PDA

View Full Version : Eh, PM box full?BebopVT
04-09-2006, 05:12 AM
Hi everyone.

I'm not able to send a PM because I get an error saying it's full yet I just registered!!

Waiting for your advice. Goodbye

traitimmuathu
04-09-2006, 12:55 PM
Hi everyone.

I'm not able to send a PM because I get an error saying it's full yet I just registered!!

Waiting for your advice. Goodbye

Bạn vào phần Private Message của bạn và xoá bớt các mesage cũ đi thôi. Chúc thành công