PDA

View Full Version : "system of checks and balances" dịch là ǵ?nhai-jasmine
22-11-2007, 07:19 AM
nhờ các bạn dịch hộ tớ đoạn này với. Đây là một đoạn nói về chính sách tiến bộ của ông Bush đối với nền kinh tế Mỹ (tại sao mà người Mỹ vẫn bầu ông làm tổng thống trong khi ông là một bạo chúa chuyên quyền). cám ơn nhiều nha.
Figure out another way to circumvent the established system of checks and balances and ramrod through a resolution or three that'll keep him in power as long as he wants... if he hasn't already done that.

monkey92
24-11-2007, 11:35 PM
tớ nghĩ là thiết lập hệ thống về thu và chi

herly
25-11-2007, 01:45 AM
sao ban noi ong bush la bao chua vay.

hbae787
25-11-2007, 12:04 PM
nhờ các bạn dịch hộ tớ đoạn này với. Đây là một đoạn nói về chính sách tiến bộ của ông Bush đối với nền kinh tế Mỹ (tại sao mà người Mỹ vẫn bầu ông làm tổng thống trong khi ông là một bạo chúa chuyên quyền). cám ơn nhiều nha.
Figure out another way to circumvent the established system of checks and balances and ramrod through a resolution or three that'll keep him in power as long as he wants... if he hasn't already done that.


Checks and balances là một hệ thống chính trị trong một nước dân chủ thật sự, gồm 3 ngành : lập pháp (legislature branch), hành pháp (executive), và tư pháp (judicial branch). Mỗi ngành có nhiệm vụ "checks" (kiểm soát) quyền lực của 2 ngành kia để tạo sự balances (cân đối, quân b́nh) quyền lực của cả 3.

Trong 1 nước dân chủ thực sự, ba ngành này độc lập và có quyền ngang nhau. Trong các nước không có dân chù, thông thường ngành hành pháp (chính phủ) có quyền cao hơn; quốc hội và ṭa án chỉ là công cụ của chính phủ.

http://www.factmonster.com/ipka/A0777009.html