PDA

View Full Version : nhờ các bác giúp em câu khópvccnttta
05-02-2008, 09:52 PM
ḿnh chịu thôi ,không biết câu này chọn đáp án nào , nhờ mấy bác trả lời đồng thời giải thích cho luôn
Câu 28: The following day she felt ________ well to go to work.
A. sufficient B. sufficiency C. suffice D. sufficiently

wonderland_232000
05-02-2008, 10:13 PM
ḿnh nghĩ là câu A đó bạn, trước chỗ trống là verb và sau nó lại là 1 adv nên ḿnh nghĩ chỗ trống fải điền là 1 adj

peden
05-02-2008, 10:23 PM
ḿnh chịu thôi ,không biết câu này chọn đáp án nào , nhờ mấy bác trả lời đồng thời giải thích cho luôn
Câu 28: The following day she felt ________ well to go to work.
A. sufficient B. sufficiency C. suffice D. sufficiently

ḿnh th́ nghĩ là D.sufficiently đó bạn à
trong trường hợp này felt là một linking verb nên sau đó là một tính từ ,đó là well
bạn nên hiểu well ở đây là tính từ chứ ko phải trạng từ
mà đứng trước tính từ mà bổ nghĩa cho tính từ là trạng từ sufficiently
====> D là đáp án đúng

ngườitôithuơng
05-02-2008, 11:39 PM
ḿnh th́ nghĩ là D.sufficiently đó bạn à
trong trường hợp này felt là một linking verb nên sau đó là một tính từ ,đó là well
bạn nên hiểu well ở đây là tính từ chứ ko phải trạng từ
mà đứng trước tính từ mà bổ nghĩa cho tính từ là trạng từ sufficiently
====> D là đáp án đúng
peden nói đúng đấy các bạn, NTT bổ sung thêm là well chỉ là tính từ khi có nghĩa là khỏe thôi nhé, cho nên khi hỏi "How are you?" có thể trả lời "fine" hay "very well" cũng được.
D là đáp án đúng.