PDA

View Full Version : Nội quy và nội dung hoạt động khối lớp 7  1. Ghi danh Tiếng Anh khối 7.
  2. Thắc mắc, góp ư và giải đáp cho box T/A 7.
  3. Nôị quy( đọc kĩ trước khi tham gia ) và thông báo
  4. Nơi nộp đơn xin nghỉ học tạm thời của box 7
  5. Nội dung học hè của box !!!