PDA

View Full Version : Lô ngữ pháp, chồng bài tập, núi bài kiểm tra 1. Topic 1 - My new summer !!!
 2. Pictures with topic 1 - My new summer !
 3. Bài tập Trắc Ngiệm
 4. Topic 2 - My idols !!!
 5. Bài TẬp Ta KhỐi 6
 6. Bài tập TA khối 7
 7. Bài tập Unit 4 đây nè!!!
 8. Mời các bạn nghía qua thử xem!!!
 9. Qua Unit5, lại có bài tập!
 10. Ôn Tập KT 1 Tiết
 11. Không làm được không về, mọi người ơi!!!!
 12. Kiểm tra học ḱ hai truwongf tớ nè
 13. Đề thi HSG 7 trường ḿnh(Đoàn Thị Điểm Sec)
 14. Bài tập Unit 6
 15. Bài tập theo UNIT
 16. Bài nghe cực dễ đây !
 17. BT tiếng Anh kèm lớp 7
 18. unit 12 english 8
 19. Bài tập NP TA 7, có đáp án và được chấm.