PDA

View Full Version : Lô ngữ pháp, chồng bài tập, núi bài kiểm tra 1. [box 10] Bài tập th́ căn bản
 2. [box 10] Bài tập giới từ
 3. [box 10] Bài tập đọc hiểu
 4. [box 10] Bài tập phát âm
 5. [Box 10] Word-form
 6. [Box 10] Passive Voice
 7. [Box 10] Conditionals Test
 8. [Discuss-Question-Answer]All about everything
 9. Bai tap ve pronunciation Unit 2+ 3
 10. [CLOSED][CƠ BẢN] Gerund vs infinitive
 11. [Weekly topic writing#1] Your dream job
 12. Weekly exercise# 1
 13. [nâng Cao] LuyỆn Thi Hsg
 14. [UNIT2] compound adjectiVes
 15. [unit 2] WH-QUESTIONS
 16. Sentence Transformation
 17. Multiple Choice Questions
 18. Bài TẬp VỀ Th́ ĐỘng TỪ
 19. Reading Exercises
 20. Bài tập ôn tập. Mọi người nhào zô làm thử nghen.(Cũng dễ lắm!)
 21. Bài tậo trắc nghiệm
 22. bài tập về biến đổi câu nè các bạn ơi....
 23. Bài tập típ nà !^^
 24. stress
 25. bài tập ứng dụngthanh ngữ.............
 26. Đề thi olympic 30 - 4 lần thứ 13
 27. ôn Thi HỌc Ḱ 1-nĂm HỌc 09-10
 28. bài tập câu gián tiêp....nhào vô các bác ơi...
 29. Phrasal verbs
 30. HỘi NgỘ Anh Tài LỚp 10 Cùng Tham Gia Thi ViẾt VĂn Theo ChỦ ĐỀ
 31. Articles Exercise
 32. comparison exercise
 33. Rewrite the following sentnces , using "unless' , instead of "if"
 34. Ngữ âm(p và b)
 35. Collocations
 36. Bài tập !!
 37. xắn tay làm bài tập nà!
 38. Word Formation
 39. bài tập t́m lỗi sai
 40. bài kiểm tra cuối cùng của lớp 10 naz'. Mọi người zô làm thử nghen
 41. hellllllllllllllllllllpppppppppppppp me!!!
 42. [Box 10] Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm
 43. [Box 10] Exercises – Unit 1
 44. [Box 10] Exercises
 45. Conditional sentences
 46. Đề thi học ḱ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 của Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Giang đêy !
 47. đề thi HKII trường ĐPI(Quảng Ngăi)
 48. Mọi người cùng làm nhớ
 49. help me
 50. Chia động từ -Giúp ḿnh với :(
 51. Trắc nghiệm TA 10.
 52. ai có file nghe tiếng anh 10 cơ bản share ḿnh với
 53. Bài tập ôn thi học kỳ 2