PDA

View Full Version : Gấp gấp:Câu này hơi khó hiểu nhờ các bạn dịch hộnhai-jasmine
24-01-2008, 07:47 PM
Đây là văn cảnh:

Chief scientific adviser to the UK's National Farmers' Union (NFU), Helen Ferrier, said her members would not follow the example of the Italian farmers.
"It's the science that has got to inform policy and this EFSA opinion reflects our views in terms of food safety," she said.
The US Food and Drug Administration is expected to give its final verdict on food from cloned cattle and pigs soon

Although part of the same European farming group as the NFU, the Italian union's threat to "mobilise strongly" against such products is not considered a surprise.
Thanks all :thumbs-up-nomi:

mabu_com
25-01-2008, 08:02 PM
Đây là văn cảnh:
Although part of the same European farming group as the NFU, the Italian union's threat to "mobilise strongly" against such products is not considered a surprise.
Thanks all :thumbs-up-nomi:

Mặc dù cũng là một thành viên của Liên hiệp Nông trại Châu Âu như NFU, sự đe dọa của Nông hội Ư rằng sẽ vận động tẩy chay những sản phẩm đó đă không gây nhiều ngạc nhiên.