PDA

View Full Version : Lớp luyện viết cơ bản (online) 1. Phương pháp học tập hiệu quả với lớp luyện Viết online
 2. Topic thắc mắc, góp ư cho lớp luyện Viết online của TiengAnh.com.vn
 3. Bài miêu tả tranh 2
 4. Bài miêu tả tranh 3
 5. Tổng quan về thể loại viết e-mail phản hồi
 6. Bài miêu tả tranh 4
 7. Bài viết e-mail phản hồi 1
 8. Bài miêu tả tranh 5
 9. Bài viết e-mail phản hồi 2
 10. Bài miêu tả tranh 6
 11. Bài viết e-mail phản hồi 3
 12. Bài miêu tả tranh 7
 13. Bài miêu tả tranh 8
 14. Tổng quan về thể loại viết luận
 15. Bài viết e-mail phản hồi 4
 16. Bài miêu tả tranh 9
 17. Cấu trúc và cách viết từng phần trong một bài luận
 18. Bài miêu tả tranh 10
 19. Bài viết luận 1
 20. Bài viết e-mail phản hồi 5
 21. Bài viết luận 2
 22. Bài viết e-mail phản hồi 6
 23. 7 Cách tuyệt vời để làm thế nào đánh bại sự tŕ hoăn, bất ngờ ở cách thứ 5