PDA

View Full Version : Nhà kho Box 9 1. Grammar
 2. Listenning
 3. Writting (Topic 4 on page 4)
 4. Exercise
 5. Test( Key test 2 / page 3)
 6. Vocabulary
 7. Hot!Hot! Can you tell me about a teacher who made a deep impression on you?
 8. Thảo luận về một vài điểm ngữ pháp
 9. Unit 6 : Cách Dùng Tính TỪ Và TrẠng TỪ
 10. Unit 7 : Phrasal Verb
 11. Cần giúp đỡ đay(help)
 12. Một số vị trí thông thường của từ loại
 13. Anh Well frog và các bạn ơi giúp ḿnh hoàn thành bài tập này dzới
 14. công thưc
 15. to+V
 16. listen- unit 9
 17. Bài tập của Unit 9
 18. Mọi người làm thử nha ^^
 19. Bài mới đây
 20. Mini - Checks [Level 2 of IELTS]
 21. Phrasal verbs
 22. Tests for everyone!Test 5 (Reading Comprehension) from TOEFL test page 4 ! Do it now!
 23. NgỮ Pháp Uint 8 : Although -> Despite
 24. bài ra mắt
 25. Word form! New way of learning word form!(Tổng kết từ 1 trg 2, Mở đầu 2nd Word trg 3)
 26. Đại từ liên hệ(tiếng anh9)
 27. Mong trợ giúp
 28. Bài tập unit one