PDA

View Full Version : phân biệt khi nào dùng have và have gotthinh_th
24-01-2008, 08:26 PM
giúp em phân biệt cách dùng của 2 cái này. thank

melissa
24-01-2008, 09:28 PM
Have và Have got đều giống nhau, chỉ sự sở hữu nhưng có một số điểm cần lưu ư khi bạn sử dụng 2 từ này như sau:

+Chỉ được dùng have khi nói về các hành động

Ví dụ: I usually have breakfast at 8 o'clock. NOT I usually have got breakfast at 8 o'clock.

+ Dạng câu hỏi với have có nghĩa là sở hữu th́ dùng trợ động từ, không đưa have ra phía trước

Ví dụ: Do you have a fast car? NOT Have you a fast

+ Have và have got được dùng cho th́ hiện tại đơn. Riêng have có thể dùng cho th́ quá khứ đơn hoặc th́ tương lai

Ví dụ: She had a copy of that book ---> quá khứ của have là had

+ Không có cách viết tắt cho have ở thể khẳng định, chỉ có cách viết tắt cho have got

Ví dụ: I have a red bicycle. OR I've got a red bicycle. NOT I've a red bicycle

Sau đây là một số cấu trúc ngữ pháp dùng cho have và have got:

Thể khẳng định I, You, We, They HAVE GOT
Subject + have + got + objects
They have got a new car. Viết tắt: They've got a new car.

Thể khẳng định He, She, It HAVE GOT
Subject + has + got + objects
He has got a new car. Viết tắt: He's got a new car.

Thể khẳng định I, You, We, They HAVE
Subject + have + objects
They have a new car. Không viết tắt được

Thể khẳng định He, She, It HAVE
Subject + have + objects
She has a new car. Không viết tắt được

Thể nghi vấn I, You, We, They HAVE GOT
(?) + have + subject + got?
How many children have you got? Không viết tắt được

Thể nghi vấn He, She, It HAVE GOT
(?) + has + subject + got?
How many children has he got? Không viết tắt được

Thể nghi vấn I, You, We, They HAVE
(?) + do + subject + have?
How many children do you have? Không viết tắt được

Thể nghi vấn He, She, It HAVE
(?) + does + subject + have?
How many children does he have? Không viết tắt được

Thể phủ định I, You, We, They HAVE GOT
Subject + have + not + got + objects
We have not got a dog. Viết tắt: We haven't got a dog.

Thể phủ định He, She, It HAVE GOT
Subject + has + not + got + objects
She has not got a dog. viết tắt: She hasn't got a dog.

Thể phủ định I, You, We, They HAVE
Subject + do + not + have + objects
They do not have a dog. Viết tắt: They don't have a dog.

Thể phủ định He, She, It HAVE GOT
Subject + does + not + have + objects
She does not have a dog. Viết tắt: She doesn't have a dog.

Thân :)

missyounhp222
02-02-2008, 10:07 PM
Cả 2 cái đều có nghĩa tương tự như nhau. Điều khác biệt duy nhất là người Mỹ dùng "Have" c̣n người Anh dùng "Have got".

Có lẽ bạn cũng biết là tiếng Anh của người Mỹ th́ đơn giản hơn so với tiếng Anh chuẩn của người Anh.

Ví dụ :

Người Mỹ nói :

Can you help me? Do you have time?

Người Anh nói :

Can you help me now? Have you got time?

meoxinh
11-02-2008, 01:09 PM
2 cái này nghĩa giống nhau mà, có điều nếu dùng:
HAVE GOT(has got)_th́ trong câu nghi vấn đảo HAVE(has) lên đứng đầu câu, phủ định là HAVen't got(hasn't got).
C̣n dùng HAVE_th́ trong câu nghi vấn và câu phủ định chia như 1 động từ thường.
Ḿnh chỉ thấy nó khác nhau ở 2 điểm trên, c̣n nghĩa như nhau. CHi tiet trong moi truong hop thi ban melissa da noi o tren.

doannha
02-12-2008, 11:08 AM
cam ơn bạn.Cái này khá bổ ích

dungkk
02-12-2008, 09:57 PM
thank ban nhe

phamvandau1981
12-01-2009, 11:34 AM
Cho em hỏi
Have dùng trog trường hợp nào?
Has dùng trong trường họp nào?
Cảm ơn!

wellfrog
12-01-2009, 12:18 PM
Cho em hỏi
Have dùng trog trường hợp nào?
Has dùng trong trường họp nào?
Cảm ơn!
have dùng cho chủ từ số nhiều , I you
has dùng cho chủ từ số ít

nyism
20-01-2009, 10:03 PM
:54_002:
cái này dễ mà

idkfaitdqd
11-03-2009, 10:43 PM
:59:ọc sao c̣n có cả has got à

hoanghuyenthuong1989
11-07-2011, 06:27 PM
:07:cho em hỏi cách sử dụng
just, already, have you ever, have you been?, haven't.... yet, have you.... yet, how long have you?
Cám ơn các anh chị nhiều nhiều