PDA

View Full Version : Jải quyết thắc mắc noha_a4_cva
21-02-2008, 03:51 PM
Khng mn nhu thread nhưng hem bt cho v đu đnh lập ci mới mong cc b thng cảm :whistling1:
Sự thể l tha ny, e ca 1 ci đề l Điền giới từ
3. He found the letter ... a pile of books Đp n l among
4. I received an encouraging response ... the letter of application ... that company.
5. My former teacher has complained ... the students ... the noise.[COLOR="Red"]( to/ about)
6. He died ... a wound.( from)
Đy l mấy cu tớ thắc mắc:
+ Tại sao "in" ko được chấp nhận ở cu 3?
+ r rng response for m??? sao lại đp n l "to"?
+ complain đi với about m??? dng 2 about th ca sao ???
+ died of l chết v ci g hay died from??? nghĩa l g???
Mọi người giải quyết dm nha! thanks nhu lm :grad:

peden
21-02-2008, 04:06 PM
3. He found the letter ... a pile of books Đp n l among
4. I received an encouraging response ... the letter of application ... that company.
5. My former teacher has complained ... the students ... the noise.( to/ about)
6. He died ... a wound.( from)
Đy l mấy cu tớ thắc mắc:

+ Tại sao "in" ko được chấp nhận ở cu 3?
c lẽ in vẫn được nhưng among l từ chnh xc hơn (ci ny tớ ko r lắm )

+ r rng response for m??? sao lại đp n l "to"?
response to mới đng chứ ,đp lại thư từ phải dng l response to

+ complain đi với about m??? dng 2 about th ca sao ???
complain ai đ th to cn complain vấn đề g đo mới l [COLOR="Red"]about

+ died of l chết v ci g hay died from??? nghĩa l g???
to die from wound l chết v vết thương
nguyn cụm từ ny c trong từ điển v n dịch thế :)

ha_a4_cva
21-02-2008, 04:13 PM
Cu complain đ, c bảo l fn nn về học sinh về tiếng ồn ko thể được, fải l fn nn với học sinh... nếu thế th sao ko dng "with"=> chả hỉu c sao nữa
Cn cu died th dng với of trong trường hợp khc c đng ko??? hay fải dng from???
Cu dng "in" c gạch thẳng tay ko thg tiếc th chắc chắn ko dng đc. chứ nhi?? nhg sao lại tha mới l vấn đề

wellfrog
21-02-2008, 04:24 PM
Khng mn nhu thread nhưng hem bt cho v đu đnh lập ci mới mong cc b thng cảm :whistling1:
Sự thể l tha ny, e ca 1 ci đề l Điền giới từ
3. He found the letter ... a pile of books Đp n l among

4. I received an encouraging response ... the letter of application ... that company.
5. My former teacher has complained ... the students ... the noise.( to/ about)
6. He died ... a wound.( from)
Đy l mấy cu tớ thắc mắc:
+ Tại sao "in" ko được chấp nhận ở cu 3?
Among : ở giữa -> xung quanh n c từ 3 vật thể trở ln.[COLOR="Red"]In l ở trong một vật thể thi
+ r rng response for m??? sao lại đp n l "to"?
tm đu m ni "r rng "? to l đng đ
+ complain đi với about m??? dng 2 about th ca sao ???
complain to sb about sth : phn nn với ai về chuyện g

+ died of l chết v ci g hay died from??? nghĩa l g???
CẢ HAI ĐỀU NHƯ NHAU nhưng người ta hay dng : die of hunger,die of illness v die from a wound
Mọi người giải quyết dm nha! thanks nhu lm :grad:

_______________________________________________

peden
21-02-2008, 04:30 PM
Cu complain đ, c bảo l fn nn về học sinh về tiếng ồn ko thể được, fải l fn nn với học sinh... nếu thế th sao ko dng "with"=> chả hỉu c sao nữa

đng rồi đ,phải dịch l phn nn với học sinh về tiếng ồn
nhưng ko phải dịch theo nghĩa như vậy l c thể dng with v trong tiếng anh cc động từ khc nhau sẽ đi với cc giới từ khc nhau v đặc biệt l cch dng cũng rất phức tạp
nếu cứ theo nghĩa tiếng việt m dịch ra th hn xui 10 cu mới trng 1 cu thi bạn ạ

chỗ complain đ bạn cần nhớ l ngữ php n quy định thế rồi : phn nn ai đ th to m phn nn (về) ci g hay vấn đề g th about --->nn mnh chẳng biết giải thch sao nữa


Cn cu died th dng với of trong trường hợp khc c đng ko??? hay fải dng from???

về died th c nhiều cụm lắm
bạn tham khảo những cụm sau nh :
to die of illness: chết v ốm
to die in battle (action): chết trận
to die by the sword: chết v gươm đao
to die by one's own hand: t mnh lm mnh cht
to die from wound: chết v vết thương
to die at the stake: chết thiu
to die for a cause: hi sinh cho một sự nghiệp
to die in poverty: chết trong cảnh ngho nn
to die a glorious death: chết một cch vinh quang
to die through neglect:chết v ko ai chăm sc(ko ai ng tới )
to die rich: chết giu
to die the death of a hero: chết như một anh hng(chết ci chết của một vị anh hng)

Cu dng "in" c gạch thẳng tay ko thg tiếc th chắc chắn ko dng đc. chứ nhi?? nhg sao lại tha mới l vấn đề
ci ny th giờ potay ko biết giải thch sao :D

kirimarukx
21-02-2008, 07:06 PM
Cu complain đ, c bảo l fn nn về học sinh về tiếng ồn ko thể được, fải l fn nn với học sinh... nếu thế th sao ko dng "with"=> chả hỉu c sao nữa

5. My former teacher has complained ... the students ... the noise.( to/ about)

ch ch ,phn nn với học sinh ==>...complained with the students

bạn nhầm cu ny l do tư duy kiểu Việt ,nn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh đ(hồi trước mnh cũng hay như thế lắm :smack:)
trong những cu thế ny ,theo kinh nghiệm c nhn ,mnh thường đặt cu hỏi ri tự trả lời xem c hợp l ko.

Hỏi :c gio phn nn với học sinh nghĩa l như thế no?
Trả lời :nghĩa l c phn nn ,học sinh nghe
Hỏi :tức l lời phn nn "đi" từ c gio đến người nghe ,học sinh h?
Trả lời :uh ,thế nn điền My teacher has complained tothe students..... Nghĩ đi th "phn nn với học sinh" =>complain with the students ,nhưng nghĩ lại th dịch như thế dễ gy nhầm tưởng c gio với học sinh cng phn nn (nghĩ thử xem.........................)


c thể bạn thấy rắc rối ,mất thời gian nhưng việc tự đặt cu hỏi ri tự trả lời l cch tốt để check phương n trả lời mnh đ chọn.Bản thn m ko trả lời dc cu hỏi của chnh mnh th kh c thể trả lời đng cu hỏi người khc đưa ra m^^

Hiểu tại sao dng to m ko dng with sẽ rất dễ dng khi gặp những cu điền giới từ kiểu ny.Thm vi vd tương tự nh :
ex
1.You are responsile to the boss for this damage!
2.You are so good to me.
3.She said to me that he had left the previous day.
............
Lỗi sai ny mnh cũng đ mắc phải nhưng h th ổn ri ,cn bạn th sao?:)

thucyen
21-02-2008, 09:32 PM
Cu complain đ, c bảo l fn nn về học sinh về tiếng ồn ko thể được, fải l fn nn với học sinh... nếu thế th sao ko dng "with"=> chả hỉu c sao nữa

đng rồi đ,phải dịch l phn nn với học sinh về tiếng ồn
nhưng ko phải dịch theo nghĩa như vậy l c thể dng with v trong tiếng anh cc động từ khc nhau sẽ đi với cc giới từ khc nhau v đặc biệt l cch dng cũng rất phức tạp
nếu cứ theo nghĩa tiếng việt m dịch ra th hn xui 10 cu mới trng 1 cu thi bạn ạ

chỗ complain đ bạn cần nhớ l ngữ php n quy định thế rồi : phn nn ai đ th to m phn nn (về) ci g hay vấn đề g th about --->nn mnh chẳng biết giải thch sao nữa


Cn cu died th dng với of trong trường hợp khc c đng ko??? hay fải dng from???

về died th c nhiều cụm lắm
bạn tham khảo những cụm sau nh :
to die of illness: chết v ốm
to die in battle (action): chết trận
to die by the sword: chết v gươm đao
to die by one's own hand: t mnh lm mnh cht
to die from wound: chết v vết thương
to die at the stake: chết thiu
to die for a cause: hi sinh cho một sự nghiệp
to die in poverty: chết trong cảnh ngho nn
to die a glorious death: chết một cch vinh quang
to die through neglect:chết v ko ai chăm sc(ko ai ng tới )
to die rich: chết giu
to die the death of a hero: chết như một anh hng(chết ci chết của một vị anh hng)

Cu dng "in" c gạch thẳng tay ko thg tiếc th chắc chắn ko dng đc. chứ nhi?? nhg sao lại tha mới l vấn đề
ci ny th giờ potay ko biết giải thch sao :D


Sao khi em học BD, c cu điền từ như sau: Many illness that people died ____ 50 years ago are no longer dangerous.
Thầy lại ni đp n l from, em ni chữ of ổng ni em sai. Vậy mọi người c thể cho em biết ở đy dng l đng g ạ?

wellfrog
21-02-2008, 11:28 PM
Sao khi em học BD, c cu điền từ như sau: Many illness that people died ____ 50 years ago are no longer dangerous.
Thầy lại ni đp n l from, em ni chữ of ổng ni em sai. Vậy mọi người c thể cho em biết ở đy dng l đng g ạ?

Of thi ,v từ điển c v dụ r rng cu ny m !

ha_a4_cva
22-02-2008, 04:09 PM
hix,e đnh chnh cu complain n, em hem c kiến g cả, em chỉ hỏi v c dịch bn cười sao đa , hỏi lại th c bảo ko thể 2 lần " về" được, như thế điền giới từ nhu lc cũng tư duy Tiếng Việt đa thui! Cu của thucyen anh well đng hay thầy bạn đng jậy??? fn tch cu dm em với
, hỏi mọi người cu n điền sao:
She has written a letter... a colored pencil.
Đp n l with. C bảo ko viết bằng bt m với bt, hix dịch tha mn chết mất!T_T! Em nhớ c đoạn dng "in" cũng với bt nhưng ko tm ra ghi ở đu nữa! ai nhớ nhắc lại cho em với, học mi vẫn wn, nản w xa

wellfrog
22-02-2008, 04:59 PM
hix,e đnh chnh cu complain n, em hem c kiến g cả, em chỉ hỏi v c dịch bn cười sao đa , hỏi lại th c bảo ko thể 2 lần " về" được, như thế điền giới từ nhu lc cũng tư duy Tiếng Việt đa thui! Cu của thucyen anh well đng hay thầy bạn đng jậy??? fn tch cu dm em với
, hỏi mọi người cu n điền sao:
She has written a letter... a colored pencil.
Đp n l with. C bảo ko viết bằng bt m với bt, hix dịch tha mn chết mất!T_T! Em nhớ c đoạn dng "in" cũng với bt nhưng ko tm ra ghi ở đu nữa! ai nhớ nhắc lại cho em với, học mi vẫn wn, nản w xa

Write in + chất liệu viết :
write in ink
Write with + dụng cụ :
write with a pencil
Khng nn tư duy bằng tiếng Việt về vấn đề giới từ

ha_a4_cva
23-02-2008, 01:31 PM
Anh well+ mọi người nhớ kĩ lại xem dm em ci , chắc chắn c đoạn no cũng dng "in" với bt cơ, m chất liệu th ngoi mực ra cn g nữa để vt đu ạ??? Cứ kỉu g , vẫn chưa thỏa mn lm

wellfrog
23-02-2008, 05:04 PM
Anh well+ mọi người nhớ kĩ lại xem dm em ci , chắc chắn c đoạn no cũng dng "in" với bt cơ, m chất liệu th ngoi mực ra cn g nữa để vt đu ạ??? Cứ kỉu g , vẫn chưa thỏa mn lm

Khng c in + bt đu ,ngoi mực cn c phấn, than ... nữa chi .

thienthan_hay_acquy
23-02-2008, 10:10 PM
Of thi ,v từ điển c v dụ r rng cu ny m !

Em học BD chung với Thục Yn, cu đ ổng ni l: died from l khi chết v một nguyn nhn khng xc định cụ thể (trong cu ny l chết do nhiều bệnh, khng ni cụ thể). Cn died of l phải c nguyn nhn cụ thể dạng như l chết do vim phổi hay g đ. M ni chung th em nghĩ thế chứ biết c phải thế hng, ổng giảng m sổ một dy tiếng Anh, no hiểu g th hiểu mới đau:smilie_w00t:

wellfrog
23-02-2008, 10:44 PM
Em học BD chung với Thục Yn, cu đ ổng ni l: died from l khi chết v một nguyn nhn khng xc định cụ thể (trong cu ny l chết do nhiều bệnh, khng ni cụ thể). Cn died of l phải c nguyn nhn cụ thể dạng như l chết do vim phổi hay g đ. M ni chung th em nghĩ thế chứ biết c phải thế hng, ổng giảng m sổ một dy tiếng Anh, no hiểu g th hiểu mới đau:smilie_w00t:

Chắc l do thầy em suy luận ra thi, chứ trong sch vở ti liệu người ta cho v dụ đng hong m.Y chang cu đ lun.

thienthan_hay_acquy
23-02-2008, 10:47 PM
Hic, học BD kiểu ny th p tay, chả biết đu m lần. Thế tm lại l cứ died l of hay from đều được phải khng ạ

nguyen thi thanh hang
24-02-2008, 09:38 AM
uhm! Ci ny mnh đ từng lm ri nhưng ko biết c jp đc j hem nha!
- He died..............a wound(-> anh ấy chết v vết thương)
Trường hợp ny điền from v c mnh đ sửa ri

ha_a4_cva
24-02-2008, 10:53 AM
Ừ, chắc chắn l dng from m, c v dụ r rng ri ma.
Anh well ơi, ai bảo ko c em vừa lm 1 bi chu wa xong
V dụ n:
He writes a letter in pencil.
Nhưng m : he writes a letter with a pencil.
H h, lần đầu tin ci được anh well, vui w x! h h

wellfrog
24-02-2008, 11:20 AM
Ừ, chắc chắn l dng from m, c v dụ r rng ri ma.
Anh well ơi, ai bảo ko c em vừa lm 1 bi chu wa xong
V dụ n:
He writes a letter in pencil.
Nhưng m : he writes a letter with a pencil.
H h, lần đầu tin ci được anh well, vui w x! h h

Ừ H ! quan trọng l ci chổ chữ a( hoặc the ,sở hửu ... ) ,v khi đ n l vật cụ thể ,cn khng c th l chung chung , lo cải ci vật liệu m khgn ch ci ny .

ha_a4_cva
24-02-2008, 11:31 AM
h h, vui w, cho em spam 1 cu thui, đừng xa của em n, lu lu mới ci thắng, đi học ci c st ngy m t khi thắng, anh well oai,tnh tỉ số từ hum ni nh! 1-0 !^^, cn ci nhu m, bt l thua nhg vẫn fải ci anh well nhầy, ko bt th hỏi, mn jỏi fải ci!^^! chơi hem anh well???

wellfrog
24-02-2008, 11:35 AM
h h, vui w, cho em spam 1 cu thui, đừng xa của em n, lu lu mới ci thắng, đi học ci c st ngy m t khi thắng, anh well oai,tnh tỉ số từ hum ni nh! 1-0 !^^, cn ci nhu m, bt l thua nhg vẫn fải ci anh well nhầy, ko bt th hỏi, mn jỏi fải ci!^^! chơi hem anh well???

Hh !" đu c cải l đ c well ",sợ g !m ăn gian gớm nhỉ ! hổm nay khng tnh ,đợi tới by giờ mới tnh !thi chấp lun !Rồi đ ,ra đề đi ! :thumbs-up-nomi:

ha_a4_cva
24-02-2008, 09:04 PM
khựa khựa ! ăn gian t mới vui chớ, c cu n em ko thỏa mn lm,cho ln bn mổ ci no:
The student sat quietly in the classroom,... to the teacher
a. listen b. listened c. listening d. to listen
Đp n cu n l listening, c bảo l hiện tượng jản lược mệnh đề ưu tin mệnh đề chnh , nhưng em thấy dng listened cũng đu c sai, 2 hnh động diễn ra trong qu khứ, diễn ra sau nhau m!
Cu n nữa ny
Thank you for your letter arrived yesterday.
Cu ni em thấy ko hi lng lm v "arrived" th tự bức thư đến, th khi giản lược fải dng hiện tại fn từ chứ ạ???

wellfrog
24-02-2008, 09:14 PM
H h ! kỳ ny phải kỹ lưỡng mới được !khựa khựa ! ăn gian t mới vui chớ, c cu n em ko thỏa mn lm,cho ln bn mổ ci no:
The student sat quietly in the classroom,... to the teacher
a. listen b. listened c. listening d. to listen
Đp n cu n l listening, c bảo l hiện tượng jản lược mệnh đề ưu tin mệnh đề chnh , nhưng em thấy dng listened cũng đu c sai, 2 hnh động diễn ra trong qu khứ, diễn ra sau nhau m!

Đy l tỉnh lược của mệnh đề chỉ 2 hnh động diễn ra đồng thời ( vừa ngồi vừa nghe ) chứ đu phải "diễn ra sau nhau"
Dạng ny thường động từ cu trước l cc động từ chỉ tư thế như ngồi ,nằm ,đứng ....

Cu n nữa ny
Thank you for your letter arrived yesterday.
Cu ni em thấy ko hi lng lm v "arrived" th tự bức thư đến, th khi giản lược fải dng hiện tại fn từ chứ ạ???

Cu viết như vậy l sai bt rồi chứ cn "ko hi lng lm" ci g nữa !

ha_a4_cva
24-02-2008, 09:32 PM
Ậy,tha cu arrive l đng hay sai jậy??? ni th ni thẳng ra, mập m mập mờ ai hỉu nổi chớ , anh bảo cu ai sai cơ ???? cu trn hem c kiến, jải thik dm cu dưới đi m, thỏa mn cu n 2-1 ! ok?

wellfrog
24-02-2008, 09:39 PM
Ậy,tha cu arrive l đng hay sai jậy??? ni th ni thẳng ra, mập m mập mờ ai hỉu nổi chớ , anh bảo cu ai sai cơ ???? cu trn hem c kiến, jải thik dm cu dưới đi m, thỏa mn cu n 2-1 ! ok?
Khổ gh, ni vậy m chưa hiểu hả ta !


Cu ny :Thank you for your letter arrived yesterday. sai n !
Nếu sửa lại thnh cc dạng như thế ny th đng:

Thank you for your letter yesterday.
Thank you for your letter, which arrived yesterday.
Thank you for your letter arriving yesterday.

h0atuy3t_l0n3ly
25-02-2008, 01:19 PM
Em rất thck học tiếng anh nhưng ngại phần giới từ wụa Ai c thể chỉ gio phần n dc hem ạ?:thumbs-up-nomi:

Ch : Viết tiếng Việt c dấu!

kawaiami
25-02-2008, 01:27 PM
Em rat thjck hoc tieng anh nhung ngai phan gioi tu wụa Ai co the chj giao phan nạ dc hem ạ?:thumbs-up-nomi:

Bạn c thắc mắc phần no th nu cụ thể, ni chung chung giới từ th hơi bị b tay :wacko:

ha_a4_cva
26-02-2008, 03:15 PM
hix, c em chữa tha, em akay w m ko ni được, học đội tuyển hỏi nhu chng n bảo kiu, nản lm, h h, sng mai fải hỏi lại mới được, cu đấy dng arriving m, mai onh cht thằng con em, dm ci bố, lo thiệt, keke! m anh well oai, ci cu write "in" hay "with" đ, cn dng "in" với 1 loại nữa cơ, ko chỉ với "pencil" v "ink" đu, h h, tm ra hem, tỷ số đang 2-1 đa, , c ln !^^!h h

kawaiami
27-02-2008, 08:45 PM
hix, c em chữa tha, em akay w m ko ni được, học đội tuyển hỏi nhu chng n bảo kiu, nản lm, h h, sng mai fải hỏi lại mới được, cu đấy dng arriving m, mai onh cht thằng con em, dm ci bố, lo thiệt, keke! m anh well oai, ci cu write "in" hay "with" đ, cn dng "in" với 1 loại nữa cơ, ko chỉ với "pencil" v "ink" đu, h h, tm ra hem, tỷ số đang 2-1 đa, , c ln !^^!h h


Ủa, hỏi nhiều l học hỏi chứ sao bảo kiu nhỉ :smilie_crazy: poor u, ủa m bạn l girl hay boy dzạ :wacko:

nguyen thi thanh hang
28-02-2008, 12:24 PM
H l girl ! Muh hỏi nhu cho biết seo lại kiu đc nhở

ha_a4_cva
29-02-2008, 02:01 PM
Miệng lưỡi thin hạ cấm sao được hả Hằng+kawaiami??? H con gi đch thực đ!^^! H ln chức ng nội lu ri!^^! chả hỉu sao nhận 1 thằng con ở a2 m ra tận 2 thằng chu!^^!Thui, hem spam nữa, tnh hnh ko ai giải quyết khoản write "in" hay "with" nữa ?? bn w x! anh well chịu ri m m qun lu dữ vậy hem trả lời??? ai bt th hăng hi cho mọi người bt với chứ! come on

ngườitithuơng
29-02-2008, 02:10 PM
hix, c em chữa tha, em akay w m ko ni được, học đội tuyển hỏi nhu chng n bảo kiu, nản lm, h h, sng mai fải hỏi lại mới được, cu đấy dng arriving m, mai onh cht thằng con em, dm ci bố, lo thiệt, keke! m anh well oai, ci cu write "in" hay "with" đ, cn dng "in" với 1 loại nữa cơ, ko chỉ với "pencil" v "ink" đu, h h, tm ra hem, tỷ số đang 2-1 đa, , c ln !^^!h h
... write in blood hả? :ibf_confused:

ha_a4_cva
29-02-2008, 02:15 PM
H, H ko fải lm tm thm nguyn liệu để viết đu! H l write in cn dng trong trường hợp no nữa cơ! kh kh, lục lại tr nhớ đi no

ngườitithuơng
29-02-2008, 03:55 PM
H, H ko fải lm tm thm nguyn liệu để viết đu! H l write in cn dng trong trường hợp no nữa cơ! kh kh, lục lại tr nhớ đi no
write in English, Vietnamese...

kirimarukx
29-02-2008, 06:21 PM
H, H ko fải lm tm thm nguyn liệu để viết đu! H l write in cn dng trong trường hợp no nữa cơ! kh kh, lục lại tr nhớ đi no

ngoi write in English/Vietnamese chị người ti thuơng đ nu th cn :

write in the margin
write in sb = vote for sb

cn j nữa ko nhỉ :ibf_confused:

ha_a4_cva
01-03-2008, 02:48 PM
h h, đến đy th H chịu oi, hem nhớ nữa! mọi người cố nhớ tp cn ko nha

teresaroserain
07-03-2008, 11:45 PM
Ci ny được hng nhỉ ?
write in (something)
to send a letter or electronic message to an organization or business. A lot of customers write in their complaints and get nothing from the company in response. Write in today and let us know what you think.

ha_a4_cva
09-03-2008, 05:20 PM
l sao jậy ấy ơi ( hem bjt' tn thng cảm n!^^)
Uhm lu lu ko c chủ đề mới mọi người bn thử vấn đề đi xe cho hoanh trng n, cụ thỉa l cc loại giới từ đi với xe đ, v dụ như với taxi dng g n ,...! ai chịu chơi hem no???

bluebaby
11-03-2008, 09:00 PM
cho tớ hỏi^^ run across s.o với run into s.o l 1 rứa fải kO?Hum bữa tớ lm pi,c cu ny :

I ran.... him on my way to school

a.against b.across c.to d.into

vậy chọn ci nao??

kawaiami
11-03-2008, 09:43 PM
cho tớ hỏi^^ run across s.o với run into s.o l 1 rứa fải kO?Hum bữa tớ lm pi,c cu ny :

I ran.... him on my way to school

a.against b.across c.to d.into

vậy chọn ci nao??

Theo mnh th mnh sẽ chọn đp n b.across , tại v to run across th c lẽ l chạy ngang wa hay gặp trn đường đi (meet), cn run into th nghe c vẻ giống như đm sầm vo hơn! D từ điển n để run across c syn l run into nhưng nếu tra thử run into th ko c nghĩa no l meet cả :zorro:

bluebaby
11-03-2008, 11:14 PM
ủa sao tớ tra cả run into v run across đều c nghĩa l meet s/o by chance m :D chỉ c ci run across c thm find s/t by chance nữa^^

kawaiami
11-03-2008, 11:22 PM
tớ tm trn ask.com , thoai th hỏi ng no ra đề :D :D

bluebaby
11-03-2008, 11:29 PM
^^ tớ tra trong cn oxford^^
hehe hỏi đc tớ hỏi lun oi ;)) hỏi cả bc Lữ nữa :x

ha_a4_cva
26-03-2008, 07:07 PM
hi, nhớ mọi người w x, c 1 truyện rất chi l lạ mn mọi người bn bạc n:
Trong sch th c đoạn
It is necessary to have a day to celebrate for our children.
Tha nhưng c Kristen( người Mỹ) bảo l ko dng "for" được, chả lẽ SGK của mnh sai ư??? k gh