PDA

View Full Version : Link download list tu vung GREsonguke
26-01-2008, 02:17 AM
Ḿnh vừa t́m được, các bạn vào xem nhé :)

http://www.postech.ac.kr/~gla/gre/

Đây có lẽ là list 3500 từ barron được thêm thắt. Ḿnh chỉ c̣n 1 tuần là thi, nên không học list này, chỉ ôn tại những ǵ đă học trứơc đó, khoảng 1000 từ. :)

Chúc vui.

tuanchiem2107
02-04-2008, 03:28 PM
BẠn Ơi Có ThỂ ChỈ Ḿnh 1000 TỪ Thông DỤng Mà TiẾng Anh Hay Xài Khong BẠn

bongdangthienthan_24_3
02-04-2008, 03:34 PM
theo ḿnh th́ có rất nhiều từ tiếng anh mà chúng ta cần học trong nhiều lĩnh vực , chứ không phải chỉ 1000 từ mà chúng ta cần hoc. chúng ta c̣n phải học các từ trong giao tiếp ,rồi trong kinh doanh ,trong điện tử. nói chung là nhiều chứ,chúng ta học được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu