PDA

View Full Version : 3. Thắc mắc v giải đpTrang : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13

 1. Bi tập toeic
 2. cho em hỏi cách dùng neither.., nor , either ..or "
 3. Lm sao để nhớ được từ điểm(từ mới)
 4. tell me the difference betwen To and In order to
 5. help me, I need in tonight
 6. p con ơi ! ai l cao thủ th vo giup nha
 7. Dng To infinitive hay Verb-ing?
 8. Relevant v concerned khc nhau kỏ
 9. Khc biệt giữa See you later v see you soon
 10. Ni như thế no cu: thật l kh tin?
 11. Cu ny lạ quạ Gip mnh với
 12. Help me translate into VN
 13. lược bỏ đại từ quan hệ khi no th dng V+ed khi no dng V+ing
 14. in hay at?
 15. bi tập đại từ quan hệ
 16. gip em trả lời mấy cu ny với
 17. Help Me
 18. Please!!!!!!!!!!!
 19. Giup minh lam bai nay voi!
 20. help me
 21. help ! sắp kiểm tra oi
 22. nhảy z help gim
 23. đọc số trong tiếng Anh-Anh v Anh-Mỹ như thế no
 24. Must have+p.p & should have+p.p c nghĩa gỉ
 25. cần gấp mong p con help!!!!!
 26. c cch no để nhớ ....
 27. gip e với!!!!
 28. SỬ DỤng As If NhƯ ThẾ No???????????
 29. z đy viết vi dng đi b con
 30. cho em hỏi....
 31. Somebody can help me
 32. Cc bc giải thch gip e với! :D
 33. từ ny l viết tắt bởi chữ g?
 34. Cch dng wanna v want?
 35. Please help me to correct this essay,thanks a lot
 36. Cần vi sự gip đỡ !!!!!!!!!!!!
 37. Forget+to_inf Hay V_ing
 38. ai gip mnh với
 39. can u help me?
 40. help
 41. ppl l viết tắt của từ g trong Tiếng Anh?
 42. Ba con oi giup toi voi
 43. Cac ban lam on gai ho minh cau do nay voi, thanks
 44. Nho Z Nhanh Ln B Con Ơi
 45. tm audio sch Let's Listen
 46. Help me! ^^
 47. contact to or contact with?
 48. cc bạn xem gip
 49. Giúp mình với !
 50. MỌi NgƯỜi Ơi Gip VỚi
 51. Help!!cc k hiệu ton bằng tiếng anh!!
 52. tiền tố, v hậu tố
 53. Help me !!!
 54. Viết lại cu
 55. Mọi người check cu n gip em ạ !
 56. cc bạn xem lại gim mnh phần ny nha !
 57. cc anh. cc chị , cc ch ,cc c ,cc bc gip e với
 58. Từ tri nghỉa vs từ convenient !!! HELP !
 59. Rewrite PARAGH
 60. ChỈ Gip
 61. Phn BiỆt Present Participle Vs Gerund??????????????????///
 62. ai giải thch gip mnh cấu trc cu ny với?
 63. Giải đp gip mnh về wordform với
 64. P con gip em ci cu điều kiện với
 65. Gip mnh với!!!
 66. cch trả lời cu hỏi tiếng anh
 67. Gip em giải thik ci ny đi !!!!!!!
 68. Help me?? Cch giản lược mệnh đề quan hệ..
 69. Gip mnh , mnh g lắm.
 70. Who can??????????????
 71. WHo can help me??????????
 72. Gip mnh với
 73. Bi kh...qu!
 74. Thắc mắc khẩn cấp
 75. Một số thắc mắc về Word Form!!!
 76. KHi no dng Because of v Due to
 77. đề thi đại học năm 2009
 78. Help me about differents Call, say, talk, speak?
 79. THE v A
 80. FATHER v FUTHER
 81. chữa gip em bi tập ny với
 82. Thnh ngữ ny c nghĩa g?
 83. arrive in/at; made of/from; rise/raise
 84. lớp 10
 85. Xin gi em xem 1 số cau nyđng ngữ php chưa?
 86. Help me !!!!!1
 87. gip tớ về thnh ngữ tiếng anh
 88. Thắc mắc từ nối Where?
 89. hỏi về giới từ
 90. Hỏi t về phrasal verb
 91. cẦN Tm NHững cụm động từ kết hợp với danh từ KHC NHAU TẠO RA NGHĨA khc nhau ?
 92. Cho T hỏi ci ny nh !
 93. Anh wellfrog gip em ci ny với !!!
 94. số nhiều - số t
 95. đề văn n
 96. Thắc mắc cch dng YET- How to use YET
 97. Tại sao cu sau lại dng Was m khng phải l Is
 98. Khc nhau giữa "few" v "a few"
 99. Hỏi cch viết lại cu
 100. Because ~~~> Because of
 101. Giải thch dm mnh cch dng giới từ "Of"
 102. cho em hỏi t cả nh ưi ,
 103. Hỏi viết bi đặt cu
 104. What is the difference between Such that and So that?
 105. Trng cậy vo cả diễn đn !
 106. Một vi cu hỏi nhỏ
 107. Chia th trong tieng anh
 108. help
 109. a swim/ swimming
 110. hỏi đp
 111. hỏi đp
 112. Help : Noun+ to-infinitive?
 113. Nghĩa của I'm being helped?
 114. Gip mnh sửa lỗi sai nha
 115. Hỏi về cch dng tnh từ "astronomical"
 116. sở hữu cch
 117. Mong mọi người gip minh. Gấp gấp!!!
 118. Cần gip khẩn cấp!!!
 119. Gip mnh đề thi HK1
 120. Nhờ cc bc gip gim em
 121. what would you do you had 50 million dong
 122. Thắc mắc về cu điều kin!!!
 123. Confirm please^^
 124. gip mnh với mọi người......
 125. Tim tai lieu
 126. Gip em bi ny với
 127. Sửa gip em đoạn topic ny với
 128. Giúp mình giải thích cu này với .
 129. Cc bạn giải thch gim mnh với
 130. Gip thanhhi học tiếng anh sao cho tiến bộ
 131. Tc từ???
 132. em mới vo 4rum, mọi người lm gip em đề ny với(chuẩn xc nhất c thể nh)
 133. Cc bạn gip mink mấy cu trắc nghiệm ny vs.tks trc'
 134. Gip em vứ !!!!!
 135. ai gip mnh lm cu ny vớj
 136. Cho em hỏi về cch học tiếng anh
 137. Hỏi x !!! :D
 138. Thắc Mắc!!!
 139. Chọn cu no đng
 140. Mnh muốn hỏi 1 cht
 141. Bắt đầu ra sao?
 142. Cả nh ơi cho hỏi với
 143. concern??????????
 144. cho mnh hỏi cht
 145. Giải đp dm em ci ny !!!
 146. Gip mnh kiến thức ngữ php với !!!
 147. khi no dng most v most of
 148. Danh từ ,Động từ ,tnh từ
 149. Cch thức dạy cho những NV lm tại cơ quan Lnh sự
 150. help me!!!
 151. C ai chỉ gip em với
 152. trắc nghiệm
 153. gip em cch lm bi trắc nghiệm với
 154. Ai vo check hộ mnh bi tập dễ ny với
 155. Th
 156. thắc mắc nhỏ
 157. Jp mk bi tập trắc nghiệm n vs
 158. Help Me !!!!!!!!!!
 159. "Half an hour" \/ "a half hour"... gip em \/ới!
 160. I am hear (ti đang nghe) l đng hay sai
 161. Gip em với em cần gấp
 162. Gip mnh lm bi ny với !!! SOS
 163. compare to vs compare with
 164. Cu hỏi một số quy luật về phin m
 165. gip mnh với
 166. Tag question !!!
 167. giải thch dm
 168. Gip tớ phn biệt complement với object
 169. giai thich cau truc nay giup toi voi
 170. Tại sao ở đy lại dng "in which"? help me
 171. Help !
 172. Khc nhau giữa hiện tại tiếp diễn v hiện tại phn từ
 173. Different from Different to
 174. i'll walk with you still One of us...?!!
 175. I'll walk with you still One of u....?
 176. Thanh vien moi
 177. moi nguoi giup minh cau nay nha
 178. ai đọc th gip mnh với nh
 179. Hỏi về học cao học chuyn ngnh tiếng Anh
 180. mệnh đề quan hệ
 181. gip em t xu
 182. help me!!!
 183. Thắc mắc:th Hiện Tại Hon Thnh vs Hiện Tại Hon Thnh Tiếp Diễn
 184. cach ghep cau
 185. trọng m l g? & Trọng m dc xc định ntn?
 186. bi tập về cu quan hệ trong tiếng anh
 187. phn biệt ask , question
 188. cch dng khc nhau giữa home v house
 189. help me
 190. mọi ng` gip em nh
 191. how to learn ?
 192. hj tiếp tục nh
 193. ThẮc MẮc VỀ Relative Clause With Prep.s
 194. mix condtional sentence
 195. Give me a hand!
 196. Tuong de ma kho-cau dieu kien if-ai chi minh voi!
 197. Ci no đng gip mnh với !
 198. dịch hộ mnh cu ny
 199. Cc từ đi cng Giới từ cố định
 200. Help
 201. có ḿy từ mới tíng anh ko hỉu áh!!!
 202. Thắc mắc về ch hon thnh cu
 203. I want to ask
 204. Hỏi về cu hỏi thẩm đinh
 205. xin admin v pro gip minh--cam on moi nguoi
 206. phn biệtother, the other, others, the others, another"
 207. check grammar gim mnh^^
 208. giup minh
 209. Cc th đứng sau after when while
 210. hey!
 211. Hỏi đp nhanh !
 212. cho mnh hỏi !
 213. Sửa gip em đoạn ny với
 214. Đề chuyn Hưng Yn
 215. Speaking!
 216. "till, Still, Until"; Other, Others, Another
 217. Hỏi về cch viết lại cu
 218. cho mnh hỏi 1 số vấn đề
 219. Cho mnh hỏi t
 220. Thắc mắc về " In Order To "
 221. Sự khc nhau về nghĩa của Sở hữu cch v danh từ kp
 222. subjuntive- thức giả định
 223. thắc mắc cần được giải đp.
 224. Help me this exercise! Sắp xếp thnh cu hon chỉnh!
 225. Cho mnh hỏi về cấu trc từ trong tiếng Anh
 226. thắc mắc về cc cụm từ trong tiếng anh
 227. Gip mnh với, mnh khng hiểu ci ny
 228. use "be" and.... !!
 229. Hỏi về ngữ php
 230. một số thắc mắc về một số cụm từ
 231. phan biet cach su dung cua which va where trong MĐ QUAN HỆ
 232. can u help me????
 233. chia động từ
 234. Gip mnh cu ny
 235. Giới từ to or for
 236. Dng a hay an
 237. mnh lại c cu thắc mắc n!
 238. either, neither
 239. phn biệt hộ mnh:x:x:x
 240. Help với!!!!!!!!
 241. buồn qu ha!
 242. get
 243. lam sao de hoc tieng anh daỷy
 244. Lam the nao bay gio
 245. Cac bac giai thich ho em voi!
 246. trọng m đ!!!
 247. Gip mnh với
 248. giải bt gim e gấp nha kh w chừng
 249. thắc mắc về cấu trc viết lại cu
 250. gip mnh với