PDA

View Full Version : Tm kiếm bi ""Tell me more" ZZ cần gip đở của mọi ngườiMr ZigZag
06-01-2008, 09:23 PM
Cho mọi ngươ
ZZ đang cần gấp 1 ci ny, cũng kh lu, ZZ c đọc qua bi "Tell me more" trn DEThI , trog mục Tiều Liệu Chia Sẻ ny n. Nhưng hm nay , ZZ check lại, sao ko c nhỉ.

Mong cc bạn tm dm mnh, v gửi link đ cho mnh h,(vo đy n).

ZZ cm ơn rất nhiều

Thn
Minh Phương

Mr ZigZag
08-01-2008, 07:06 PM
Sao ko có ai giúp hết dạo, Bùn quá đi

Thân
Minh Phương

Lương Minh Thư
08-01-2008, 07:55 PM
ZZ có chắc là có bài đó ko, sao mình tìm hoài mà chẳng thấy bài nào có tên như vậy cả

Lương Minh Thư
08-01-2008, 07:57 PM
Hay là bài Tell me , hoặc Tell me Why... những bài đó thì có chứ chẳng thấy Tell me More???