PDA

View Full Version : Đ thi xong TOEFL iBT 1. Kinh nghiệm thi Toefl IBT
 2. Chia sẻ kinh nghiệm TOEFL iBT 110
 3. Mnh vừa biết kết quả thi IBT lần 2, 103 điểm :)
 4. Mnh khng thể nhận kết quả thi
 5. Kinh nghiệm "lạ" luyện viết khi thi TOEFL iBT(102, Writing 28)
 6. cho hỏi về việc lc no c giấy chứng nhận để apply sau khi thi xong
 7. Những ai thi xong Toefl ngy hm nay 21.9.08 rồi :D
 8. Xin gip đơ..Please helpme?????
 9. Cho mnh hỏi t!!
 10. Oriental sắp thi TOEFL iBT ri. help....
 11. Mnh vừa thi TOEFL iBT xong, được 100 điểm :D
 12. Tai lieu thi TOEFL iBT
 13. Xin hỏi ti liệu n thi toefl
 14. Vừa thi xong Toefl ibt- 106 điểm
 15. Ai đ kinh qua thi iBT thực tế xin 1 cht gip đỡ mnh với, hic hic
 16. Đề thi TOEFL ibt ngy 22/5/2010!
 17. Chia sẻ kinh nghiệm thi Toefl - mnh được 97 điểm
 18. help me, please!!!! lm sao lấy chứng chi???
 19. [HELP] Toefl IBT c dễ?
 20. TOEFL 10/7: 116 điểm
 21. Perfect!!!
 22. Kinh nghiệm thi TOEFL iBT 23/7/2011
 23. Vừa c điểm TOEFL - 99
 24. Chia sẻ đề thi iBT ngy 13/08/2011!!!
 25. Chia sẻ điểm TOEFL 102 - Thi ngy 18/9/2011
 26. Điểm thi toefl ngy 18/9/2011
 27. Kinh nghiệm thi Toefl- 18/9/11- 116 điểm
 28. Test thử bao nhiu điểm th nn thi thật?
 29. Luyện TOEFL IBT chủn bị cho ngày thi vào tháng 2 năm 2012
 30. Ai biết GV luyện Toefl ở TPHCM th vo ngay.
 31. Cc anh chị thi xong TOEFL iBT chia sẻ em cht kinh nghiệm
 32. đề thi TOEFL NGY 20/4/2013
 33. Tm cc bạn c điểm TOEFL tương đương 550 để lm việc
 34. Đi c nn học g ạ?