2.My father are tall and thin=>My father is tall and thin
3.It s an apple=>it is an apple
4.How many tests?
-Ten test=>Ten tests
5.Who is you teacher?=>Who is your teacher?
Ex4:Điền TOBE v MẠO TỪ {nếu cần}
1.They are markers
2.She is beautiful
3.I am pupil
4.It 's a book
5.It's on the desk

Cc anh chị chữa bi hộ em nh !:p:p

Satu Watari
31-05-2008, 07:12 PM
[SIZE="4"]Lesson 1
1)Hy viết cu hỏi cho cu trả lời sau đy:
1. Shes ten........> How old is she?
2. My birthday is in May.....> When is my birth day?
3. My bag is under the bed....> where is my bag?
4. This is my brother, Jim. ..>
5. They are video games.....>what are they?
2)Viết nốt cu vo chỗ chấm:
-Am I fat? / No, i am not.
-Do you sad? / Yes,I do
-Do they can swim? / No, they aren't .
-Are you. OK? / No, Im not .. .
-Is this. pretty? / Yes, she is. .
3)Hy viết vo chỗ trống(| |) theo mẫu v từ cho sẵn:
a, he / fat | He is fat | He is not fat | Is he fat? |
b, I / pretty|I am pretty|I am not pretty| Are you pretty?|
c, we / hungry |we are hungry|We aren't hungry | Are you hungry ?|
d, is / dirty |it is dirty | It isn't dirty | is it dirty?|
e, he / can/ swim | hecan swim| He cann't swim|Can he swim ?|
g, they / want / apples |They want apples |They wantn't apples | Want they epples? |[]
Chỗ no mnh chưa lm xong hoặc sai mọi người sửa cho mnh nhe.Cảm ơn mọi người nhiều :wizard:.

Chị Bong Bng ui, ci đề của bi n ở đu đấy? Hay l my tnh em bị chập cheng???:(

Minh Hoa
06-06-2008, 09:33 PM
Gần đy, mnh thấy box Cho trẻ nhỏ lặng lẽ qu! Mnh muốn lm một chủ đề mới để thay đổi khng kh ở box Trẻ nhỏ.
Như mọi box khc đều c thread Viết. V vậy mnh muốn tạo ra chủ đề mới chnh l chủ đề viết. V chng ta chưa học cấp độ cao nn cc bạn c thể chọn chủ đề tự chọn. Cc bạn c thể viết về mọi thứ m mnh quan tm.
Mong cc bạn hưởng ứng chủ đề mới ny của mnh nh!:clover::clover::clover:

super_bongbong
06-06-2008, 09:37 PM
Chị Bong Bng ui, ci đề của bi n ở đu đấy? Hay l my tnh em bị chập cheng???:(

[B]#23 đ em :D (20, 30 k tự )........

super_bongbong
06-06-2008, 09:38 PM
Gần đy, mnh thấy box Cho trẻ nhỏ lặng lẽ qu! Mnh muốn lm một chủ đề mới để thay đổi khng kh ở box Trẻ nhỏ.
Như mọi box khc đều c thread Viết. V vậy mnh muốn tạo ra chủ đề mới chnh l chủ đề viết. V chng ta chưa học cấp độ cao nn cc bạn c thể chọn chủ đề tự chọn. Cc bạn c thể viết về mọi thứ m mnh quan tm.
Mong cc bạn hưởng ứng chủ đề mới ny của mnh nh!:clover::clover::clover:

:smilie_clap::dancing-banana: ủng hộ ki no!! nhưng muh chủ đề cc e vt dễ dễ thui nh :D. Kc e lập thread bn bạc về topic trong lhoang 3-4 ngy ji` đếy xong ri lập chọn ra 1 topic để vt!!

super_bongbong
06-06-2008, 10:18 PM
Ex1:Hy viết tiếp những chữ ci cn thiếu
a,NICE e,TIME
b,CAKE f,WATCH
c,THERE g,DOOR
d,CLOCK h,FINE
Ex2: Dịch sang tiếng anh
1.Đy l những g vậy?
-Chng l những chiếc bt mu đỏ=>There =>they are red pens.
2.Mẹ của bạn bao nhiu tuổi? =>How old is your mother?
-B ấy 50 tuổi=>She is fifteen
3.c ấy thế no?How is she?
-C ấy trẻ v xinh đẹp=>She is beautiful and younger=> younger and beautiful :smack:
4.Gio vin của anh ấy l ai? =>Who is his teacher?
-Gio vin của anh ấy l c Lan=>His teacher is Miss Lan
5.Họ l ai? =>Who are they?
-Họ l những người bạn của ti=>They are my friends.
Ex3:Chữa lỗi sai
1.This is a orange pencil case=>This is an orange pencil case
2.My father are tall and thin=>My father is tall and thin
3.It s an apple=>it is an apple
4.How many tests?
-Ten test=>Ten tests
5.Who is you teacher?=>Who is your teacher?
Ex4:Điền TOBE v MẠO TỪ {nếu cần}
1.They are markers
2.She is beautiful
3.I am pupil
4.It 's a book
5.It's on the desk

Cc anh chị chữa bi hộ em nh !:p:p
.................................................. ..........

Minh Hoa
09-06-2008, 09:55 PM
:smilie_clap::dancing-banana: ủng hộ ki no!! nhưng muh chủ đề cc e vt dễ dễ thui nh :D. Kc e lập thread bn bạc về topic trong lhoang 3-4 ngy ji` đếy xong ri lập chọn ra 1 topic để vt!!

Em nghĩ l mnh mới lập ci chủ đề ny th nn viết chủ đề tự do để lm quen rồi dần dần theo chủ đề sau. cc bạn thế no th hy nu ra đy để mọi ng` tham khảo.
Chị bong bng chấm bi ne..:D

super_bongbong
13-06-2008, 11:13 AM
th m e tự nghĩ topic hay để chị ra đề??

Minh Hoa
17-06-2008, 10:14 PM
Em nghĩ chị giao đề hay thế no cũng được hoặc mọi người sẽ cng bn bạc chọn ra một đề thch hợp nhất.
Mọi người viết bi đi chớ.... đề tự do mờ^^

hoang minh duong
28-06-2008, 11:21 PM
uay` chi giao bai` nay` kho' den' noi~ E huy dong ca? nha` ma` van~ ko lam` dc 1 cau cua? co^

Minh Hoa
02-07-2008, 09:18 PM
uay` chi giao bai` nay` kho' den' noi~ E huy dong ca? nha` ma` van~ ko lam` dc 1 cau cua? co^
Ừa th em cứ viết đi, chủ đề na cũng được. Bi viết c thể ngắn nhưng phải viết từ 5-6 dng đấy nh !:wizard:

littleanhthu
03-07-2008, 09:31 PM
Nguyn văn bởi Satu Watari http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=151581#post151581)
Ex1:Hy viết tiếp những chữ ci cn thiếu
a,NICE e,TIME
b,CAKE f,WATCH
c,THERE g,DOOR
d,CLOCK h,FINE
Ex2: Dịch sang tiếng anh
1.Đy l những g vậy?
-Chng l những chiếc bt mu đỏ=>There =>they are red pens.
2.Mẹ của bạn bao nhiu tuổi? =>How old is your mother?
-B ấy 50 tuổi=>She is fifteen
3.c ấy thế no?How is she?
-C ấy trẻ v xinh đẹp=>She is beautiful and younger=> younger and beautiful :smack:====> young (not younger)
4.Gio vin của anh ấy l ai? =>Who is his teacher?
-Gio vin của anh ấy l c Lan=>His teacher is Miss Lan
5.Họ l ai? =>Who are they?
-Họ l những người bạn của ti=>They are my friends.
Ex3:Chữa lỗi sai
1.This is a orange pencil case=>This is an orange pencil case
2.My father are tall and thin=>My father is tall and thin
3.It s an apple=>it is an apple
4.How many tests?
-Ten test=>Ten tests
5.Who is you teacher?=>Who is your teacher?
Ex4:Điền TOBE v MẠO TỪ {nếu cần}
1.They are markers
2.She is beautiful
3.I am pupil
4.It 's a book
5.It's on the desk

thaohoang_hp0
26-09-2008, 08:07 PM
o? ca^u 2 wua? paj` EX2 saj ruj` d0'

Minh Hoa
27-09-2008, 05:41 PM
o? ca^u 2 wua? paj` EX2 saj ruj` d0'
Bạn ui, đ l bi lm m. Lần sau bạn viết dấu nh!

Satu Watari
29-09-2008, 07:45 PM
MH ui, Satu c thể post một số bi tập để cc bạn lm được hng?
Cảm ơn nhu nhu
Xinh lỗi v đ spam:21_002:

Minh Hoa
30-09-2008, 09:34 PM
Ừa, Satu giao bi cũng được nhưng vo chủ đề đang học nh.

, n, mọi người cng lm bi đọc số 1 ri lấy thm một số bi tập hoặc bi kiểm tra cho vo đy cng cc bạn lm nh. Dạo ny vắng qu!!!:83:

phanminhtoan
31-01-2009, 10:38 PM
Lesson 1
Hy viết cu hỏi cho cu trả lời sau đy:
1. Shes ten.=> How old is she?
2. My birthday is in May.=>When your birthday?
3. My bag is under the bed.=>Where is your bag?
4. This is my brother, Jim.=>Who is this?
5. They are video games.=>What are they?
2)Viết nốt cu vo chỗ chấm:
-Am I fat? / No, your are not
-Are you sad? / Yes,I am
-Are they can swim? / No, they are can not
-Are you OK? / No, Im not
-Is she pretty? / Yes, she is
3)Hy viết vo chỗ trống(| |) theo mẫu v từ cho sẵn:
a, he / fat | He is fat | He is not fat | Is he fat? |
b, I / pretty|I am pretty | Im not pretty|Am I pretty? |
c, we / hungry | We are hungry|We are not hungry |Are we hungry? |
d, is / dirty |Its dirty |It isnt dirty |Is it dirty? |
e, he / can/ swim | He is can swim|Hes cant swim |Is he can swim? |
g, they / want / apples |They are want apples |They arent want apples |Are they want apples?

chuongthanh_12
19-06-2009, 04:32 PM
:lightbulb: