PDA

View Full Version : Lịch khai giảng lớp học OFFLINE của diễn đàn tại Hà NTrang : [1] 2

 1. Lịch khai giảng các lớp học Offline tháng 11/2008
 2. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 12 tại Hà Nội
 3. Lịch khai giảng lớp Ngữ pháp cơ bản OFFLINE tại Hà Nội tháng 1/2009
 4. Thông báo nghỉ Tết âm lịch cho các lớp học OFFLINE tại Hà Nội
 5. Thông báo khai giảng các lớp OFFLINE tháng 2/2009 tại Hà Nội
 6. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 3 tại Hà Nội
 7. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 4 tại Hà Nội
 8. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 5 tại Hà Nội
 9. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 6 tại Hà Nội
 10. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 7 tại Hà Nội
 11. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 9 tại Hà Nội
 12. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 10 tại Hà Nội
 13. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 11 tại Hà Nội
 14. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 12 tại Hà Nội
 15. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 01/2010 tại Hà Nội
 16. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 02/2010 tại Hà Nội
 17. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 03/2010 tại Hà Nội
 18. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 4 tại Hà Nội
 19. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 5/2010 tại Hà Nội
 20. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 6/2010 tại Hà Nội
 21. Em muốn biết lịch học tháng 8
 22. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 10/2010 tại Hà Nội
 23. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 11/2010 tại Hà Nội
 24. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 12/2010 tại Hà Nội
 25. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 01/2011 tại Hà Nội
 26. Lịch khai giảng các lớp học OFFLINE tháng 1/2018 tại Hà Nội
 27. T́m người cùng đăng kí học lớp Ngữ Âm 27/8 để được giảm 10% học phí!!!!
 28. T́m người đăng kư học chung - Giảm 10% - Lớp luyện thi TOIEC. Mr Tuấn
 29. Thi thử TOEIC miễn phí thứ 7 ngày 20 tháng 07 năm 2013 tại TT TiengAnh.com.vn
 30. Thuê hoặc hợp tác làm server TLBB Private Online tại Hà Nội
 31. Lớp Luyện thi TOEIC học ngay ngày 26/12 tại TiengAnh.com.vn
 32. Lớp Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao học ngay ngày 25/12/2013 tại TiengAnh.com.vn
 33. Lớp Tiếng Anh Tổng Quát học ngay ngày 23/02/2014 tại TiengAnh.com.vn
 34. Lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản học ngay ngày 24/12/2013 tại TiengAnh.com.vn
 35. Lớp TOEIC Starter, học ngay ngày 15/12 tại TiengAnh.com.vn
 36. Lớp Ngữ âm học ngay ngày 27/12 tại TiengAnh.com.vn
 37. Lớp Giao tiếp Pre-Intermediate học ngay ngày 07/01/2014 tại TiengAnh.com.vn
 38. Lớp Tiếng Anh Giao tiếp Elementary học ngay ngày 16/12/2013 tại TiengAnh.com.vn
 39. Lớp TOEIC Starter học ngay 13/01/2014 tại TiengAnh.com.vn
 40. Lớp Tiếng Anh Giao tiếp Elementary học ngay ngày 08/01/2014 tại TiengAnh.com.vn
 41. Lớp Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao học ngay ngày 08/01/2014 tại TiengAnh.com.vn
 42. Khai giảng lớp Ngữ âm ngày 13/02/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 43. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC 13/02/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 44. Khai giảng lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản 14/02/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 45. Khai giảng lớp Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao 18/02/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 46. Khai giảng lớp Tiếng Anh Giao tiếp Elementary ngày 17/02/2014 ( HẾT CHỖ)
 47. Khai giảng lớp Giao tiếp Pre-Intermediate ngày 17/02/2014 ( HẾT CHỖ)
 48. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC 17/02/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 49. Khai giảng lớp TOEIC Starter ngày 16/02/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 50. Lớp Tiếng Anh Giao tiếp Intermediate học ngay ngày 06/03 tại TiengAnh.com.vn
 51. Khai giảng lớp TOEIC Starter ngày 21/02/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 52. Khai giảng lớp Tiếng Anh Giao tiếp Elementary ngày 23/02/2014 tại TiengAnh.com.vn
 53. Khai giảng lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản 20/02/2014 tại TiengAnh.Com.vn (HẾT CHỖ)
 54. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC 19/02/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 55. Lớp Ngữ âm học ngay ngày 05/03/2014 tại TiengAnh.com.vn
 56. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC 07/03/2014 tại TiengAnh.com.vn
 57. Khai giảng lớp TOEIC Starter ngày 26/02/2014 tại TiengAnh.com.vn (HÊT CHỖ)
 58. Khai giảng lớp TOEIC Starter ngày 06/03/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 59. Lớp Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao học ngay ngày 19/03/2014 tại TiengAnh.com.vn
 60. Lớp Luyện thi TOEIC buổi sáng học ngay ngày 19/03 tại TiengAnh.com.vn
 61. Lớp TOEIC Starter buổi sáng học ngay ngày 12/03 tại TiengAnh.com.vn
 62. Lớp Tiếng Anh Giao tiếp Elementary ngày 19/03/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 63. Lớp Tiếng Anh Giao tiếp Elementary học ngay ngày 13/03/2014 tại TiengAnh.com.vn
 64. Khai giảng lớp Giao tiếp Pre-Intermediate ngày 28/02/2014 (HẾT CHỖ)
 65. Lớp Tiếng Anh Tổng Quát học ngay 11/03/2014 tại TiengAnh.com.vn
 66. Lớp TOEIC Starter học ngay ngày 19/03/2014 tại TiengAnh.com.vn
 67. Khai giảng lớp Ngữ âm ngày 21/03/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 68. Lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản học ngay ngày 18/03/2014 (HẾT CHỖ)
 69. Lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản học ngay ngày 14/03/2014 tại TiengAnh.Com.vn
 70. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC 23/03/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 71. Khai giảng lớp Giao tiếp Pre-Intermediate ngày 21/03/2014 (HẾT CHỖ)
 72. Lớp Tiếng Anh Tổng Quát (Level Beginner) học ngay ngày 24/03 tại TiengAnh.com.vn
 73. Lớp TOEIC Starter học ngay ngày 25/03/2014 tại TiengAnh.com.vn
 74. Khai giảng lớp TOEIC Starter ngày 23/03 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 75. Khai giảng lớp TOEIC Starter ngày 26/03/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 76. Lớp Tiếng Anh Giao tiếp Elementary học ngay ngày 10/04/2014 tại TiengAnh.com.vn
 77. Khai giảng lớp Ngữ âm ngày 06/04/2014 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 78. Khai giảng lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản 24/03/2014 tại TiengAnh.Com.vn
 79. Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao học ngay 06/04/2014 tại TiengAnh.com.vn(HẾT CHỖ)
 80. Lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản học ngay ngày 11/04/2014 tại TiengAnh.com.vn
 81. Khai giảng lớp Tiếng Anh Tổng Quát ngày 03/04 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 82. Lớp TOEIC Starter học ngay ngày 14/04/2014 tại TiengAnh.com.vn
 83. Lớp TOEIC Starter học ngay ngày 06/04 tại TiengAnh.com.vn
 84. Lớp Tiếng Anh Tổng Quát học ngay ngày 14/04 tại TiengAnh.com.vn
 85. Lớp Luyện thi TOEIC 650+ học ngay ngày 13/04 tại TiengAnh.com.vn
 86. Lớp Tiếng Anh giao tiếp Pre - Intermediate học ngay ngày 23/04 tại TiengAnh.com.vn
 87. Lớp Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao học ngay ngày 14/04 tại TiengAnh.com.vn
 88. Lớp Luyện thi TOEIC A học ngay 08/05 tại TiengAnh.com.vn (Hết chỗ)
 89. Lớp TOEIC Starter học ngay ngày 25/04 tại TiengAnh.com.vn (Hết chỗ)
 90. Lớp Luyện thi TOEIC B 650+ học ngay ngày 07/05 tại TiengAnh.com.vn
 91. Lớp Luyện thi TOEIC 650+ học ngay 21/04 tại TiengAnh.com.vn
 92. Học ngay lớp Tiếng Anh Tổng quát (Level Beginner) ngày 04/07 tại TiengAnh.com.vn
 93. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC 650+ ngày 08/05 tại TiengAnh.com.vn ( Hết chỗ)
 94. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 23/05 tại TiengAnh.com.vn (hết chỗ)
 95. Khai giảng lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản ngày 23/06 tại TiengAnh.com.vn
 96. Khai giảng lớp Ngữ âm ngày 06/05 tại TiengAnh.com.vn (HẾT CHỖ)
 97. Lớp Tiếng Anh giao tiếp Elementary ngày 07/05 tại TiengAnh.com.vn (Hết chỗ)
 98. Lớp Ngữ pháp và Từ vựng Nâng cao học ngay ngày 18/05 tại TiengAnh.com.vn
 99. Lớp Luyện thi TOEIC A 450+ học ngay ngày 08/05 tại TiengAnh.com.vn (Hết chỗ)
 100. Khai giảng lớp Ngữ âm ngày 25/5 tại TiengAnh.com.vn
 101. Khai giảng lớp Bí Quyết tăng điểm nghe TOEIC ngày 18/05 tại TiengAnh.com (HẾT CHỖ)
 102. Lớp Ngữ pháp và Từ vựng Cơ bản học ngay ngày 01/06 tại TiengAnh.com.vn(hết chỗ)
 103. Học ngay lớp Tiếng Anh giao tiếp Pre- Intermediate ngày 05/06 tại TiengAnh.com.vn
 104. Học ngay lớp Tiếng Anh Tổng quát ngày 08/08 tại TiengAnh.com.vn
 105. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ học ngay ngày 21/05 tại TiengAnh.com.vn
 106. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 26/06 tại TiengAnh.com.vn
 107. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 04/06 tại TiengAnh.com.vn (hết chỗ)
 108. Lớp Pre- Toeic học ngay ngày 02/06 tại TiengAnh.com.vn
 109. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 30/05 tại TiengAnh.com.vn
 110. Lớp Tiếng Anh giao tiếp Quốc tế Elementary học ngay ngày 16/06 tại TiengAnh.com.vn
 111. Lớp Tiếng Anh giao tiếp quốc tế Elementary ngày 12/05 tại TiengAnh.com.vn (Hết chỗ)
 112. Lớp Luyện thi TOEIC B 650-750+, học ngay 11/05 tại TiengAnh.com.vn (Hết chỗ)
 113. Khai giảng lớp Bí Quyết tăng điểm nghe TOEIC ngày 14/06 tại TiengAnh.com.vn (hết chỗ)
 114. Khai giảng lớp Ngữ pháp và từ vựng Cơ bản ngày 26/05 tại TiengAnh.com.vn
 115. Lớp Ngữ Âm học ngay ngày 16/06/2014 tại TiengAnh.com.vn
 116. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng nâng cao ngày 12/06/2014 tại TiengAnh.com.vn
 117. Khai giảng lớp Pre- TOEIC ngày 19/06 tại TiengAnh.com.vn
 118. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ khai giảng ngày 11/06 tại TiengAnh.com.vn
 119. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 18/06 tại TiengAnh.com.vn
 120. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 13/07 tại TiengAnh.com.vn
 121. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 06/07/2014 tại TiengAnh.com.vn
 122. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 07/07/2014 tại TiengAnh.com.vn
 123. Học ngay lớp Tiếng Anh giao tiếp Quốc tế Elemantary ngày 30/06 tại TiengAnh.com.vn
 124. Học ngay lớp Tiếng Anh giao tiếp Quốc tế Pre- Intermediate 01/07 tại TiengAnh.com.vn
 125. Học ngay lớp Bí quyết tăng điểm nghe TOEIC ngày 23/07 tại TiengAnh.com.vn
 126. Khai giảng lớp Ngữ pháp và từ vựng nâng cao ngày 24/07 tại TiengAnh.com.vn
 127. Lớp Tránh lỗi thường gặp khi phát âm học ngay 22/06 tại TiengAnh.com.vn
 128. Khai giảng lớp Pre- TOEIC ngày 14/07/2014 tại TiengAnh.com.vn
 129. Khai giảng lớp Pre- TOEIC ngày 11/07/2014 tại TiengAnh.com.vn
 130. Khai giảng lớp Tiếng Anh Giao Tiếp Công Việc ngày 11/07/2014 tại TiengAnh.com.vn
 131. Học ngay lớp Pre- TOEIC ngày 31/07/2014 tại TiengAnh.com.vn
 132. Khai giảng lớp Tiếng Anh Tổng quát (Level Beginner) ngày 22/07 tại TiengAnh.com.vn
 133. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 20/07 tại TiengAnh.com.vn
 134. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng nâng cao ngày 31/07 tại TiengAnh.com.vn
 135. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 15/07 tại TiengAnh.com.vn
 136. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 28/07 tại TiengAnh.com.vn
 137. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 30/07 học tối tại TiengAnh.com.vn
 138. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 27/07 tại TiengAnh.com.vn
 139. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 28/07 học sáng tại TiengAnh.com.vn
 140. Khai giảng lớp Ngữ Âm và giao tiếp cơ bản ngày 13/07 tại TiengAnh.com.vn
 141. Học ngay lớp Tiếng Anh giao tiếp Quốc tế Pre-Inter ngày 01/08 tại TiengAnh.com.vn
 142. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 08/07 tại TiengAnh.com.vn
 143. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 09/07/2014 tại TiengAnh.com.vn
 144. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 10/07/2014 tại TiengAnh.com.vn
 145. Học ngay lớp Ngữ Âm và giao tiếp cơ bản ngày 27/07 tại TiengAnh.com.vn
 146. Khai giảng lớp Pre- TOEIC ngày 25/07/2014 tại TiengAnh.com.vn
 147. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 28/07/2014 tại TiengAnh.com.vn
 148. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 27/07/2014 tại TiengAnh.com.vn
 149. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 07/08 tại TiengAnh.com.vn
 150. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 04/08 tại TiengAnh.com.vn (Hết chỗ)
 151. Khai giảng lớp Ngữ Âm và giao tiếp cơ bản ngày 7/08/2014 tại TiengAnh.com.vn(hết chỗ)
 152. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 09/08/2014 tại TiengAnh.com.vn
 153. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 13/08 tại TiengAnh.com.vn
 154. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650-> 800+ khai giảng ngày 27/08 tại TiengAnh.com.vn
 155. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 10/08 tại TiengAnh.com.vn
 156. Học ngay Lớp Ngữ pháp Từ vựng nâng cao ngày 11/8 tại TiengAnh.com.vn
 157. Học ngay lớp Pre- TOEIC ngày 06/08/2014 tại TiengAnh.com.vn
 158. Học ngay lớp tránh lỗi thường gặp khi phát âm ngày 10/8 tại TiengAnh.com.vn
 159. Học ngay lớp Tiếng Anh giao tiếp Quốc tế Pre-Inter ngày 29/08 tại TiengAnh.com.vn
 160. Học ngay lớp Tiếng Anh Tổng quát (Level Beginner) ngày 26/8 tại TiengAnh.com.vn
 161. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 19/08 tại TiengAnh.com.vn
 162. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 27/08/2014 tại TiengAnh.com.vn
 163. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650-> 800+ khai giảng ngày 28/08 tại TiengAnh.com.v
 164. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 29/8 tại TiengAnh.com.vn
 165. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 20/08/2014 tại TiengAnh.com.vn
 166. Học ngay lớp Ngữ âm và giap tiếp cơ bản ngày 24/8 tại TiengAnh.com.vn
 167. Học ngay lớp Pre- TOEIC ngày 28/8/2014 tại TiengAnh.com.vn
 168. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 26/08/2014 tại TiengAnh.com.vn
 169. Học ngay lớp Tiếng Anh Tổng quát (Level Beginner) ngày 15/09 tại TiengAnh.com.vn
 170. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 15/09 tại TiengAnh.com.vn
 171. Học ngay lớp Pre- TOEIC ngày 10/09/2014 tại TiengAnh.com.vn
 172. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng nâng cao ngày 21/09/2014 tại TiengAnh.com.vn
 173. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 21/09/2014 tại TiengAnh.com.vn
 174. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 04/09 tại TiengAnh.com.vn
 175. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 26/09 tại TiengAnh.com.v
 176. Khai giảng lớp Ngữ Âm và giao tiếp cơ bản ngày 12/09/2014 tại TiengAnh.com.vn
 177. Lớp Tiếng Anh giao tiếp Quốc tế Pre- Inter ngày 08/09 tại TiengAnh.com.vn (Hết chỗ)
 178. Học ngay lớp Bí Quyết tăng điểm nghe TOEIC ngày 13/09 tại TiengAnh.com
 179. Học ngay lớp Giải đề TOEIC ngày 28/09/2014 tại TiengAnh.com.vn
 180. Học ngay lớp Giải đề TOEIC ngày 16/08/2014 tại TiengAnh.com.vn
 181. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 29/08/2014 tại TiengAnh.com.vn
 182. Học ngay lớp Tránh lỗi thường gặp khi phát âm ngày 30/08 tại TiengAnh.com.vn
 183. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 26/09/2014 tại TiengAnh.com.vn
 184. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 28/09 tại TiengAnh.com.vn
 185. Học ngay lớp Pre- TOEIC ngày 01/10/2014 tại TiengAnh.com.vn
 186. Lớp Ngữ âm và giao tiếp cơ bản khai giảng ngày 30/9 tại TiengAnh.com.vn
 187. Học ngay lớp Tiếng Anh giao tiếp Quốc tế Pre- Inter ngày 06/11 tại TiengAnh.com.vn
 188. Khai giảng lớp tránh lỗi thường gặp khi phát âm ngày 05/10 tại TiengAnh.com.vn
 189. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 07/10 tại TiengAnh.com.vn
 190. Học ngay lớp Tiếng Anh Tổng quát (Level Beginner) ngày 09/10 tại TiengAnh.com.vn
 191. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 12/10 tại TiengAnh.com.vn
 192. Học ngay lớp Ngữ Âm và giao tiếp cơ bản ngày 22/09/2014 tại TiengAnh.com.vn
 193. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 17/10 tại TiengAnh.com.vn
 194. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng nâng cao ngày 28/10/2014 tại TiengAnh.com.vn
 195. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 10/10 tại TiengAnh.com.vn
 196. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 17/10 tại TiengAnh.com.vn
 197. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 17/10 tại TiengAnh.com.vn
 198. Học ngay lớp Pre-TOEIC ngày 24/10/2014 tại TiengAnh.com.vn-
 199. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 24/10 tại TiengAnh.com.vn( hết chỗ)
 200. Khai giảng lớp Giải đề TOEIC ngày 26/10/2014 tại TiengAnh.com.vn
 201. Khai giảng lớp Bí quyết tăng điểm nghe TOEIC ngày 25/10/2014 tại TiengAnh.com.vn
 202. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 27/10 tại TiengAnh.com.vn
 203. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 30/10 tại TiengAnh.com.vn
 204. Khai giảng lớp Tiếng Anh Tổng Quát( Level Beginnẻ) ngày 24/10 tại Tienganh.com.vn
 205. Học ngay lớp Tiếng Anh Tổng Quát( Level Beginner) ngày 04/11 tại Tienganh.com.vn
 206. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 04/11 tại TiengAnh.com.vn
 207. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 29/10 tại TiengAnh.com.vn
 208. Khai giảng lớp Ngữ âm và giao tiếp cơ bản ngày 19/11 tại TiengAnh.com.vn(Hết chỗ)
 209. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 19/11 tại TiengAnh.com.vn
 210. Học ngay lớp ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 02/12 tại TiengAnh.com.vn
 211. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 10/11 tại TiengAnh.com.vn
 212. Học ngay lớp Pre-TOEIC ngày 14/11 tại TiengAnh.com.vn
 213. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 13/11 tại TiengAnh.com.vn
 214. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng nâng cao ngày 21/11/2014 tại TiengAnh.com.vn
 215. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450- 550+ ngày 25/11/2014 tại TiengAnh.com.vn
 216. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 11/12 tại TiengAnh.com.vn
 217. Khai giảng lớp Bí quyết tăng điểm nghe TOEIC ngày 11/01 tại TiengAnh.com.vn
 218. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450 - 550+ ngày 24/11 tại TiengAnh.com.vn
 219. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450 - 550+ ngày 27/11 tại CS Lê Thanh Nghị
 220. Học ngay lớp Pre-TOEIC ngày 02/12 tại TiengAnh.com.vn
 221. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC A 450 - 550+ ngày 19/12 tại CS Lê Thanh Nghị
 222. Học ngay lớp Tiếng Anh Tổng Quát( Level Beginner) ngày 18/12 tại Tienganh.com.vn
 223. Khai giảng lớp Ngữ âm và giao tiếp cơ bản ngày 08/12/2014 tại TiengAnh.com.vn
 224. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng nâng cao ngày 10/12/2014 tại TiengAnh.com.vn
 225. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450 - 550+ ngày 18/12 tại CS Hồ Đắc Di
 226. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450 - 550+ ngày 19/12 tại CS Hồ Đắc Di
 227. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 02/03/2015 tại Cơ sở Lê Thanh Nghị
 228. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 24/12 tại cơ sở Hồ Đắc Di
 229. Học ngay lớp Ngữ âm và giao tiếp cơ bản ngày 08/01/2014 tại TiengAnh.com.vn
 230. Học ngay lớp Pre-TOEIC ngày 25/12/2014 tại TiengAnh.com.vn (Cơ sở Hồ Đắc Di)
 231. Học ngay lớp ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 06/01 tại TiengAnh.com.vn
 232. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 07/01 tại Cơ sở Hồ Đắc Di
 233. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng nâng cao ngày 13/01/2015 tại TiengAnh.com.vn
 234. Học ngay lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 11/01 tại TiengAnh.com.vn
 235. Khai giảng lớp Pre-TOEIC ngày 21/01/2015 tại cơ sở Lê Thanh Nghị
 236. Khai giảng lớp Tiếng Anh Tổng Quát( Level Beginner) ngày 22/01 tại TiengAnh.com.vn
 237. Học ngay lớp Tiếng Anh giao tiếp Quốc tế Pre- Inter ngày 26/01 tại TiengAnh.com.vn
 238. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC B 650+ ngày 06/02 tại TiengAnh.com.vn
 239. Học ngay lớp Ngữ âm và giao tiếp cơ bản ngày 20/01/2015 tại TiengAnh.com.vn
 240. Khai giảng lớp ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 06/01 tại TiengAnh.com.vn
 241. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 22/01 tại Cơ sở Hồ Đắc Di
 242. Học ngay lớp ngữ pháp và từ vựng cơ bản ngày 04/03 tại TiengAnh.com.vn
 243. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 30/01 tại Cơ sở Lê Thanh Nghị
 244. Học ngay lớp Ngữ pháp và từ vựng nâng cao ngày 06/03/2015 tại CS Hồ Đắc Di
 245. Khai giảng Lớp Ngữ âm và giao tiếp cơ bản ngày 04/03/2015 tại CS Hồ Đắc Di
 246. Khai giảng lớp Pre-TOEIC ngày 05/03/2015 tại cơ sở Hồ Đắc Di
 247. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450 -> 550+ ngày 08/03/2015 tại Cơ sở Hồ Đắc Di
 248. Khai giảng lớp Luyện thi TOEIC A 450 - 550+ ngày 13/03/2015 tại CS Hồ Đắc Di
 249. Khai giảng lớp Tiếng Anh Tổng Quát( Level Beginner) ngày 17/03 tại CS Hồ Đắc Di
 250. Học ngay lớp Pre-TOEIC ngày 09/03/2015 tại Cơ sở Lê Thanh Nghị