PDA

View Full Version : Write Practice (c topic mới )Sharpay My
15-01-2008, 06:27 PM
Trong mục ny, chng ta sẽ luyện viết theo chủ đề v chấm điểm rồi qua đ m khen thưởng hng tuần
Qui tắc chấm điểm hng tuần như sau :
C 7 mục:
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ ( ci ny ko bắt buộc lm, chỉ cần ko pht qu l được VD: Mnh hocj cấp hai m bảo l học đại học quốc tế ở Mỹ )
3, Độ di ngắn :10đ ( ci ny th phụ thuộc vo đề ra )
4, Độ sinh động :10đ ( ai m biết chn ảnh minh hoạ v cho hợp l th được thm điểm phần ny
5, Từ vựng: 20đ
6, Ngữ php: 30đ
7, Hay; 10đ
Cả thảy l 100 điểm, mức đnh gi như sau:
80->100 : giỏi
65->80 : Kh
45->65 : Trung bnh
0->45 : yếu ( chắc chả c ai bị thế ny cả nhưng chắc l cũng phải đưa ra cht )
Ai tham gia th nhớ post bản đăng k ln đầu bi ( đổi mu cho dễ nhận )


Topic 1

Write a short passage about your familyĐộ di : V bi đầu tin nn SM để cc bạn viết thoải mi nhưng tối thiểu phải l 4 dng ( hay 70 từ )
Hạn nộp bi :

Thứ ba tuần sau , tức ngy 22-1-2008
C điểm ngy : 23-1-2008
Mong cc bạn nhiệt tnh ủng hộ

__________________________________________________ __________________________________________________ ____________________________

( NM: Uhmm, ci ny hn, mnh nghĩ l ai nộp lc no cũng được, chỉ cần đng hạn thi, trong time đ, cc mod sẽ chữa dần, tiện hơn ...)

@Sharpay My@: Lịch điểm đựoc uplate hng ngy ( theo thứ tự từ điểm cao xuống thấp )
1, Sharpay My:93đ
2, Ahemahem:90đ and Emotion:90đ
3, Super Bongbong:85
4, Luckya:80 and Hy cute:80đ
5, Trn hnt 207:73
6, phantrunghieu :70
7, dinh95: 65

super_bongbong
18-01-2008, 04:59 PM
Trong mục ny, chng ta sẽ luyện viết theo chủ đề v chấm điểm rồi qua đ m khen thưởng hng tuần
Qui tắc chấm điểm hng tuần như sau :
C 7 mục:
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ ( ci ny ko bắt buộc lm, chỉ cần ko pht qu l được VD: Mnh hocj cấp hai m bảo l học đại học quốc tế ở Mỹ )
3, Độ di ngắn :10đ ( ci ny th phụ thuộc vo đề ra )
4, Độ sinh động :10đ ( ai m biết chn ảnh minh hoạ v cho hợp l th được thm điểm phần ny
5, Từ vựng: 20đ
6, Ngữ php: 30đ
7, Hay; 10đ
Cả thảy l 100 điểm, mức đnh gi như sau:
80->100 : giỏi
65->80 : Kh
45->65 : Trung bnh
0->45 : yếu ( chắc chả c ai bị thế ny cả nhưng chắc l cũng phải đưa ra cht )
Ai tham gia th nhớ post bản đăng k ln đầu bi ( đổi mu cho dễ nhận )


Topic 1

Write a short passage about your familyĐộ di : V bi đầu tin nn SM để cc bạn viết thoải mi nhưng tối thiểu phải l 4 dng ( hay 70 từ )
Hạn nộp bi :

Thứ bảy tuần sau , tức ngy 26-1-2008
C điểm ngy : 28-1-2008
Mong cc bạn nhiệt tnh ủng hộ

__________________________________________________ __________________________________________________ ____________________________

( NM: Uhmm, ci ny hn, mnh nghĩ l ai nộp lc no cũng được, chỉ cần đng hạn thi, trong time đ, cc mod sẽ chữa dần, tiện hơn ...)

Hello everybody, I'm super_bongbong. There are four people in my family: my father, my mother, my sister and me. My father is a doctor. He is fifty years old. He is a very kind person and I love him very much. My mother is a physical education teacher. She is fourty years old. Like my father she is very kind and I love her very much. My younger sister is a student in class 1B. She is very mischievous but she is very intelligent. I love my family so much and I always hope all members in my family healthy.

nguyen thi thanh hang
18-01-2008, 05:09 PM
Mnh nhớ bạn ở khối lớp 8 hay lớp 9 j
Seo lại chuyển wa đy lm y
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________
@Nguyệt Minh: Bạn định hỏi ai th ni r tn v post đng mục "thắc mắc v giải đp " hn, đy l nơi post + chữa bi viết.

Thn
Nguyệt Minh

Sharpay My
18-01-2008, 06:19 PM
Hello everybody, I'm super_bongbong. There are four people in my family: my father, my mother, my sister and me. My father is a doctor. He is fifty years old. He is a very kind person and I love him very much. My mother is a physical education teacher. She is fourty years old. Like my father she is very kind and I love her very much. My younger sister is a student in class 1B. She is very mischievous but she is very intelligent. I love my family so much and I always hope all members in my family healthy.

Bi lm của bạn rất tốt, tuy ngắn nhưng đầy đủ v.......chả bắt được ở đu cả. Điểm của bạn cụ thể như sau:
Chủ đề :10đ
Độ thực tế: 10đ
Độ di ngắn :10đ
Từ vựng: 15đ
Ngữ php: 30đ
Hay; 10đ
Tất cả l 85 điểm. Đy l box lớp bảy thui, nn bi lm chỉ cần được tha ny l tốt lm rồi. Mọi người cố gắng ln v ủng hộ nhu nha

Nguyet Minh
18-01-2008, 06:37 PM
Bi lm của bạn rất tốt, tuy ngắn nhưng đầy đủ v.......chả bắt được ở đu cả. Điểm của bạn cụ thể như sau:
Chủ đề :10đ
Độ thực tế: 10đ
Độ di ngắn :10đ
Từ vựng: 15đ
Ngữ php: 30đ
Hay; 10đ
Tất cả l 85 điểm. Đy l box lớp bảy thui, nn bi lm chỉ cần được tha ny l tốt lm rồi. Mọi người cố gắng ln v ủng hộ nhu nha

@Nguyệt Minh: Cảm ơn Sha My đ chữa bi v chấm điểm tốt nh, tuy nhin c 1 điểm vẫn cần ch ny :
- fourty => forty chứ khng phải fourty nh, nhiều người hay nhầm ci ny, cũng khng hay bị ch , nhưng rất dễ bị trừ điểm khi đi thi, bạn ch nh
Uhmm, cn những chỗ khc th được rồi đ, chc bạn Bong Bong học tốt tiếp lần sau nh

phantrunghieu
18-01-2008, 08:15 PM
hello my name is hieu.there are four peoples:my father,my mother,my sister and me.My father is 38 years old.he is a dotor.My mother is 35 years old.she is a teacher.she works in junior high school.my sister is 6 years old.she is a student she very intelligent but she brazen because I scord her.AND me is 13 years old.I'm in class 7b3 nguyen nghiem school quang ngai city.I love my family very much.

Sharpay My
18-01-2008, 09:46 PM
hello my name is hieu.there are four peoples:my father,my mother,my sister and me.My father is 38 years old.he is a dotor.My mother is 35 years old.she is a teacher.she works in junior high school.my sister is 6 years old.she is a student she very intelligent but she brazen because I scord her.AND me is 13 years old.I'm in class 7b3 nguyen nghiem school quang ngai city.I love my family very much.


1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
5, Từ vựng: 15đ
6, Ngữ php: 15đ
7, Hay; 10đ

Bi bạn cũng được nhưng m chưa được tốt bằng bi của bong bong
Bi bạn lại sai đến chn lỗi, tổng điểm của bạn l 70

Sharpay My
19-01-2008, 10:00 AM
Hi! Everybody! I'm My and This is my family
Do you want to know about them? Sure, I'm talking about my family right now. My family has three people: My father, My mother and me.
This is my father.His name is Thach. He is a heatthy person. He is thirty five and he works as a manager . He loves his family and his job. My father can play archery and he has a trophy. He likes the habour. He loves my mother very much
This is my mother. My mother is 32, her name is Nga and she works as a counter. She is very nice and I love her very much . She has a good job, a good daughter (:love:)and a good man. She can speak English. She likes orange juice, fruit, and vegetables but she doesn't like celery. She is a vegetarian. She is the best woman. She is very good at math. I am proud of my mother:love:
Now, I tell you about my self. I'm a beautiful person:whistling1: . I'm a student. I am twelve. I love English but I'm not good at English.I love my family, my friend and Dethi.com very much. I study at LVT secondary school. I have a trophy of swim. I love the sea but I hate tornado.

Oh, by the way, I talk so long
Bye Bye, see you again and nice to meet you

ahemahem
19-01-2008, 11:35 AM
Hi, everybody! My full name is Dang Khanh Mam. And now ,i want to introduce about my daily routine. we start? ok .yes thanks
my daily routine begins at six o'clock . I get up and brush my teeth ,wash my face at 6'15. Then i go to bathroom.Can you guess what will i do ? ofcourse ,i take my shower. After that, I have breakfast with my family at half past 6. I have a light breakfast with bread and egg. Then I leave home, oh, before leaving home I say Good Bye my parents and I go to school by bike. My fisrt class starts at 7 o'clock. After school, I go home at 10 o'clock but some time I stay late to read E Book, comic in library. Then, I play batsketball with my brother and my cousin, Cuong and Hung. I have dinner with my family. I watch TV with them or I go out with my friend. I go to bed at ten o'clock.
My evening finishes. What a pity? It 's too late. See you again. I love you very much

Trn_hnt_207
19-01-2008, 12:02 PM
:smilie_goodjob:
Hello everybody !!. Let me introduce about my family. My parent are teachers and they are staying Tien Giang provice. I have two sisters and two brothes. All of them are living and working in Ho Chi Minh city. At the end, there is me. I'm also living here and a student. Although now my family don't live to gether, we often keep in touch by mial or cell phone. Especailly, every month we have still come back our home town. I love may family :love:
:thumbs-up-nomi: :smilie_goodjob:

hihihuhu
19-01-2008, 12:47 PM
Hi, everybody! My full name is Dang Khanh Mam. And now ,i want to introduce about my daily routine. we start? ok .yes thanks
my daily routine begins at six o'clock . I get up and brush my teeth ,wash my face at 6'15. Then i go to bathroom.Can you guess what will i do ? ofcourse ,i take my shower. After that, I have breakfast with my family at half past 6. I have a light breakfast with bread and egg(After that, I have a light breakfast with bread and egg with my family) Then I leave home, oh, before leaving home I say Good Bye (to) my parents and I go to school by bike. My fisrt class starts at 7 o'clock. After school, I go home at 10 o'clock but some time(S) I stay late to read E Book, comic in library. Then, I play batsketball with my brother and my cousin, Cuong and Hung. I have dinner with my family. I watch TV with them or I go out with my friend. I go to bed at ten o'clock.
My evening finishes. What a pity? It 's too late. See you again. I love you very much

ahem, bi của em, tốt w đi chứ nhỉ!!!!(muốn cho ahem 1 trận mất ngủ)Bi rất tự nhin, song ahem liệt k nhu w v cn hơi lặp từ nn bi đọc hơi rắc rối, cht thui.Mnh muốn sửa m dethi lm sao ko t mu đưoc.Mnh cho điểm nha:
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :8đ
5, Từ vựng: 18đ
6, Ngữ php: 27đ
7, Hay; 7đ

Tổng điểm: 90 đ( ai c thấy hihu chặt tay w th thng cảm nha), ahem mới học lớp 6 m giỏi vậy, đề nghị cả nh zỗ tay.

Sharpay My
19-01-2008, 05:58 PM
:smilie_goodjob:
Hello everybody !!. Let me introduce about my family. My parent are teachers and they are staying Tien Giang provice. I have two sisters and two brothes. All of them are living and working in Ho Chi Minh city. At the end, there is me. I'm also living here and a student. Although now my family don't live to gether, we often keep in touch by mial or cell phone. Especailly, every month we have still come back our home town. I love may family :love:
:thumbs-up-nomi: :smilie_goodjob:

Bạn sai lỗi ở cu:
Let me introduce about my family
, thực ra SM vẫn hỉu nghĩa nhưng m sai ngữ php

brothes
Chữ ny bạn cũng sai, lẽ ra l BROTHERS(số nhu, theo như bi của bạn )
Chữ together pải vt liền nhau, ko tch như bạn
Điểm cụ thể của bạn như sau:
Chủ đề :10đ
Độ thực tế: 10đ
Độ di ngắn :10đ
Từ vựng: 7đ
Ngữ php: 27đ
Hay; 7đ
Độ sinh động:2đ
Tổng điểm 73, mong bạn cố gắng hơn ở lần sau
(SM cảm thấy hnh như cng ngy SM chấm cng đắt th pải )
--------------------------------------------------------------

Bạn sai lỗi ở cu:
Let me introduce about my familyHIHU c thấy sai chỗ no đu
SM: xin lỗi cc bạn na, SM nhn nhầm nn thnh ra sai, nhưng điểm ngữ php của bạn vẫn đc 27 điểm

hihihuhu
19-01-2008, 07:20 PM
Hi! Everybody! I'm My and This is my family
Do you want to know about them? Sure, I'm talking about my family right now. My family has three people: My father, My mother and me.
This is my father.His name is Thach. He is a heat(l)thy person. He is thirty five and he works as a manager . He loves his family and his job. My father can play archery and he has a trophy. He likes the habour. He loves my mother very much
This is my mother. My mother is 32, her name is Nga and she works as a counter. She is very nice and I love her very much . She has a good job, a good daughter (:love:)and a good man. She can speak English. She likes orange juice, fruit, and vegetables but she doesn't like celery. She is a vegetarian. She is the best woman. She is very good at math. I am proud of my mother:love:
Now, I tell you about my self. I'm a beautiful person:whistling1: . I'm a student. I am twelve. I love English but I'm not good at English.I love my family, my friend and Dethi.com very much. I study at LVT secondary school. I have a trophy of swim. I love the sea but I hate tornado.

Oh, by the way, I talk so long
Bye Bye, see you again and nice to meet you

1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ (một số đoạn khen mnh l dễ ko thật đu nha)
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :9đ
5, Từ vựng: 19đ
6, Ngữ php: 26đ(ci ny hihihuhu ko bt trừ vo đu nữa, my lặp chủ ngữ nhu w, ta c thể viết thnh 1 cu di th hơn, hạn chế lặp từ thui nha)
7, Hay; 9đ
Ni chung l bi viết rất tnh cảm, tc giả hay tự khen mnh w trời( fải học hỏi khim tốn như hihihuhu nhu nha em:whistling1:)bi viết cn lặp từ nhưng sử dụng nhu từ mới, chng ta chc mừng MY rất xuất sắc với 93đ

Nguyet Minh
19-01-2008, 08:30 PM
Uhmm, cc mod nh mnh chăm cht được qu, đồng về điểm chc hết nghn !!!!
Nhưng c gp n, mnh sẽ nu ra lun lỗi sai + chữa cho bạn lun , được hn ? Minh nghĩ thế sẽ cụ thể hơn ( cho d mất nhiều time của mod, hok biết cc mod c ca thn hok ???...)
VD Minh chữa lun 1 số cu n nh :


hello my name is hieu.there are four peoples=> ci chỗ ny nn lm r nghĩa : there are four people in my family:my father,my mother,my sister and me.My father is 38 years old.he is a dotor.My mother is 35 years old.she is a teacher.she works in junior high school.my sister is 6 years old.she is a student she very intelligent but she brazen because I scord her.AND me is 13 years old=> I am 13 years pld.I'm in class 7b3, nguyen nghiem school, quang ngai city( cu ny thm dấu "," hn ).I love my family very much.Hi! Everybody! I'm My and This is my family
Do you want to know about them? Sure, I'm talking about my family right now. My family has three people: My father, My mother and me.
This is my father.His name is Thach. He is a heatthy person. He is thirty five and he works as a manager . He loves his family and his job. My father can play archery and he has a trophy. He likes the habour. He loves my mother very much
This is my mother. My mother is 32, her name is Nga and she works as a counter. She is very nice and I love her very much . She has a good job, a good daughter and a good man. She can speak English. She likes orange juice, fruit, and vegetables but she doesn't like celery. She is a vegetarian. She is the best woman. She is very good at math. I am proud of my mother
Now, I tell you about my self. I'm a beautiful person . I'm a student. I am twelve. I love English but I'm not good at English(hic,thế ny m hihihuhu bảo l tự khen mnh nhiều ?.I love my family, my friend and Dethi.com very much. I study at LVT secondary school. I have a trophy of swim. I love the sea but I hate tornado.

Oh, by the way, I talk so long
Bye Bye, see you again and nice to meet you
Ờ, bi ny th mod My nh mnh đng khen ( khng phải v l mod đu nh, My mới học lớp 6 thi đ), Cc mem ơi, cố gắng ln, vượt mod đi no!!:Devil:Hi, everybody! My full name is Dang Khanh Mam. And now ,i want to introduce about my daily routine. we start? ok .yes thanks
my daily routine begins at six o'clock . I get up and brush my teeth ,wash my face at 6'15. Then i go to bathroom.Can you guess what will i do ? ofcourse ,i take my shower. After that, I have breakfast with my family at half past 6. I have a light breakfast with bread and egg. Then I leave home, oh, before leaving home I say Good Bye my parents and I go to school by bike. My fisrt class starts at 7 o'clock. After school, I go home at 10 o'clock but some time I stay late to read E Book, comic in library. Then, I play batsketball with my brother and my cousin, Cuong and Hung. I have dinner with my family. I watch TV with them or I go out with my friend. I go to bed at ten o'clock.
My evening finishes. What a pity? It 's too late. See you again. I love you very much => Bi ny bạn lm tương đối tốt , chỉ c điều, Minh cảm gic bạn chưa ni về Gia Đnh mnh ??? Ch chủ đề lần sau bạn !!! Cn nếu đy l đề : " kể về 1 ngy lm việc của bạn" th rất tốt . Cố gắng hn !!!


:smilie_goodjob:
Hello everybody !!. Let me introduce about my family. My parent are teachers and they are staying Tien Giang provice. I have two sisters and two brothes. All of them are living and working in Ho Chi Minh city. At the end, there is me. I'm also living here and a student. Although now my family don't live to gether, we often keep in touch by mial or cell phone. Especailly, every month we have still come back our home town. I love may family
:thumbs-up-nomi: :smilie_goodjob: => Bi ny bạn đ c Sha My chữa roi, thanks Sha My ci

uhmm, Minh kiến vậy thi,cc bạn cố gắng hn !!!

phamthihoaithuong
19-01-2008, 09:58 PM
Hello everyboby,my name is thuong.I am talking about my family of me.There are four people: my father, my mother, my sister and me. My father is a soldier,he is clement.I love my father.He is fifty year old.My mother is a cook, she is fourty nine year old. I am proud of her because she is an exellent cook.My sister is a physics major, she studies good English I am a student Phan Chau Trinh school, I like english but I am not good at English. I love my family, my friend .I wish I am a member of dethi.com. Now, I must go to bed early. Bye, bye, see you again!:thumbs-up-nomi: :thumbs-up-nomi:

Luckya
19-01-2008, 11:03 PM
HI everyone! I'm a newmen. I hope I can improve my English at here. Let me introduce my familỵ My family has four people: My father, My mother, my younger sister and me. My father is good man. He always takes care of his family with a large love. He is a businessman. He works hard in company to make me and my younger sister have a good lif. He likes red music and always sings it every morning, It's a cheer for me daily. Because when I hear him to sing, I feel happy and love my family very much. But sometime, he works too far where we live. At that time , I remember him so much.
My mother is accountant. She is 37. I always proud of her because she 's very nice. She cooks very delicous. She 's nice, too. Don't need I say, You can know what I love them. She is a woman who I can share anything. She always advices me goodthings and make me feel comfortable after busy lessons at school. My younger sister is 13. She learns at secondary school. She is lovely. Finally, That is me. I think I 'm a simple girl. I think my English very bad. I don't have special trophy. l hope I can become friend of many people at here. Love all !!

Sharpay My
20-01-2008, 07:56 AM
Hello everyboby,my name is thuong.I am talking about my family of me.There are four people: my father, my mother, my sister and me. My father is a soldier,he is clement.I love my father.He is fifty year old.My mother is a cook, she is fourty nine year old. I am proud of her because she is an exellent cook.My sister is a physics major, she studies good English I am a student Phan Chau Trinh school, I like english but I am not good at English. I love my family, my friend .I wish I am a member of dethi.com. Now, I must go to bed early. Bye, bye, see you again!:thumbs-up-nomi: :thumbs-up-nomi:

Bi của bạn cũng kh hay, chỉ c cu n l SM thấy kh hỉu

I am a student Phan Chau Trinh school
Bạn thu in pải ko??
Nhưng c cu bạn bảo :

I wish I am a member of dethi.com
Cu ko sai, nhưng bạn đ l một m của dethi.com rồi cn g
Điểm của bạn cụ thể như sau:
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :4đ
5, Từ vựng: 15đ
6, Ngữ php: 25đ
7, Hay; 5đ
Tổng điểm của bạn l 79đ (chỉ xm t nữa l thnh điểm giỏi)

Nguyet Minh
20-01-2008, 10:48 AM
HI everyone! I'm a newmenchỗ ny , mnh nghĩ l "new mem"chứ nhỉ?. I hope I can improve my English at=>in here. Let me introduce my familỵ My family has four people: My father, My mother, my younger sister and me. My father is agood man. He always takes care of his family with a large love=> mnh hiểu của bạn, nhưng large, theo mnh biết th chỉ dng với địa điểm thi, nhỉ?mnh nghĩ l c thể dng great. He is a businessman. He works hard in company to make me and my younger sister have a good life. He likes red music and always sings it every morning, It's a cheer for me daily. Because when I hear him tobỏ to nha bạn sing, I feel happy and love my family very much. But sometime, he works too far fromwhere we live. At thatthose time , I remember chỗ ny phải l miss mới đnghim so much.
My mother is anaccountant. She is 37. I amalways proud of her because she 's very nice. She cooks very delicous. She 's nice, too. Don't need I say=> I don't have to say , th r nghĩa hơn, You can know what=> how I love them. She is a woman whoPhải l whom chứ I can share anything. She always advices me goodthings and make me feel comfortable after busy lessons at school. My younger sister is 13. She learns at secondary school. She is lovely. Finally, That is me. I think I 'm a simple girl. I think my English isvery bad. I don't have special trophy. l hope I can become friend of many people at inhere. Love all !!

Bi của bạn tương đối được đ, điểm l :
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :5( Minh chưa thấy bạn chn hnh, nhưng đọc bi bạn, thực sự thấy rất... sinh động )
5, Từ vựng: 15đ( phần ny bạn tương đối được )
6, Ngữ php: 20đ( bạn cn sai 1 số lỗi )
7, Hay; 10đ

Tổng : 80 đ
------------------------------------------------------------------
Bạn xem thm, cn sai nữa nha
HIHIHUHU

Luckya
20-01-2008, 10:59 AM
Bạn ơi lm ơn chỉ mnh biết v sao ko dng at that time được ko?

Nguyet Minh
20-01-2008, 11:18 AM
Bạn ơi lm ơn chỉ mnh biết v sao ko dng at that time được ko?

Thế ny nh, nếu ở trường hợp# th dng được, nhưng cu trứơc bạn ni "sometime", tức l số nhiều đ, thfi phải dng "those"

Thn
Nguyệt Minh

Luckya
20-01-2008, 11:32 AM
Ko bạn h, mnh l tại thời điểm đang viết. Thế chắc phải dng at this time nhỉ? Chứ ko phải l những lc như thế th nhớ

Nguyet Minh
20-01-2008, 11:38 AM
Ko bạn h, mnh l tại thời điểm đang viết. Thế chắc phải dng at this time nhỉ? Chứ ko phải l những lc như thế th nhớ

Đng rồi, nếu bạn dng "at this time " th đng, nhưng bi viết bạn ghi l "at that time " l sai , nh !!!
Thn
Nguỵt Minh

dinh95
20-01-2008, 03:09 PM
Hello every body. My name is Dinh. I'm twelve.I'm a student.I live with my family in Ha Noi. There are five people in my family:my father, my mother, two brother and me.My father is a teacher.He is fourty three years old. He train drive. My mother is a housewife.She is fourty years old, too . She take care my family. I love my family very much.

Nguyet Minh
20-01-2008, 03:18 PM
Hello every body. My name is Dinh. I'm twelve.I'm a student.I live with my family in Ha Noi. There are five people in my family:my father, my mother, two brother brothers and me.My father is a teacher.He is fourty=> forty bạn nh, 40 = forty , khng phảifourty, rất nheu người nhầm ci ny three years old. He is atrain drive. My mother is a housewife.She is fourty=> chỗ ny cũng l forty years old, too . She taketakes care of my family. I love my family very much.

Bi viết của bạn tốt nhưng hơi ngắn , điểm l :

1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :5đ
4, Độ sinh động : phần ny bạn chưa c điểm nh?
5, Từ vựng: 9đ
6, Ngữ php: 25đ
7, Hay; 6đ

Tổng l 65 điểm ( lần sau c phần sinh động sẽ tăng điểm nh )

Chc bạn học tốt

Emotion
20-01-2008, 09:18 PM
Hello everyone! My name is Emotion who is a funny person. I live in Soctrang city with my parents and my younger brother. My parents were workers in the past. Now, they are a businessman and a housewife. My younger brother is a student at LeLoi high school who is a naughty boy.:smilie_yuck: I like reading, listening to music, studying English, etc. I like sport a lot, especially football. I can played football well three years ago:wizard: . Now, I cannot do it because I am trauma. However I am often tired but I always love my life:thumbs-up-nomi: . Why? That is very simple. It is the meaning of life. :grad:

Nguyet Minh
20-01-2008, 09:24 PM
Hello everyone! My name is Emotion who is a funny person. I live in Soctrang city with my parents and my younger brother. My parents were workers in the past. Now, they are => chỗ ny m ni rằng : My father is...; may mother is... th dễ hiểu hơna businessman and a housewife. My younger brother is a student at LeLoi high school who is a naughty boy.:smilie_yuck: I like reading, listening to music, studying English, etc. I like sport a lot, especially football. I can played football well three years ago:wizard: . Now, I cannot do it because I am trauma. However I am often tired but I always love my life:thumbs-up-nomi: . Why? That=> it is very simple. It is the meaning of life. :grad:

Bi của bạn kh tốt đấy , Qun Qun ạ !!!! Điểm của QUn QUn nh mnh n :

1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :10đ
5, Từ vựng: 16đ
6, Ngữ php: 25đ
7, Hay; 9đ

Tổng : 90(heh, trn nhỉ )

Chc QUn Qun học tốt nữa nh !!!!!!!!!!
--------------------hihihuhu: Mnh c kiến!bạn emotion c 1 lỗi cần ch ,
"I can played football well", cu ny mnh hỉu bạn , nhưng ở đy, bạn phải chia can theo qu khứ, chứ ko được chia "play", sau động từ khuyết thiếu fải l 1 động từ nguyn thể. Bạn phải viết l " could play". Cu sau " now i can not do it because i'm a trauma", bạn nn viết l " now i can't"
hmhm:hihihuhu

hy_cute
20-01-2008, 10:30 PM
hi everybodỵ introduce for me, My name is hy, i am 12 years old,i am studying nguyễn huệ school.My family has six people,my parent is 40 yeas ọld,my father is contruction and my mother is cooking and working my house,my sister is studying university,she is second student ,my brother is 15 years old,he is very like computer.and the last is my young brother is 6 years old,he is very lovely,i usually to take care my young brother to my mother was work my house and cook. i love my family vẻy much,i wish my family alway happy.
i am writing very bad,people can help me improve english.thank u people.

Sharpay My
21-01-2008, 08:05 AM
hi everybodỵ introduce for me, My name is hy, i am 12 years old,i am studying nguyễn huệ school.My family has six people,my parent is 40 yeas ọld,my father is contruction and my mother is cooking and working my house,my sister is studying university,she is second student ,my brother is 15 years old,he is very like computer.and the last is my young brother is 6 years old,he is very lovely,i usually to take care my young brother to my mother was work my house and cook. i love my family vẻy much,i wish my family alway happy.
i am writing very bad,people can help me improve english.thank u people.


my parent is 40 yeas ọld
Tobe của cu ny phải l are chứ bạn

he is very like computer
likes mới đng bạn ạ

vẻy
very

i am writing very bad,people can help me improve english.thank u people
bạn dng people ở đy ko hợp đu, tt nhất bạn nn tm từ khc để thay vo
bạn viết bi ko dở thế đu, chỉ sai một số cch chia động từ với ngi thứ 3 v đnh lộn chữ very sang tiếng việt thui. Mẹo để bạn ko mắc lỗi cuối: sửa chế độ đnh sang tiếng anh bằng cả chương trnh ring của my bạn v cả trong chương trnh dethi.
Điểm cụ thể của bạn như sau:
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :3
5, Từ vựng: 13
6, Ngữ php: 27đ
7, Hay; 7đ
Tổng điểm l 80đ, chc mừng

ngoclan_1502
21-01-2008, 08:20 AM
Write about my family i can write or tell whole a day, but in Vietnamses, not in Englịs. But i will trỵ My family have six member. They all perfect person. My parents always teach us: love and be loved is the most important things in life and we live because it . So we will never make love die in my heart...Thank for your reading.

Sharpay My
21-01-2008, 08:24 AM
Đề ti một kết thc tại đy, v bi giờ l giy pht chờ đợi của tất cả cc bạn
TOPIC 2
Write about your weekend(eg:đi leo ni, camp, cu c,.....)
REMEMBER: chỉ một hoạt động

Sharpay My
21-01-2008, 08:32 AM
Write about my family i can write or tell whole a day, but in Vietnamses, not in Englịs. But i will trỵ My family have six member. They all perfect person. My parents always teach us: love and be loved is the most important things in life and we live because it . So we will never make love die in my heart...Thank for your reading.

V tất nhin l phải chấm bi cho bạn đ nhỉ

Vietnamses
Vietnamese chứ bạn

Englịs
English

But i will trỵ
ci ny ko dng but, ở Anh hay ở việt c quan trọng đu m nhưng

parents
ca ny nhu người nhầm lm, ko c s bạn nh

always
allway bạn h
Bi viết của bạn ngắn qu, chưa đủ yu cầu đề, m trong bi bạn cỉ giới thiệu qua bố mẹ chớ những mem khc đu . Nhưng d vậy bi bạn vẫn ko đầy đủ, chỉ cần giới thiệu những nt chnh như tn tuổi thi . Ko cần hoa văn lm đu bạn ạ
Điểm của bạn cụ thể như sau:
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :3đ
4, Độ sinh động :3đ
5, Từ vựng: 15đ
6, Ngữ php: 26đ
7, Hay; 5đ
Tổng điểm l :72đ, mong bạn cố gắng hơn ở lần sau

Luckya
21-01-2008, 11:59 AM
Bạn SM ơi parents cũng c thể c s đy. Nếu trong trường hợp ko c " s" th sẽ chỉ bố hoặc mẹ , Cn nếu c th chỉ hai người
V thế nếu l parent th sẽ chia ngi số t~~
HIc kinh nghiệm đau thương

Nguyet Minh
21-01-2008, 02:01 PM
Bạn SM ơi parents cũng c thể c s đy. Nếu trong trường hợp ko c " s" th sẽ chỉ bố hoặc mẹ , Cn nếu c th chỉ hai người
V thế nếu l parent th sẽ chia ngi số t~~
HIc kinh nghiệm đau thương

That right , Sha My , parent cũng c thể c "s", xem lại hn em. Theo như Luckya giải thch rồi đ, nếu chỉ l me/bố th dng parent , cn cả 2 thfi dng parents !!!

Sharpay My
21-01-2008, 05:34 PM
:mad: :mad: Ko, em đ kiểm tra kĩ rồi th mới post chớ
Mọi người thử coi trong từ điển m xem
Chỉ c parent v c nghĩa l bố mẹ, ko tin th kiểm tra lại coi :mad: :mad:

Luckya
21-01-2008, 10:11 PM
Từ điển chỉ ni được một mặt thi bạn h, cn những ci kha xung quanh ni th phải học ở thầy c nhiều( từ điển cũng đu đủ giấy m viết hết những vấn đề nảy sinh, n chỉ nu qua ci cơ bản thoai) Bạn ạ , Thn!!!

Sharpay My
22-01-2008, 11:35 AM
Đng l từ điển chỉ đc một mặt, nhưng mnh vừa đi hỏi roi, theo đng NP th l khng c s, m c s cũng chẳng sao
Nhung đy l box viết nn đng nhất chnh xc nhất l hay nhất

hihihuhu
22-01-2008, 12:25 PM
, mnh cũng được bt l "parent" chỉ l bố hoặc mẹ thi , cn "parents" mới l cả bố v mẹ.

Nguyet Minh
22-01-2008, 04:22 PM
, mnh cũng được bt l "parent" chỉ l bố hoặc mẹ thi , cn "parents" mới l cả bố v mẹ.

That right !!! Ai cũng bảo thj nh !!! Sha My xem lại đi !!!:whistling1: :whistling1:

Emotion
22-01-2008, 06:10 PM
Trch:
Nguyn văn bởi hy_cute
hi everybodỵ introduce for me(myseft), My name is hy, i am 12 years old,i am studying (at)nguyễn huệ school.My family has six people (nếu c thể em ni họ l ai lun),my parent is 40 yeas ọld (my parents are both 40 years old),my father is contruction (a construction) and my mother is cooking and working my house(ci ny gọi chung l "a housewife": nội trợ),my (eldest: chị cả) sister is studying (at)university,she is (the)second (year of) student (ci ny anh chưa từng sử dụng nn k biết đng hn nữa, c g hỏi anh conan em nh) ,my (elder:anh thứ) brother is 15 years old,he is very like computer (likes computer a lot).And the last is my (youngest:em t) brother is 6 years old,he is very lovely,i usually to take care my (youngest) brother to(for) my mother was work my house and cook (does the house: lm việc nh). I love my family very much,i wish my family (is)always happy.
I am writing very (write) bad,people (everyone:mọi người)can help me improve english.thank u people. (c thể dng thanks a lot hay l thank you very much)

>>mu xanh l lỗi viết sai, mu đỏ l sửa lỗi hoặc bổ sung thm, wish you improve E.

Trch:
my parent is 40 yeas ọld

My:Tobe của cu ny phải l are chứ bạn

>>Về cấu trc Hy viết khng sai (v parent l chỉ cha hoặc mẹ, cn parents mới l chỉ cả hai người)>>anh đ hỏi Mr Lee rồi (1 người thầy ngoại quốc của anh). Nếu theo văn của em th anh đ sửa rồi (cả 2 người đều 40 tuổi)

Trch:
he is very like computer

My:likes mới đng bạn ạ (likes l đng nhưng cấu trc cu khng cho php viết như thế, anh đ sửa lại rồi)

Trch:
vẻy

My:very >>good

Trch:
i am writing very bad,people can help me improve english.thank u people

>>em muốn ni l em viết khng giỏi, nhờ mọi người gip hon thiện khả năng viết tiếng anh phải khng? Nếu vậy anh đ sửa rồi)

Emotion
23-01-2008, 11:34 AM
I often go to cafes with some friend at the weekend. We like the quiet cafes with the sweet musics where we feel comfortable and relax:) . We can chat about anything such as: news, jokes, music, football, etc:D . My friends usually drink coffees but I am not. I like drinking orange juice:smilie_goodjob: Sometimes I choose a bottle of water. The weekend is also occasion to get friends together after we work hard in a week. I like it a lot.:smilie_w00t:

Mở hng nha mọi người. Hy tự tin viết, đừng sợ sai v như thế sẽ gip chng ta hon thiện khả năng viết hơn.

Nguyet Minh
23-01-2008, 02:48 PM
I often go to cafes with some friend => friendsat the weekend. We like the quiet cafes with the sweet musics where we feel comfortable and relax:) . We can chat about anything such as: news, jokes, music, football, etc:D . My friends usually drink coffees=> em nghĩ Coffee khng c số nhiều , phải hun nhỉ??? but I am not. I like drinking orange juice:smilie_goodjob: Sometimes I choose a bottle of water. The weekend is also occasion to get friends together after we work hard in a week. I like it a lot.:smilie_w00t:

Mở hng nha mọi người. Hy tự tin viết, đừng sợ sai v như thế sẽ gip chng ta hon thiện khả năng viết hơn.

, h , Qun Qun gửi bi , heh , xm lại vẫn c chỗ sai, nhỉ???
Điểm :
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :10đ
5, Từ vựng: 15đ
6, Ngữ php: 20đ
7, Hay; 8đ
Tổng : 83đ
Heh, QUn QUn cố gắng ần sau nh !!!

Emotion
23-01-2008, 03:05 PM
h, vậy m anh cũng viết thiếu s trong từ some friends:smilie_goodjob: , cảm ơn b Minh nhiều nghen, Cn coffees anh nghỉ l c s chứ em v n l số nhiều>>My friends usually drink coffees (Những người bạn của ti thường uống c ph). Khng lẽ mấy người m chỉ uống 1 ly hả em.(mấy cha ny đi tới đu chắc chủ qun ght tới đ:Devil: ):smilie_goodjob:

hihihuhu
23-01-2008, 06:52 PM
I often go to cafes with some friend at the weekend. We like the quiet cafes with the sweet musics where we feel comfortable and relax:) . We can chat about anything such as: news, jokes, music, football, etc:D . My friends usually drink coffees but I am not. I like drinking orange juice:smilie_goodjob: Sometimes I choose a bottle of water. The weekend is also occasion to get friends together after we work hard in a week. I like it a lot.:smilie_w00t:

Mở hng nha mọi người. Hy tự tin viết, đừng sợ sai v như thế sẽ gip chng ta hon thiện khả năng viết hơn.

Emotion, coffee trong bi viết ny nghĩa l c ph, chứ ko phải l cốc c ph. Chnh v vậy n l danh từ ko đếm được, v ko c hnh thức số nhiều.
Tra trong từ điển , coffee chỉ l số nhiều khi mang nghĩa l hạt c ph.
Cũng như zậy, "music" khi mang nghĩa l m nhạc l danh từ ko đếm được, chỉ đếm được khi mang nghĩa l thể loại nhạc. Hỉu chứ?Cho nn "sweet musics" l sai đ.
"my friends usually drink coffees, but I am not" , ở đy phải l "I don't"
Cu cuối thiếu mạo từ "an" nha.
Emotion cần ch về ngữ php nhu nha, bi trước cũng chia động từ chưa đng th phải

super_bongbong
25-01-2008, 11:18 AM
Every weekend, I always stay at home in order to access to the Internet. I like access to the Internet very much because when I access to the Internet I can learn English on dethi.com and chat with some of my friends. Sometime, I use the Internet so as to relax such as play games or listen to

music. My weekends were happened like that. They are nice and interested like that.

Luckya
27-01-2008, 12:37 PM
Weekend? :D I always go to the library.:p Because, I think I ‘m very foolish. So it ‘s time for me to improve my skill. In the library, I can discuss with my friend about our study. We can find more good books to learn. Of couse, If I don’t know about anything, I can ask anybody there.:dancing-banana: With a quiet atmosphere, It can make me feel comfortable.And at this time, It’s easy to learn. Maybe with you, It’s very terrible because weekend is rest. But with me, It’s very interesting. Don’t look me as I’m a hard student because, sometime I go to library to meet my friends and talk with them:Devil:

Nguyet Minh
27-01-2008, 02:09 PM
Every weekend, I always stay at home in order to access to the Internet. I like access to the Internet very much because when I access to the Internet I can learn English on dethi.com and chat with some of my friendssome friends cũng đjc, ko cần my nữa.. Sometimes, I use the Internet so as to relax such as play games or listen to

music. My weekends were happened happend : v những ngy cuối tuần như thế sẽ cn tiếp m, phải ko?like that. They are nice and interested like that.

Bi viết của bạn kh ổn đ :
ĐIểm :
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :9đ
4, Độ sinh động :8đ
5, Từ vựng: 16đ
6, Ngữ php: 26đ
7, Hay; 8đ
Tổng : 80 đ
Thn
Nguỵet MInh

Nguyet Minh
27-01-2008, 03:51 PM
Weekend? :D I always go to the library.:p Because, I think I m very foolish. So it s time for me to improve my skill. In the library, I can discuss with my friend about our study. We can find more good books to learn. Of couse, If I dont know about anythingchỗ ny viết l " Threre are somethings thatI don't know" , th đng hơn m nghĩa vẫn vậy, I can ask anybodysome people hoặc all people nh , ch cch SD some/any there.:dancing-banana: With a quiet atmosphere, It can make me feel comfortable.And at this"those" chứ bạn nhỉ? v lc viết bi ny bạn đu ở nh sch? times, Its easy to learn. May be with you, Its very terrible because weekend is rest. But with me, Its very interesting. Dont look me as Im a hard student because, sometime I go to library to meet my friends and talk with them:Devil:

Bi của bạn kh ổn, nhưng bạn cần ch cch sử dụng : some/any( dng link : http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=11234, trong phần Grammar for Unit 2c ci ny )
Điểm :
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :10đ
5, Từ vựng: 15đ
6, Ngữ php: 20đ
7, Hay; 8đ
Tổng : 83đ
Thn
Nguỵt Minh

Sharpay My
27-01-2008, 04:59 PM
xin lỗi v bi ny spam, nhưng m mọi người khoan chấm bi của ahem, mai c chị That my goal chấm^^

hihihuhu
27-01-2008, 05:09 PM
chị c thấy bi của ahem đu nhỉ

__________________________________________________ __________________________________________________ ______________________________

Nguỵet Minh : that right , Sha My !!! ??? /:)

Sharpay My
28-01-2008, 10:40 AM
Em xin lỗi, em post nhầm chị ạ, đng ra l ở bn box 6 cơ

Sharpay My
28-01-2008, 10:55 AM
Hello, my friends! My name 's My and now we will have a big excellence. Now It's time for our get together and my passage. I am going to introduce about my weekend.:thumbs-up-nomi:
Every sunday, I and my family get up at five and start the picnic at six o'clock. I usually go with my family and four cousin : Two young:Cun nd Bin, Two old: Linh and Trang. I and my mother, my father swim. Two young cousin play beach-ball but two old cousin likes making sand castle, before that, they usually getting screen. Then we have a big dinner with sea foot anf fruits:p. And last, We finish the picnic by the song "Oh, happy, my family"in the way.:wizard:
That 's my weekend, what about you? Don't Hestate, let's introduce about your self:smilie_goodjob:

hihihuhu
28-01-2008, 12:17 PM
Hello, my friends! My name 's My and now we will have a big great dng đgn hơn, phải hun?excellence. Now It's time for our get together and my passage. I am going to introduce about my weekend.:thumbs-up-nomi:
Every sunday, I and my family get up at five and start the picnic at six o'clock. I usually go with my family and four cousins : Two younger cousins:Cun nd Bin, Two oldelder cousins: Linh and Trang. I and my mother, my father swim. Two young cousins play beach-ball but two old cousin likes making sand castle, before that, they usually getting screen. Then we have a big dinner with sea footd anf fruits:p. And last, We finish the picnic by the song "Oh, happy, my family"in the way.:wizard:
That 's my weekend, what about you? Don't Hesitate, let's introduce about your selfIntroduce about yourself:smilie_goodjob:

1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :10đ
5, Từ vựng: 15đ
6, Ngữ php: 25đ
7, Hay; 9đ
Tổng : 89đ (ai thấy chặt qu, xin lượng thứ)

Jingkio
28-01-2008, 04:10 PM
In the weekend , I usually go to the park with my family . My younger sister loves the park so much :smilie_goodjob:. In the park , my parents buy some foods and eat. In those times, my sister and me play games in the park. It is so funny !!!:smilie_w00t: But in the days cold as same as today , I just stay at home or may be go shopping . Near my house, there are some stores. So I can buy a lot of things I need but don't have to go far from my house. So my sister can walk to the stores with me.:thumbs-up-nomi:. All my weekends are so happy, funny and wonderful !!!:dancing-banana: I love my weekends so much , and , I love my family, my sister , too...

Nguyet Minh
28-01-2008, 04:15 PM
In the weekend , I usually go to the park with my family . My younger sister loves the park so much :smilie_goodjob:. In the park , my parents buy some foods and eat. In those times, my sister and me play games in the park. It is so funny !!!:smilie_w00t: But in the days cold as same as today , I just stay at home or may be go shopping . Near my house, there are some stores. So I can buy a lot of things I need but don't have to go far from my house. So my sister can walk to the stores with me.:thumbs-up-nomi:. All my weekends are so happy, funny and wonderful !!!:dancing-banana: I love my weekends so much , and , I love my family, my sister , too...

Bi lm của bạn kh tốt rồi. Điểm :
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :10đ
5, Từ vựng: 17đ
6, Ngữ php: 27đ
7, Hay; 9đ
Tổng : 93đ
( heh, Sha My đợt ny hết z địch )
Thn
Nguyệt Minh

Sharpay My
28-01-2008, 05:56 PM
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :10đ
5, Từ vựng: 15đ
6, Ngữ php: 25đ
7, Hay; 9đ
Tổng : 89đ (ai thấy chặt qu, xin lượng thứ)

Hic, qu chặt l đằng khc

Introduce about yourself
Your self ny vt tch ra cũng được m, c em bảo thế

Hesitate
H, chữ ny th chị sai i nh, chấm sai l phải khao , chữ ny l hestate, chữ ny l từ mới cập nập , bn AXHT c ka(m ci ny nặng my v đắt lm)

usually getting screen
Chị lại chấm sai nữa, sau TRẠNG TỪ th động từ phải như thế

great
H, chị ạ, great l tnh từ lm sao c "a" v "big" ở trước được
Rồi cn lai l đng, sai ba lỗi, m lc trước sai đến 7 lỗi, thm điểm đi chị ui.

heotit
28-01-2008, 06:00 PM
Bi lm của bạn kh tốt rồi. Điểm :
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :10đ
5, Từ vựng: 17đ
6, Ngữ php: 27đ
7, Hay; 9đ
Tổng : 93đ
( heh, Sha My đợt ny hết z địch )
Thn
Nguyệt Minh

Chị ơi, ko phải sao nhưng em thấy chị chấm ko đng đ.
Điểm Hay th chị SM hay hơn chứ, sao lại bằng nhau được

Nguyet Minh
28-01-2008, 06:02 PM
Chị ơi, ko phải sao nhưng em thấy chị chấm ko đng đ.
Điểm Hay th chị SM hay hơn chứ, sao lại bằng nhau được

Uhmm, bạn ạ, nhưng mnh thấy bi của Jing cũng hay m, mỗi bi c 1 nt ring m , Sha My c đồng ko đy( z xt xử hộ ci):thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi:

Sharpay My
28-01-2008, 06:09 PM
H, thin vị m, SM cũng thấy bi của jing cũng hay
Nhưng theo thẩm định tiu cực th n ko hay bằng bi của SM:Devil::Devil::Devil::Devil:

__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________
NM : Sha My n, chỗ ny học nh, đa vui sang thắc mắc + giải đp hoặc spam, tiu cực g chớ, ở đy chỉ c tch cực !!!!!!!!
__________________________________________________ __________________________________________________ ______________________________
Chị , em ni i, nếu tch cực th bi của jing hay bằng bi em v em đồng l mỗi bi hay một điểm ring
Cn ni về phần tiu cực : bi em hay hơn ^^

hihihuhu
29-01-2008, 09:32 AM
Hic, qu chặt l đằng khc

Your self ny vt tch ra cũng được m, c em bảo thế

H, chữ ny th chị sai i nh, chấm sai l phải khao , chữ ny l hestate, chữ ny l từ mới cập nập , bn AXHT c ka(m ci ny nặng my v đắt lm)

Chị lại chấm sai nữa, sau TRẠNG TỪ th động từ phải như thế

H, chị ạ, great l tnh từ lm sao c "a" v "big" ở trước được
Rồi cn lai l đng, sai ba lỗi, m lc trước sai đến 7 lỗi, thm điểm đi chị ui.

Thế ny, chị ko định ni ci "yourself" vt tch hay ko, m l "let's" l vt tắt của "let us", em đang bảo những người khc hy cng vt th ko c em trong đ, nn ko thể l "let's "
Thứ 2, trong từ điển, chị ko thấy "hestate".V cu ny, chị hỉu l "ngại ngng" th phải l "hesitate".
Thứ 3, c lẽ chị chưa gạch chữ "big" nn em ko hỉu, chỗ đ nn thay "big" bằng "great":smilie_crazy:l như zậy

Sharpay My
29-01-2008, 09:44 AM
Nhưng nếu để thế n vẫn đng m, cần g phải gạch
Cn ci Let's ấy, th em l, chng ta cng.....
Cn chữ ngại , em tra trong AXHT, ở đ cập nhập đủ hng ngy m
Chữ ấy l ngn ngữ mạng , nhưng v bn n cũng được nhu người dng nn c bổ sung, lạc việt nh em mới nng cấp, cũng c rồi

thatsmygoal
30-01-2008, 08:06 AM
In the weekend , I usually go to the park with my family . My younger sister loves the park so much :smilie_goodjob:. In the park , my parents buy some foods and to eat. In those times, my sister and me play games in the park. It is so funny !!!:smilie_w00t: But in the days cold as same as today C 2 cch diễn đạt: 1. In the days as cold as today. 2. In the cold days like today. , I just stay at home or may be go shopping . Near my house, there are some stores. So I can buy a lot of things I need but I don't have to go far from my house. So my sister can walk to the stores with me.:thumbs-up-nomi:. All my weekends are so happy, funny and wonderful !!!:dancing-banana: I love my weekends so much , and , I love my family, my sister , too...

Comment:
- Bi bạn kh tốt như Nguyet Minh đ chấm. Chỉ c 1 vi lưu nhỏ. VD:
Ta c cấu trc so snh bằng:
AS + ADJ + AS
EG:
- In the days as cold as today (đng)

C cấu trc:
The same + adj/ N + as

That's all
TMG

thatsmygoal
30-01-2008, 08:33 AM
Hello, my friends! My name 's My and now we will have a big excellence. Now It's time for our us to get together and my passage. I am going to introduce about my weekend.
Every sunday Sunday => Thứ trong tuần, thng trong năm phải viết hoa, I and my family => My family and I get up at five and start the picnic at six o'clock. I usually go with my family and four cousins : Two younger cousins :Cun and Bin, Two older cousins: Linh and Trang. I and my mother, my father My father, my mother and I swim. Two younger cousins play beach-ball but two older cousins likes making sand castle, before that, they usually getting :question:screen. Then we have a big dinner with sea foot food anf and fruits:p. And last, We finish the picnic by the song => nn diễn đạt l: The picnic is over with the song: "Oh, happy, my family" in the way.?? [ /B]
That 's my weekend, what about you? Don't Hestate, let's introduce about [B]your self yourself

Comment:
- Cn niều lỗi do đnh my
- Bi viết tạm ổn, c 1 số điều cần lư :
- Trong từ điển OXford hay Longman, Macmillan, Cambridge đều ko c chữ your self.
- have dinner(đng)
- Have a dinner (sai)
- Sau động từ phải l us, her, him, them,....
EG:
- It's time for our => sai
- It's time for us => đng

- Khi ni mnh v anh đ th cấu trc sẽ l: ng đ and I. (I phải đứng sau cng)
EG:
- My family and I (đng)
I and my family (sai)

Cn g thắc mắc cứ việc hỏỉ nh! Mnh sẵn sng giải đp.

That's all
TMG

hihihuhu
30-01-2008, 06:59 PM
Comment:
- Cn niều lỗi do đnh my
- Bi viết tạm ổn, c 1 số điều cần lư :
- Trong từ điển OXford hay Longman, Macmillan, Cambridge đều ko c chữ your self.
- have dinner(đng)
- Have a dinner (sai)
- Sau động từ phải l us, her, him, them,....
EG:
- It's time for our => sai
- It's time for us => đng

- Khi ni mnh v anh đ th cấu trc sẽ l: ng đ and I. (I phải đứng sau cng)
EG:
- My family and I (đng)
I and my family (sai)

Cn g thắc mắc cứ việc hỏỉ nh! Mnh sẵn sng giải đp.

That's all
TMG

Theo mnh th "have dinner" l sai, nhưng "have a big dinner" vẫn đng:confused:
Cn ci "get together", mnh thấy trong từ điển c ghi n cũng l 1 danh từ. Ko bt c đng hun?:question:

Sharpay My
30-01-2008, 07:58 PM
c chứ, đ l một danh từ , nghĩa l cuộc gặp gỡ hay l ni chuyện g đ, ni chung l nghĩ l danh từ

thatsmygoal
30-01-2008, 08:42 PM
Theo mnh th "have dinner" l sai, nhưng "have a big dinner" vẫn đng
=> Mnh dm khẳng định rằng:
have dinner (đng)
have breakfast (đng)
have a dinner (sai)
have a breakfast (sai)

Cn ci "get together", mnh thấy trong từ điển c ghi n cũng l 1 danh từ. Ko bt c đng hun?

=> Cn nếu get together l 1 Noun th our l đng. Tại mnh tưởng n l động từ nn........sửa lộn.:wacko: Đng l ngy cng lẩn ra:wallbash:
Cho mnh xin lỗi nh
:smilie_goodjob:

quynhchi1007
31-01-2008, 11:29 AM
In the weekend,on the morning,I often go to the supermarket with my mother.We buy something for family.Often, I go out with my friends. Of couse, I can't go out if I'm tired or busy.
On the afternoon,I must go to learn math in teacher's house.I learn from 2.00 p.m to 4.00 p.m. So I learn math better than.
On the night, I stay at home with my family.We watch televison.
I alway verry happy in the weekend because it help me feel love life.

Nguyet Minh
31-01-2008, 12:43 PM
In the weekend,on inthe morning,I often go to the supermarket with my mother.We buy somethings for family.Often, I go out with my friends. Cu ny c thể viết l : Then , I often go out with my friends = Sau đ, ti thường đi chơi với bạn bOf couse, I can't go out if I'm tired or busy.
OnIn the afternoon,I mustSử dụng " have to" th thich hợp hơn go to learn math in myteacher's house.I learn from 2.00 p.m to 4.00 p.m. So I learn math better than.
On the nightIn the evening, I stay at home with my family.We watch televison.
I always feel = cảm thấyverry happy in the weekend because it help me feel love life.

Về phần dng in, on , at, bạn cần ch :

* In : - the + morning/afternoon/evening
- season
- month
- year
- class
- group
- big place ( Vietnam, England , )

* On : - street ( Tran Hung Dao street, Hai Ba Trung street , )
- floor
- day of week ( Monday, Wednesday ,)
- date + month ( 14th November , 5th May , )[/
Ngoi ra, c thể xem thm ở link : http://diendan.dethi.com/showthread.php?t=11234, phần Unit 2

Cn phần Have to - must th :
Have to mang nghĩa : cần phải lm 1 việc g đ
Mustmang nghĩa : phải, bắt buộc , mang tnh luật lệ
Uhmm, Minh chỉ biết giải thik vậy, c g That my goal gip hộ ci !!!

Then mang nghĩa : sau đ, after v next cũng vậy.

ĐIểm của bạn :
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :9đ
4, Độ sinh động :0đ ( phần ny bạn chưa c điểm h, lần sau thm hnh z th thm điểm )
5, Từ vựng: 10đ
6, Ngữ php: 15đ
7, Hay; 7đ

Tổng : 61đ
Bạn cố gắng tiếp lần sau h !!!
Thn
nguỵt Minh

hihihuhu
31-01-2008, 12:48 PM
mnh l "have a big dinner", chứ ko phải l "have a dinner", vẫn đng chứ

thatsmygoal
31-01-2008, 02:25 PM
mnh l "have a big dinner", chứ ko phải l "have a dinner", vẫn đng chứ
=> Theo mnh, chỉ cần n c mạo từ (a, an) th l sai. Teacher của mnh dạy thế.........:dancing-banana:

hokcoten
31-01-2008, 02:45 PM
cụm từ 'have a big dinner' l đng. nếu ko tin cc bạn c thể tra trong OALD, phần từ 'dinner'

Sharpay My
31-01-2008, 02:54 PM
Đng, have a big dinner l đng đ, chị TMG ui

thatsmygoal
31-01-2008, 09:21 PM
cụm từ 'have a big dinner' l đng. nếu ko tin cc bạn c thể tra trong OALD, phần từ 'dinner'

Nếu nhiều ng ni vậy th chắc l đng rồi..........Cho xin lỗi nh:whistling1:. Người ko biết ko c tội m..........:D

thienthan_hay_acquy
08-02-2008, 10:59 AM
Theo mnh nhớ hnh như l: have a dinner chứ lm g c cụm từ no m have dinner đu nhỉ. Đọc th đọc nối nn khng c từ a chứ viết th phải c m

ppheo
08-02-2008, 12:06 PM
Ủa theo mnh th hnh như l have a dinner cũng tương tự như have dinner thui mờ.I have a dinner cũng thế m In the evening,I have dinner with my family hnh như đều đng cả nhở!!

super_bongbong
08-02-2008, 12:39 PM
Trời ạ TMG đ post ở "Chia sẻ tiếng anh" (http://http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=9326) bn khối lớp 8 ri n. "Have dinner" cũng tương tự như "Have breakfast" thui m.

thatsmygoal
08-02-2008, 04:16 PM
Lm g c HAVE A DINNER? Cc bạn check lại từ điển hay sch Grammar đi......

hihihuhu
08-02-2008, 05:22 PM
Đng đ, hok c "have a dinner" đu, chỉ c have a big dinner thui

Sharpay My
14-02-2008, 10:20 AM
th c ai ni khc đu, đu ai bảo l have a dinner đng đu


TOPIC 3 NY:

Hy miu tả ngi nh của bạn

thienthan_hay_acquy
14-02-2008, 03:48 PM
c, ci n l chị nhầm, chnh xc l hem co từ have a big dinner, mấy em đừng c tranh ci nữa n^^

hihihuhu :dạ, hok c ji` đu chị ạ . chị cứ yn tm thui

Sharpay My
14-02-2008, 04:38 PM
trời, mọi người lo lm bi đi, kết luận cuối cng l have a big... th đng cn have a........ th sai chứ g, rồi đ, ai lm bi th vo đi, đừng spam nữa

Nguyet Minh
22-02-2008, 08:25 PM
trời, mọi người lo lm bi đi, kết luận cuối cng l have a big... th đng cn have a........ th sai chứ g, rồi đ, ai lm bi th vo đi, đừng spam nữa

Sao ko thấy ai lm bi viết hết cả??? Cc bạn lm tạm bi viết ny trong time Minh đưa BT nh
Nhắc lại Topic ny l :


Let's introduce your house
Hy miu tả ngi nh của bạn

thatsmygoal
22-02-2008, 08:32 PM
Sorry đ spam trc.....

ko thể "p" ng ta lm bi. Bi vở trong trg đ nhiều, nhn bi trong đy nữa .......pht ngn. V thế, việc lm bi l tự nguyện

=> Đy l mnh gp y thi nh. C g th bỏ qua ha :D

---------------------------------------------

Nguyệt Minh : he he, c sao đu, nhưng m v mems bảo chưa c BT m Minh chưa đnh my xong, nn bảo mems lm tạm ci ni, c g mems thng kảm nh, he he !!!:thumbs-up-nomi:

nguyen thi thanh hang
23-02-2008, 10:22 AM
certain, everybody evenly know the house which We has identified togethersince long-ago[/COLOR(-> từ lu nhưng chưa chắc đng )
My house's normal, but it's very beautiful regarding me. It's large about 34 metre overhand ([COLOR="sandybrown"]chưa biết ni sao về độ di). It has 4 room ,include :1 living room, 2 bed room and 1 cook-room. It's has 4 window and 1 door. 4 window was put around the house
living room has 2 window , every bedroom has 1 window.if my composition is uninterestingness, everybody can correct it
Ok?
:ibf_confused:

Nguyet Minh
25-02-2008, 06:11 PM
Certain, everybody evenly know the house is the place that which We has identified together since longtime-ago(-> từ lu nhưng chưa chắc đng )
My house's normal, but it's very beautiful regarding me. It's large about 34 metre overhand (chưa biết ni sao về độ di). It has 4 rooms ,include :1 living room, 2 bed rooms and 1 cook-room ci ny c phải phng ăn, phng bếp ko nhỉ??? Nếu thế th l "kitchen".. It's has 4 windows and 1 door, 4 windowincludes was put bn trn đang sử dụng Hiện tại đơn, th ko nn SD Hiện tại hon thnh hay 1 th# v. Nếu thế , chỗ ny c thể thnh " It has 1 windows, and 1 door, 4 windowincludes put around the house .
Theliving room has 2 windows , every bedroom has 1 window.if my composition is uninterestingness, everybody can correct it . ok? :ibf_confused:

Bi của chị chỉ cần ch chỗ số nhiều thui nh, chị thiếu hơi nhiều "s"

Điểm :
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :2đ
5, Từ vựng: 15đ
6, Ngữ php: 20đ
7, Hay; 8đ

Tổng :75 đ

hihihuhu
25-02-2008, 07:07 PM
ngoi bi sửa của NM, em xin gp thm cht

certainly, everybody evenly knows the house whichwhere We has identified togethersince long-ago[/COLOR(-> từ lu nhưng chưa chắc đng ):question:
My house's normal, but it's very beautiful regarding me. It's large about 34 metre overhand [COLOR="red"]It's about 34 metres large(chưa biết ni sao về độ di). It has 4 rooms ,include :1 living room, 2 bed rooms and 1 cook-rooms. It's has 4 windows and 1 door. 4 windows was put around the house
the living room has 2 windows , every bedroom has 1 window.thực tnh thấy mấy cu ny rối rối qu, hok bt sửa ra seo:smilie_w00t:
if my composition is uninterestingness, everybody can correct it
Ok?
:ibf_confused:

nguyen thi thanh hang
26-02-2008, 02:10 PM
! cm ơn Nm v hihihuhu đ sửa bi jm hen, mấy chỗ thiếu s
4 window was put around the house
-> nhưng cu ny ko dng was seo đc, bốn ci cửa sổ đc đặt xung quanh nh muh
hem lẽ ci cữa lại tự đặt mnh xung quanh nh

nguyen thi thanh hang
26-02-2008, 02:24 PM
http://www.dethi.com/showthread.php?t=10751
xem phần mệnh đề clause
Lớp 9 mới học nhưng post cho lớp 7 học lun để bit trước hen

Nguyet Minh
26-02-2008, 02:31 PM
! cm ơn Nm v hihihuhu đ sửa bi jm hen, mấy chỗ thiếu s
4 window was put around the house
-> nhưng cu ny ko dng was seo đc, bốn ci cửa sổ đc đặt xung quanh nh muh
hem lẽ ci cữa lại tự đặt mnh xung quanh nh

, qun ra đy l chị dng passive. Em tưởng chị dng simple past. Sorry chị nh, nếu thế th chị dng thj đcj, nhưng m cn sửa tobe was => were, số nhiều m chị.

nguyen thi thanh hang
26-02-2008, 02:51 PM
hehe ! wn mất l window số nhiều nn mới dzậy
thanks

Sharpay My
06-03-2008, 09:30 PM
CHTopic 4: (Cho giống với khối su để coi bn no giỏi hơn nha)
Write about your country

someone
15-03-2008, 09:03 PM
Hi every body. I am Vietnamese. My country isn't large but it is the excellent country and it's very beautiful. We have lots of mountaints, example Phanxipang mountain,... We have a lot of rivers,too.The Red river is very long.We have Ha Long Bay.It's very great. Maybe, it's will become one of seven natural wonders of the world.Welcome to my country ! :thumbs-up-nomi:

hihihuhu
15-03-2008, 11:02 PM
Hi every body. I am Vietnamese. My country isn't large but it is the excellent country and it's very beautiful. We have lots of mountaints, example Phanxipang mountain,... We have a lot of rivers,too.The Red river is very long.We have Ha Long Bay.It's very great. Maybe, it's will become one of seven natural wonders of the world.Welcome to my country ! :thumbs-up-nomi:

MNH TM MI HEM THẤY C CI MISTAKE NO CẢ. CHC MỪNG BẠN VIẾT BI ĐẦU TIN NH. BI VIẾT TUY HƠI NGẮN NHƯNG HEM SAI CHỖ NO CẢ. CỐ GẮNG VIẾT TỐT V THAM GIA VỚI BOX7 NH

someone
16-03-2008, 08:53 AM
thanks hihihuhu nha
mnh sẽ cố gắng viết nhiều hơn nữa
thanks:grad:

@HIHIHUHU: ok, đo' la` co^ng vie^c cu?a mi`nh . anyway, thanks

Sharpay My
16-03-2008, 10:45 AM
Hi every body. I am Vietnamese. My country isn't large but it is the excellent country and it's very beautiful. We have lots of mountaints, example Phanxipang mountain,... We have a lot of rivers,too.The Red river is very long.We have Ha Long Bay.It's very great. Maybe, it's will become one of seven natural wonders of the world.Welcome to my country ! :thumbs-up-nomi:

Bi của bạn tuy ngắn nhưng rất sc tch v coi như l dễ hiểu v đầy đủ, tuy nhin cần vận dụng thm một số từ vựng nữa để bi sinh động hơn v cũng sẽ được nhu điểm hơn nữa, cảm ơn bạn đ đng gp, sau đy l điểm của bạn :
1, Chủ đề :10đ
2, Độ thực tế: 10đ
3, Độ di ngắn :10đ
4, Độ sinh động :6,75đ
5, Từ vựng: 18đ
6, Ngữ php:19đ
7, Hay; 7,5đ
Tổng điểm l 81,25 tổng kh cao, mong bạn tham gia box nhiều hơn nữa

hung29101995
17-03-2008, 04:54 PM
Hello everybody! My full name is Nguyen Quang Hung. I'm 12 years old. I'm in grade 6 in Marie Curie Secondary School. I was a member of www.dethi.com but I don't have any friends. I'm so sad. Can you help me? I'll be very fun after that.

-@hihihuhu: ok, I and every1 here can be your friends and help you as much as possible but this is not a place to share

-------------
Sharpay y : bạn lạc đề ri ka....
----------------
Nguỵt Minh : mems mới nh em

Sharpay My
02-04-2008, 12:40 PM
TOPIC mới đ:TOPIC ny sẽ do cc bạn chọn 1 trong 2 chủ đề :
1, Hy kể lại ngy c thng tư, bạn đ lừa được những ai v bj ai lừa
2, Kể lại một cu chuyện bằng tiếng anh m bạn yu thch

igazen
08-04-2008, 11:16 PM
TOPIC mới đ:TOPIC ny sẽ do cc bạn chọn 1 trong 2 chủ đề :
1, Hy kể lại ngy c thng tư, bạn đ lừa được những ai v bj ai lừa
2, Kể lại một cu chuyện bằng tiếng anh m bạn yu thch

Hi everybody, I'm Igazen. Last April Fools, I had a great time. Not only I make jokes for a lot of people but people make jokes on me that's fun. In the morning, my teacher told us that the test for next week has been move to today. The class turned quietly and quickly hit the books. It turned out to be a joke and the hole class had a great laugh. And when I went home, I told my mother that I had a bad grade, she chased me around the house until I tell her that was a joke. That is about 10 minutes. There are a lot more things about last April Fools day that I want to tell you.I just can't tell you because I can't remember them.:D

thienthan_hay_acquy
09-04-2008, 10:44 AM
Hi everybody, I'm Igazen. Last April Fools, I had a great time. Not only I make jokes for a lot of people but people make jokes on me that's fun. In the morning, my teacher told us that the test for next week has been move to today. The class turned quietly and quickly hit the books. It turned out to be a joke and the hole class had a great laugh. And when I went home, I told my mother that I had a bad grade, she chased me around the house until I tell her that was a joke. That is about 10 minutes. There are a lot more things about last April Fools day that I want to tell you.I just can't tell you because I can't remember them.:D

Mnh sửa một số lỗi ha:

Hi everybody, I'm Igazen. Last April Fool's Day, I had a great time. Not only I make played a jokes for on a lot of people but people make played jokes on me that's fun. In the morning, my teacher told us that the test for next week has been move to today. The class turned quietly and quickly hit the books. It turned out to be a joke and the hole whole of my class had a great laugh. And when I went home, I told my mother that I had had had a bad grade mark, she chased me around the house until I tell told her that was a joke. That is was about 10 minutes.
There are a lot more of things about last April Fool's day that I want to tell you.I just can't can't just tell you because I can't remember them.

- Ngy c thng tư: April Fool's Day
- đa nghịch, tru chọc ai: play a joke on someone
- kể lại sự việc nn cc động từ phải chia ở th qu khứ. Nếu diễn tả sự việc diễn ra trước một thời điểm trong qu khứ th phải dng qu khứ hon thnh
Ex: I told my mother that I had had a bad mark
Ti đ ni với mẹ rằng ti bị điểm xấu
Điểm xấu c nghĩa l đ bị, đ xảy ra trước hnh động ni với mẹ.
- a lot th khng đi với more nữa. Nếu dng a lot of th khng dng more v ngược lại
- just đứng sau can't v đứng trước động từ thường

Qua bi viết c thể thấy bạn đ c một ngy c thng tư rất tuyệt vời. Nhưng m bạn đạt điểm xấu m mẹ bạn đ chase around the house th c lẽ mẹ bạn hơi bị.................kh tnh:smilie_crazy:


P/S: Cc Mod xem lại, nếu cần sửa g nữa th cứ ni ha, ri cho điểm bạn ấy đi

nhatlong05
13-04-2008, 10:28 PM
bi của Igazen tuy cn sai ngữ php song phong cch viết bi, sử dụng từ c vẻ rất " Ty":smilie_goodjob:

Seto_Akari
15-04-2008, 10:43 PM
Last april's fool day was a really fun day.At first,I didn't remember it was the april's fool day so I didn't prepare for anythings.when I was on my way to my school,my friend came and said that our school would quit teaching for a week.I realised that that guy was laying so I decided to play a joke on him.I asked him if he knew why our school quit teaching for a week,he said that he didn't,he had just seen everyone left school and went home.Immediately,I said him that because of the death of his mother so the school board decided to visit his home and let students quit studying for a week in order to complete his mother's burial rite:boxing:you know,after that he was very angry but he didn't do anything to me.I wondered why that guy was so nice that day.
Then I continued going to my school.Suddenly,I heard a little girl told her friend that day was april's fool.Finally I have known why that guy was so nice,Because it was april's fool.When I got to my class,I looked for the guy whom I hate most and came to him.Of course,when he saw me,he played a joke on me that my house was burning.I told him that day was april 2 already,he,maybe still hadn't watched the calendar so he trusted me easily.
"Now,I can hit you because you lied me,can't I?"I said to him
Then,you know,I hit him later:boxing::boxing:After finish hitting him,I said him the true that it was april's fool and he was very angry,but he couldn't do anything to me:thumbs-up-nomi:
It was very fun,I can't told you all.
Love,
Seto Hamasaki
http://www.southcom.com.au/~seymour/aprilfool/jester.gif
The first of April, some do say, April The 1st
Is set apart for All Fools' Day.
But why the people call it so,
Nor I, nor they themselves do know.
But on this day are people sent
On purpose for pure merriment.
-- Poor Robin's Almanac (1790)

The fool doth think he is wise, but the wise man knows
himself to be a fool.
Shakespeare - As You Like It (Act V, Scene I)
http://www.lindamoran.net/images/aprilfools.jpg

hihihuhu
24-04-2008, 11:31 PM
Last april's fool day was a really fun day.At first,I didn't remember it was the april's fool day so I didn't prepare for anythings. => THEO MNH TH "FOR" TRONG PREPARE FOR L HOK CẦN THIẾT. THỨ 2 NỮA L, ANYTHING, HOK CO THM "S" ĐU.

when I was on my way to my school,my friend came and said that our school would quit teaching for a week.I realised that that guy was laying so I decided to play a joke on him. => "LYING" CHỨ NHỈ, HOK PHẢI LAYING.

I asked him if he knew why our school quit teaching for a week,he said that he didn't,he had just seen everyone left school and went home. =>"IF HE KNEW WHY OUR SKULL WOULD....."-THEO MNH L THM WOULD NHA. ""HE SAID THAT HE DIDN'T", TỚ THẤY C VẺ HƠI LỦNG CỦNG.

Immediately,I said him that because of the death of his mother so the school board decided to visit his home and let students quit studying for a week in order to complete his mother's burial riteyou know,after that he was very angry but he didn't do anything to me.
=> "SAID TO HIM" CHỨ NHỈ. "BECAUSE OF HIS MOTHER'S DEATH", V HIS MOTHER L NG` NHỈ. THM NỮA, SAU "BECAUSE" L COMMA "," M, MNH CHƯA THẤY CO "SO" BAO H.

I wondered why that guy was so nice that day.
Then I continued going to my school.Suddenly,I heard a little girl told her friend that day was april's fool.=> CONTINUE TO V ĐNG HOK???
Finally I have known why that guy was so nice,=> MNH KO CHẮC LẮM VỀ TENSE Ở TRƯỜNG HỢP NY, NHƯNG "I FOUND OUT" SẼ CHẮC CHẮN HƠN, V CŨNG VẪN ĐNG.
Because it was april's fool.When I got to my class,I looked for the guy whom I hate most and came to him.Of course,when he saw me,he played a joke on me that my house was burning.I told him that day was april 2 already,he,maybe still hadn't watched the calendar so he trusted me easily.
"Now,I can hit you because you lied me,can't I?"I said to him
Then,you know,I hit him laterAfter finish hitting him,I said him the true that it was april's fool and he was very angry,but he couldn't do anything to me
It was very fun,I can't told you all.
Love,
Seto Hamasaki

H, BỚI MI CHẢ THẤY LỖI NO CẢ, MNH CHỮA BI CHẬM QU, SR TẤT CẢ NHA

cng cha cực cute
04-05-2008, 04:30 PM
Bi lm của bạn rất tốt, tuy ngắn nhưng đầy đủ v.......chả bắt được ở đu cả. Điểm của bạn cụ thể như sau:
Chủ đề :10đ
Độ thực tế: 10đ
Độ di ngắn :10đ
Từ vựng: 15đ
Ngữ php: 30đ
Hay; 10đ
Tất cả l 85 điểm. Đy l box lớp bảy thui, nn bi lm chỉ cần được tha ny l tốt lm rồi. Mọi người cố gắng ln v ủng hộ nhu nha
Em nghĩ bạn super_bongbong đ c lỗi trong vi cu. Chẳng hạn như cu: "He is a very kind person and I love him very much" th bạn phải đặt dấu phẩy ở giữa từ "kind person" v "and I love him...". Cn nữa, ở cu "Like my father she is very kind and I love her very much" em nghĩ phải sữa lại l: "Like my father, she is very kind, and I love her too"(cho khỏi di dng m):smilie_goodjob::whistling1::grad: Em nghĩ như vậy sẽ đng hơn:dancing-banana:

cng cha cực cute
04-05-2008, 05:46 PM
:smilie_goodjob:
Hello everybody !!. Let me introduce about my family. My parent are teachers and they are staying Tien Giang provice. I have two sisters and two brothes. All of them are living and working in Ho Chi Minh city. At the end, there is me. I'm also living here and a student. Although now my family don't live to gether, we often keep in touch by mial or cell phone. Especailly, every month we have still come back our home town. I love may family :love:
:thumbs-up-nomi: :smilie_goodjob: Bạn Trn_hnt_207 thn mến, mnh nghĩ trong bi viết của bạn c vi lỗi sai.:grad::grad: Chẳng hạn như cu: "My parent are teachers and they are staying Tien Giang provice" th bạn phải sửa lại như sau "My parents are teachers, and they are staying in Tien Giang province" nh bạn (mnh mới biết chữ "provice" của bạn đ):) Cn cu: "At the end, there is me" th bạn phải sửa l "The other is me.":santa: Nữa n nh, cu: "I'm also living here and a student" của bạn mnh thấy n khng ổn thế no ấy:whistling1: Tớ nghĩ bạn nn sửa thnh "I'm also living here, and I'm a student". V cuối cng l cu "I love may family" mnh nghĩ c lẽ bạn đ g sai chnh tả phải khng:wacko: l "my" chứ khng phải "may" nh

cng cha cực cute
04-05-2008, 06:19 PM
MNH TM MI HEM THẤY C CI MISTAKE NO CẢ. CHC MỪNG BẠN VIẾT BI ĐẦU TIN NH. BI VIẾT TUY HƠI NGẮN NHƯNG HEM SAI CHỖ NO CẢ. CỐ GẮNG VIẾT TỐT V THAM GIA VỚI BOX7 NH Hỏng dm đu nha, "someone" cũng c lỗi sai chứ bộ:dancing-banana: Như l cu "My country isn't large but it is the excellent country and it's very beautiful" Th phải c Comma ở giữa "the excellent country" v "and it's very beautiful":boxing::ibf_confused:(v "and" ở đy lin kết 2 cu đơn thnh 1 cu ghp mừ). Cn ở chỗ "...the excellent country, and it's vey beautiful" th em nghĩ bạn viết hơi bị dư, gộp lại thnh "...the excellent and beautiful country" cho ngắn gọn:zorro::smilie_bounce:

cng cha cực cute
07-05-2008, 01:25 PM
Hi, everybody! My full name is Dang Khanh Mam. And now ,i want to introduce about my daily routine. we start? ok .yes thanks
my daily routine begins at six o'clock . I get up and brush my teeth ,wash my face at 6'15. Then i go to bathroom.Can you guess what will i do ? ofcourse ,i take my shower. After that, I have breakfast with my family at half past 6. I have a light breakfast with bread and egg. Then I leave home, oh, before leaving home I say Good Bye my parents and I go to school by bike. My fisrt class starts at 7 o'clock. After school, I go home at 10 o'clock but some time I stay late to read E Book, comic in library. Then, I play batsketball with my brother and my cousin, Cuong and Hung. I have dinner with my family. I watch TV with them or I go out with my friend. I go to bed at ten o'clock.
My evening finishes. What a pity? It 's too late. See you again. I love you very much Bạn "Dang Khanh Mam" ơi, sao mnh thấy bạn viết giống một bi ni qu dzậy:wacko: Nhưng m bạn cũng c lỗi sai đ. Đy n "Can you guess what will I do" th khng phải đu nh, m l "...what I will do". Cn chỗ "Before leaving home I say good bye..." l bạn phải Comma giữa "home" v "I say..." nha(v "before leaving home" l mệnh đề phụ):grad: M mnh thấy bạn viết vậy chưa ổn đu. Phải l "Before I leave home..." mới đng chứ. Viết như bạn chỉ sử dụng trong văn ni thi . Bạn viết l "bạn về nh lc 10 giờ phải khng"? Vậy th bạn phải viết l "...but sometime I stay later to read English books." th chnh xc hơn:shuriken::shuriken: Ai đọc rồi nhớ thanks mnh nha:D

Sharpay My
08-05-2008, 11:05 PM
Bạn "Dang Khanh Mam" ơi, sao mnh thấy bạn viết giống một bi ni qu dzậy:wacko: Nhưng m bạn cũng c lỗi sai đ. Đy n "Can you guess what will I do" th khng phải đu nh, m l "...what I will do". Cn chỗ "Before leaving home I say good bye..." l bạn phải Comma giữa "home" v "I say..." nha(v "before leaving home" l mệnh đề phụ):grad: M mnh thấy bạn viết vậy chưa ổn đu. Phải l "Before I leave home..." mới đng chứ. Viết như bạn chỉ sử dụng trong văn ni thi . Bạn viết l "bạn về nh lc 10 giờ phải khng"? Vậy th bạn phải viết l "...but sometime I stay later to read English books." th chnh xc hơn:shuriken::shuriken: Ai đọc rồi nhớ thanks mnh nha:D


"Can you guess what will I do"
cu đ đng rồi m

"Before leaving home....
cu ny cũng đng


Mnh cũng gp bạn ny, rất cảm ơn bạn đ gip chng mnh chấm bi nhưng xin bạn đi, bạn đừng bới những bi chấm rồi nữa , bạn cứ chấm mấy bi mới đi, nhưng d sao rất cảm ơn bạn

kity1212
01-07-2008, 01:01 PM
Bạn ơi cho mnh hỏi nha.
" can you guess what will I do?" l khng đng đu. Bởi mnh đọc trong sach c cấu trc như sau:
"auxliary+S+V+questionword+S+V"ex: Do you know where we went?
N cũng tương tự như cu của bạn đng khng
"befor leaving home, I say good by..." cũng hợp l đấy chứ
Bạn "sharpay my" ny mnh thấy mọi người cng gp chữa bi cũng l một cch học đy chứ. Ni ra những ci mnh cho l đng nhưng chư chắc như thế để mọi người cng gp tiến bộ th cng tốt chứ sao

never_14_9
20-07-2008, 09:45 PM
Hello everybody, I'm super_bongbong. There are four people in my family: my father, my mother, my sister and me. My father is a doctor. He is fifty years old. He is a very kind person and I love him very much. My mother is a physical education teacher. She is fourty years old. Like my father she is very kind and I love her very much. My younger sister is a student in class 1B. She is very mischievous but she is very intelligent. I love my family so much and I always hope all members in my family healthy.

Xin cho , tất cả mọi người , ti l người khng quan trọng _ bng hồng.C bốn người trong gia đnh của ti : bố của ti , mẹ của ti , chị ti v ti. Bố của ti l một bc sĩ.ng ấy năm mươi tuổi. ng ấy l một con người rất tử tế v ti yu ng ấy rất nhiều. Mẹ ti l một gio vin dạy thể dục. B ấy bốn mươi tuổi.Yu mẹ của ti b l một người rất n cần v ti yu b ấy rất nhiều. Chị của ti trẻ hơn v l một học sinh trong lớp 1B. C ấy rất nghịch ngợm nhưng c ấy lại rất thng minh. Ti yu gia đnh ti nhiều v ti lun lun hy vọng tất cả thnh vin trong gia đnh mạnh khỏe .[/quote]</p>

hihihuhu
23-07-2008, 12:45 AM
Xin cho , tất cả mọi người , ti l người khng quan trọng _ bng hồng ti n super bong bng.C bốn người trong gia đnh của ti : bố của ti , mẹ của ti , chị ti v ti. Bố của ti l một bc sĩ.ng ấy năm mươi tuổi. ng ấy l một con người rất tử tế v ti yu ng ấy rất nhiều. Mẹ ti l một gio vin dạy thể dục. B ấy bốn mươi tuổi.Yu mẹ của ti như bố ti b l một người rất n cần v ti yu b ấy rất nhiều. Chị của ti em kủa tui, younger muh pạn trẻ hơn v l một học sinh trong lớp 1B. C ấy rất nghịch ngợm nhưng c ấy lại rất thng minh. Ti yu gia đnh ti nhiều v ti lun lun hy vọng tất cả thnh vin trong gia đnh mạnh khỏe .</p>[/quote]
:feel_good: đy l mục writing practice nn pạn hok fải dịch đu. Mh thấy m chỗ dịch hơi ca zấn đề nn sửa lại.
Lần sau nu quay lại topic ny th bạn viết 1 đoạn paragraph nha. như lần ny đng lẽ fải del bi ri :85:

nguyen bao chieu
06-11-2008, 01:36 PM
Hello,everyone!I'm the new member.My name's Chieu.There're three people in my familỵMy mother-a very great women-is a house wife.She cooks for my family every day and does all the housework.My father is an achitecte at SONADEZI companỵ I love my family more than every thing because at this place ,I have received
loves,cares and safes.

nguyen bao chieu
16-11-2008, 01:09 PM
umh,I'm uneasying that no one corrects my paragraph?