PDA

View Full Version : Nội quy, thắc mắc, hoạt động trọng đại  1. Nội quy và thông báo của box 7(các thành viên mới đọc kĩ trước khi tham gia)
  2. Ư kiến, góp ư cho box 7
  3. Danh sách các thành viên của box
  4. Ghi danh Tiếng Anh khối 7
  5. Thắc mắc và giải đáp cho box tiếng anh 7
  6. Thắc mắc-trao đổi-thảo luận bài tập TA khối 7