PDA

View Full Version : H́nh ảnh hoạt động của TiengAnh.com.vn 1. Lớp ngữ âm của thầy Paul
 2. Sinh nhật lớp TQ1511
 3. Sinh nhật lớp NA1209 - Mr. Paul
 4. SN lớp CB1609
 5. SN lớp EA3110
 6. Snh nhật lớp CB2311
 7. Sinh nhật lớp NA3009
 8. Sinh nhật lớp PA0810
 9. Sinh nhật lớp I0212 - Mr.Paul
 10. Sinh nhật lớp PA1112 - Mr. Paul
 11. Sinh nhật lớp EA1412 - Ms.Hà
 12. Sinh nhật lớp Ngữ âm 26/11 - Mr.Paul
 13. Sinh nhật lớp NC2012 - Ms. Hà
 14. Sinh nhật lớp EA2502 - Ms. Natalia
 15. Sinh nhật lớp I2602 - Mr.Paul
 16. Sinh nhật lớp Luyện nghe cơ bàn BL0603 - Ms. Ninh
 17. Sinh nhật lớp CB2402
 18. Sinh nhật lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản CB2502 - Ms. Hà
 19. Chúc mừng cô học tṛ Phương Hoa x́ - tin của thầy Tuấn "so kiu" đă đạt 900 điểm Toeic
 20. Vinh danh bạn Nguyệt Hằng, học viên lớp TOEIC 06/08 đạt 845 điểm
 21. Cảm nhận của Học viên lớp Ngữ âm NA2501 - Mr.Paul
 22. Sinh nhật lớp Ngữ âm NA3103 - Mr.Paul
 23. Sinh nhật lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản CB2103 - Ms. Hà
 24. Vinh danh bạn Vũ Kim Ngọc, học viên lớp Luyện thi Toeic TC2805 đă đạt 810 điểm
 25. Cảm nhận của Học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản CB1001 - Ms. Hà
 26. Sinh nhật lớp Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao NC0404
 27. Cảm nhận của Học viên lớp Toeic Starter ST2402 - Ms. Trang
 28. Sinh nhật lớp Toeic Starter ST1504 - Ms. Hà
 29. Cảm nhận học viên lớp tiếng Anh giao tiếp Pre - Intermediate PA2802 - Mr. Paul
 30. Cảm nhận của Học viên lớp Ngữ âm NA0103 - Mr.Paul
 31. Cảm nhận học viên lớp Luyện thi TOEIC TC2402 - Mr. Tuấn
 32. Cảm nhận Học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản CB2502 - Ms. Hà
 33. Sinh nhật lớp Ngữ âm NA2304 - Mr.Paul
 34. Cảm nhận của Học viên lớp Toeic Starter ST1203 - Ms. Hà
 35. Cảm nhận của Học viên lớp Luyện thi TOEIC TC0103 - Mr. Tuấn
 36. Cảm nhận của Học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao NC2402 - Ms. Hà
 37. Cảm nhận của Học viên lớp Luyện thi TOEIC TC1003 - Mr. Tuấn
 38. Cảm nhận của Học viên lớp Toeic Starter ST2903 - Ms. Hà
 39. Cảm nhận của Học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao NC1103 - Ms. Hà
 40. Cảm nhận của Học viên lớp Ngữ âm NA1203 - Mr.Paul
 41. Cảm nhận của Học viên lớp Luyện thi TOEIC TC0703 - Mr. Tuấn
 42. Cảm nhận Học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng cơ bản CB1203 - Ms. Phương Karly
 43. Cảm nhận của Học viên lớp Luyện thi TOEIC TC2903 - Mr. Tuấn
 44. Cảm nhận của Học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản CB2604 - Ms. Hải
 45. Cảm nhận của Học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản CB2604 - Ms. Hải
 46. Cảm nhận của Học viên lớp Luyện thi TOEIC TC0206 - Mr. Tuấn
 47. Cảm nhận của Học viên lớp Luyện thi TOEIC TC2606 - Mr. Tuấn
 48. Cảm nhận của Học viên lớp TOEIC Starter ST1607 - Ms. Hà
 49. Cảm nhận Học viên lớp TOEIC Starter ST1504 - Ms. Hà
 50. Cảm nhận Học viên lớp TOEIC Starter ST1306 – Ms. Hà
 51. Cảm nhận Học viên lớp Luyện thi TOEIC TC1907 – Mr. Tuấn
 52. Cảm nhận của Học viên lớp Toeic Starter ST2908 - Ms. Hà
 53. Cảm nhận của Học viên lớp Luyện thi TOEIC TC0809 - Mr. Tuấn
 54. Cảm nhận học viên lớp TOEIC Starter ST1809 - Ms. Hà
 55. Cảm nhận của Học viên lớp Luyện thi TOEIC TC2309 - Mr. Tuấn
 56. Cảm nhận học viên lớp TOEIC Starter ST0110 - Ms. Hà
 57. Cảm nhận Học viên lớp Luyện thi TOEIC TC1110 – Mr. Tuấn
 58. Cảm nhận của Học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao NC1605 - Ms. Hải
 59. Cảm nhận của Học viên lớp Ngữ âm NA2105 - Mr. Paul
 60. Cảm nhận Học viên lớp Tiếng Anh Tổng Quát TQ1909 - Ms. Ngọc
 61. Cảm nhận Học viên lớp Tiếng Anh Giao Tiếp Pre - Intermediate GP0809 - Ms. Danielle
 62. Cảm nhận của Học viên lớp Tiếng Anh giao tiếp Elementary GE2709 - Mr. Matthew
 63. 810 điểm TOEIC của cô bé hạt tiêu leo đỉnh Olympia
 64. Cảm nhận của Học viên lớp Tiếng Anh Tổng Quát TQ0310 - Ms. Ninh
 65. Cảm nhận của Học viên lớp Toeic Starter ST2710 - Mr. Tuấn
 66. Cảm nhận của Học viên lớp Luyện thi TOEIC TC2710 - Mr. Tuấn
 67. Món quà cuối năm ư nghĩa từ Nguyệt Hằng lớp TC2710
 68. Chúc mừng Nguyễn Xuân Tùng lớp TC1508 với 815 điểm TOEIC!
 69. Cao thủ Lương Mai Liên cán đích 915 điểm TOEIC
 70. Cảm nhận Học viên lớp Luyện thi TOEIC TC2011 - Mr. Tuấn
 71. Nguyễn Lê Minh - Cậu học tṛ từ 3 năm trước về thăm thầy Tuấn với món quà 850 TOEIC
 72. Nguyễn B́nh Giang "đẹp trai", học tṛ của Thầy Tuấn đẹp trai đă đạt 860 điểm TOEIC!!!
 73. Cảm nhận học viên lớp TOEIC Starter ST1811 - Ms. Hà
 74. Cảm nhận học viên lớp Luyện thi TOEIC TC2212 - Mr. Tuấn
 75. Chúc mừng 935 điểm TOEIC của cao thủ Đàm Thị Ngọc Diệp
 76. 800 điểm TOEIC của cô gái có tên thật đặc biệt - Trần Phúc Đạt
 77. Cảm nhận học viên lớp Luyện thi TOEIC B TCB1703 - Mr. Tuấn
 78. Cao thủ Việt Đức mở màn cho "đội quân" TOEIC C với 950 điểm
 79. 735 TOEIC chưa phải là đích đến cuối cùng, phải tự tin và cố gắng hơn nữa Huyền nhé!!
 80. Niềm vui tiếp nối: Linh "xinh" của thầy với 795 điểm TOEIC
 81. Lê Quốc Pḥng 775 TOEIC: “Thầy là động lực đến lớp học của em”
 82. Niềm vui nhân đôi với Lê Quang Huy – 860 TOEIC
 83. Chúc mừng 845 TOEIC của chàng trai dễ thương Đào Đức Việt
 84. Cảm nhận học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng cơ bản NC1403 - Ms. Hải
 85. Cảm nhận học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng cơ bản CB0303 - Ms. Dương
 86. Cảm nhận học viên lớp Tiếng Anh Tổng Quát TQ0407 - Ms. Ninh
 87. Cảm nhận học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao NC0407 - Ms. Hải
 88. Cảm nhân học viên lớp Tiếng Anh Tổng Quát TQ0304 - Ms. Hương
 89. Cảm nhận học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản CB0905 - Ms. Hải
 90. Cảm nhận học viên lớp Tiếng Anh Tổng Quát TQ0905 Ms. Dương
 91. Cảm nhận học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao NC1104 - Ms. Hải
 92. Cảm nhận học viên lớp Ngữ âm NA0605 - Mr. Paul
 93. Cảm nhận học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản CB2007 - Ms. Trang
 94. Cảm nhận học viên lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản CB0807 - Ms. Dương
 95. Cảm nhận học viên lớp Ngữ âm NA1606 - Mr. Paul
 96. Cảm nhận học viên lớp Ngữ âm NA0407 - Mr. Paul
 97. Niềm vui từ TCB0607-Nguyễn Thị Minh Phương với 830 điểm
 98. Cảm nhận học viên lớp Luyện thi TOEIC B TCB1008 – Mr. Tuấn
 99. Cảm nhận học viên lớp Tiếng Anh Tổng Quát TQ0808 - Ms.Ninh
 100. Chúc mừng Trần Nho Đức với 720 điểm TOEIC
 101. Cảm nhận học viên lớp Luyện thi TOEIC B – TCB2708 – Mr. Tuấn
 102. Cảm nhận học viên lớp Ngữ âm và giao tiếp cơ bản PC1208- Mr. Paul
 103. Cảm nhận học viên lớp Luyện thi TOEIC A TCA2908 - Ms.Trang
 104. Chúc mừng Ngô Thị Hoài học viên lớp TCB2508 với 745 điểm
 105. Chúc mừng Ngô Thị Hoài học viên lớp TCB2508 với 745 điểm
 106. Cảm nhận học viên lớp Ngữ âm và giao tiếp cơ bản PC2707 - Mr.Paul
 107. Cảm nhận học viên lớp Luyện thi TOEIC B TCB0409 - Mr. Tuấn
 108. Chúc mừng " Hà béo " với 810 điểm TOEIC
 109. Niềm vui từ TCB2707 - Chúc mừng Bùi Thị Hiền với 810 điểm TOEIC
 110. Cảm nhận học viên lớp Luyện thi TOEIC B TCB2609 - Mr.Tuấn
 111. Chúc mừng 900 điểm TOEIC của cao thủ Đỗ Hùng Vương
 112. Niềm vui từ Hồ Đ́nh Khánh với 835 điểm TOEIC
 113. Cảm nhận học viên lớp Luyện thi TOEIC A TCA0710-Ms.Dung
 114. Cảm nhận học viên lớp Luyện thi TOEIC A TCA1710-Ms.Dung
 115. Chúc mừng 890 điểm TOEIC của Hoàng Mỹ Linh
 116. Cảm nhận học viên lớp Tiếng Anh Tổng Quát TQ1509 Ms.Ninh
 117. Chúc mừng cao thủ Đỗ Mạnh Quang đă cán đích 900 điểm TOEIC
 118. Nguyễn Trọng Việt - Niềm tự hào lớp TCB2609 với 910 điểm TOEIC
 119. Cảm nhận học viên lớp Pre TOEIC PT2410 - Mr. Nguyên
 120. Vượt quá mục tiêu đề ra, Chúc mừng Nguyễn Hoàng Mạnh với 935 điểm TOEIC
 121. Niềm vui từ Nguyễn Anh Quân với 855 điểm TOEIC
 122. Cảm nhận học viên lớp Luyện thi TOEIC B TCB1911 – Mr. Tuấn
 123. Đầu tuần rực rỡ với 940 điểm TOEIC của Hồ Phương Thảo
 124. Cảm nhận học viên lớp Giao tiếp Quốc tế Pre-inter GP2601-Mr.Paul
 125. Niềm vui nhân đôi với Trần Tiến Dũng-820 điểm TOEIC
 126. Chúc mừng Đặng Thị Lư-Học viên TCB3010 với 840 TOEIC
 127. Cảm nhân học viên lớp Luyện thi TOEIC B TCB0203 - Mr.Tuấn
 128. Phạm Thị Minh Hiền - Cô nàng xinh xắn đạt 830 điểm TOEIC
 129. Giảm 50% học phí luyện thi toeic HỒ Đắc Di Đống Đa
 130. TỤc ngỮ tiẾng anh
 131. Cảm Nhận Học Viên Lớp Pre TOEIC – Mr. Tiến Thành (Cs Hồ Đắc Di)
 132. CHƯƠNG TR̀NH KHUYẾN MĂI ‘NGÀY VÀNG KHUYẾN HỌC’ tại TOEIC Academy từ ngày 22/06-29/06
 133. ChƯƠng tŕnh khuyẾn măi ngày vàng khuyẾn hỌc tẠi toeic academy <3
 134. Nhanh tay ĐĂng kư thi thỬ miỄn phí tẠi toeic academy