PDA

View Full Version : Nội quy, thắc mắc, hoạt động trọng đại 1. Nơi đăng kư thành viên box 12 năm học 2008-2009
 2. Ư kiến xây dựng box
 3. xin gia nhap vao lop hoc
 4. Cơ cấu box 12 mới ra sao?
 5. Box 12 năm học 2009-2010 sẽ ntn?
 6. Đăng kí thành viên box 12 năm học 2009-2010
 7. Phương hướng hoạt động box 12 năm học 2010-2011
 8. Đi t́m nhân tài box 12 năm học 2010-2011
 9. [Box 12] Báo cáo bài học trên lớp
 10. [Box 12] Bài thi số 1 (kết thúc lúc 23h30 ngày 31/08/2010)
 11. [Box 12]Bài thi số 2 (Kết thúc 23h30 ngày 03/09/2010)
 12. [Box 12] Bài thi số 3(kết thúc lúc 23h30 ngày 7/9/2010)
 13. [Box 12] Bài thi số 4 (kết thúc lúc 23h30 ngày 9/10/2010)
 14. [Box 12] Bài thi số 5(kết thúc lúc 23h30 ngày 14/9/2010)
 15. [Box 12] Bài thi số 6 (kết thúc lúc 23h30 ngày 17/9/2010)
 16. Bài thi số 7(kết thúc lúc 23h30 ngày 21/9/2010)
 17. [Box 12] Bài thi số 8(kết thúc lúc 23h30 ngày 24/9/2010)
 18. [Box 12] Bài thi số 9(kết thúc lúc 23h30 ngày 28/9/2010)
 19. [Box 12] Bài thi số 10 (kết thúc lúc 23h30 ngày 1/10/2010)
 20. [Box 12]Tổng kết cuộc thi
 21. Trưng cầu dân ư về việc tổ chức cuộc thi "Đi t́m nhân tài box 12 ver.2"
 22. [BOX 12] Đôi Lời Gửi Tới Mem Box 12
 23. [Box 12] Đôi lời gửi các MODs
 24. Chiêu sinh Box ôn thi đại học!
 25. Chia buồn cùng Carpenters và gia đ́nh !