PDA

View Full Version : can you guess the last line of this story? (1)kimthuy_9x
03-02-2008, 12:07 PM
:smilie_clap:BOYS AND GIRLS Amanda Gardener was eighteen. Her parents decided to have her birthaday party in a hotel. About two hundred people came to party.
An old woman was staying in the hotel. She heard the music and came into the party room. The young boys and girls were dancing in the middle of the room. The old lady sat down and watched. Then she said,
" When I was young, parties were different. It was very easy to tell who is a boy and who is a girl "
The person sitting next to her said nothing. The old lady continued,
" When I was young, boy wore trousers and girl wore dresses. Look at that girl over there. She is wearing boy's jeans".
The person sitting next to her said nothing. The lady continued,
" when I was young, boys had short hair and girls had long hair, so it is very easy to tell who was a boy and who was a girl. That girl 's hair is very short. It is a boy 's haircut "
The person sitting next to her said nothing. Then the old lady said,
" Do you think she is a boy or a girl ?It is very difficult to tell, isn't it ? "
The person sitting next to her said,
" No. It is very easy for me because that girl is my daughter "
The old lady was very embarrassed and she said,
" Oh dear. I'm sorry. I didn't know you was her father "
The person sitting to her replied, ".................................................. ....."
[COLOR="DarkOrange"][SIZE="6"]Cả nhà thử đoán xem cha cô gái đó sẽ nói ǵ nhé? :grad:Nếu dịch được th́ càng tốt
Mỗi người 1 ư tớ tin rằng sẽ rất thú vị đó:dancing-banana:
start now Happy new year

ngườitôithuơng
03-02-2008, 12:14 PM
:smilie_clap:BOYS AND GIRLS Amanda Gardener was eighteen. Her parents decided to have her birthaday party in a hotel. About two hundred people came to party.
An old woman was staying in the hotel. She heard the music and came into the party room. The young boys and girls were dancing in the middle of the room. The old lady sat down and watched. Then she said,
" When I was young, parties were different. It was very easy to tell who is a boy and who is a girl "
The person sitting next to her said nothing. The old lady continued,
" When I was young, boy wore trousers and girl wore dresses. Look at that girl over there. She is wearing boy's jeans".
The person sitting next to her said nothing. The lady continued,
" when I was young, boys had short hair and girls had long hair, so it is very easy to tell who was a boy and who was a girl. That girl 's hair is very short. It is a boy 's haircut "
The person sitting next to her said nothing. Then the old lady said,
" Do you think she is a boy or a girl ?It is very difficult to tell, isn't it ? "
The person sitting next to her said,
" No. It is very easy for me because that girl is my daughter "
The old lady was very embarrassed and she said,
" Oh dear. I'm sorry. I didn't know you was her father "
The person sitting to her replied, ".................................................. ....."
[COLOR="DarkOrange"][SIZE="6"]Cả nhà thử đoán xem cha cô gái đó sẽ nói ǵ nhé? :grad:Nếu dịch được th́ càng tốt
Mỗi người 1 ư tớ tin rằng sẽ rất thú vị đó:dancing-banana:
start now Happy new year

The person sitting to her replied, "I am sorry. I am her mother."

Am I right? :smilie_bounce:

kimthuy_9x
03-02-2008, 12:21 PM
hic hic bạn ơi, chín người đó bảo ḿnh là cha của cô gái đó cơ mà hic hic

ngườitôithuơng
03-02-2008, 12:30 PM
hic hic bạn ơi, chính người đó bảo ḿnh là cha của cô gái đó cơ mà hic hic
Bạn hăy để ư người ta không dùng "he" hay "she" mà chỉ nói "The person sitting next to her" để không xác định giới tính, như vậy mới bất ngờ chứ. Người đó xác định đó là con gái ḿnh chứ có nói ḿnh là cha đâu? Bạn đọc kỹ lại nhé! :thumbs-up-nomi:

kimthuy_9x
03-02-2008, 01:18 PM
bạn khá thông minh đấy_ bái phục
vậy mà cô giáo cho về nhà tớ nghĩ ra toàn thứ linh tinh hic hic xấu hổ quá!