PDA

View Full Version : Ai giúp em vớiluckylove644
01-01-2008, 04:54 PM
Giup em phân biệt Can,coud,may and might đi em cảm ơn rất nhiều:love: :love:

ngườitôithuơng
01-01-2008, 05:10 PM
Giup em phân biệt Can,coud,may and might đi em cảm ơn rất nhiều:love: :love:
- Can: khả năng làm đươc.
Ex: I can swim
- Could: khả năng làm được trong quá khứ.
Ex: I could swim when I wes ten.
- May: khả năng có thể xảy ra.
Ex: I am free tonight. I may go out, or I may stay at home and watch TV.
- Might: khả năng có thể xảy ra như may nhưng khả năng thấp hơn.
Cả can, could và may đều có thể dùng dể xin phép và cho phép:
Ex: Can/ Could / May I go to the cinema to night?
Đó là mấy nét chính thôi. Bạn có cần kỹ hơn nữa không?

lucky_star_1213
30-04-2008, 07:21 AM
Ḿnh nghĩ "may" c̣n chỉ thái độ lễ phép với người trên nữa.
ex: May I go out?
Can I go out?

girlsontay
26-05-2008, 09:01 AM
could have done :điều đáng lẽ xảy ra trong quá khứ nhưng lại ko xảy ra
might have done :diễn tả hành động có thể xảy ra trong quá khứ
must have done : điều tin chắc đă xảy ra trong quá khứ
might not : diễn tả hành động ko xảy ra nhưng có thể có
coul not diễn tả hành động ko có thực