PDA

View Full Version : 3. Thắc mắc v giải đpTrang : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1. cho em hỏi cách dùng neither.., nor , either ..or "
 2. Lm sao để nhớ được từ điểm(từ mới)
 3. tell me the difference betwen To and In order to
 4. help me, I need in tonight
 5. p con ơi ! ai l cao thủ th vo giup nha
 6. Dng To infinitive hay Verb-ing?
 7. Relevant v concerned khc nhau kỏ
 8. Khc biệt giữa See you later v see you soon
 9. Ni như thế no cu: thật l kh tin?
 10. Cu ny lạ quạ Gip mnh với
 11. Help me translate into VN
 12. lược bỏ đại từ quan hệ khi no th dng V+ed khi no dng V+ing
 13. in hay at?
 14. bi tập đại từ quan hệ
 15. gip em trả lời mấy cu ny với
 16. Help Me
 17. Please!!!!!!!!!!!
 18. Giup minh lam bai nay voi!
 19. help me
 20. help ! sắp kiểm tra oi
 21. nhảy z help gim
 22. đọc số trong tiếng Anh-Anh v Anh-Mỹ như thế no
 23. Must have+p.p & should have+p.p c nghĩa gỉ
 24. cần gấp mong p con help!!!!!
 25. c cch no để nhớ ....
 26. gip e với!!!!
 27. SỬ DỤng As If NhƯ ThẾ No???????????
 28. z đy viết vi dng đi b con
 29. cho em hỏi....
 30. Somebody can help me
 31. Cc bc giải thch gip e với! :D
 32. từ ny l viết tắt bởi chữ g?
 33. Cch dng wanna v want?
 34. Please help me to correct this essay,thanks a lot
 35. Cần vi sự gip đỡ !!!!!!!!!!!!
 36. Forget+to_inf Hay V_ing
 37. ai gip mnh với
 38. can u help me?
 39. help
 40. ppl l viết tắt của từ g trong Tiếng Anh?
 41. Ba con oi giup toi voi
 42. Cac ban lam on gai ho minh cau do nay voi, thanks
 43. Nho Z Nhanh Ln B Con Ơi
 44. tm audio sch Let's Listen
 45. Help me! ^^
 46. contact to or contact with?
 47. cc bạn xem gip
 48. Giúp mình với !
 49. MỌi NgƯỜi Ơi Gip VỚi
 50. Help!!cc k hiệu ton bằng tiếng anh!!
 51. tiền tố, v hậu tố
 52. Help me !!!
 53. Viết lại cu
 54. Mọi người check cu n gip em ạ !
 55. cc bạn xem lại gim mnh phần ny nha !
 56. cc anh. cc chị , cc ch ,cc c ,cc bc gip e với
 57. Từ tri nghỉa vs từ convenient !!! HELP !
 58. Rewrite PARAGH
 59. ChỈ Gip
 60. Phn BiỆt Present Participle Vs Gerund??????????????????///
 61. ai giải thch gip mnh cấu trc cu ny với?
 62. Giải đp gip mnh về wordform với
 63. P con gip em ci cu điều kiện với
 64. Gip mnh với!!!
 65. cch trả lời cu hỏi tiếng anh
 66. Gip em giải thik ci ny đi !!!!!!!
 67. Help me?? Cch giản lược mệnh đề quan hệ..
 68. Gip mnh , mnh g lắm.
 69. Who can??????????????
 70. WHo can help me??????????
 71. Gip mnh với
 72. Bi kh...qu!
 73. Thắc mắc khẩn cấp
 74. Một số thắc mắc về Word Form!!!
 75. KHi no dng Because of v Due to
 76. đề thi đại học năm 2009
 77. Help me about differents Call, say, talk, speak?
 78. THE v A
 79. FATHER v FUTHER
 80. chữa gip em bi tập ny với
 81. Thnh ngữ ny c nghĩa g?
 82. arrive in/at; made of/from; rise/raise
 83. lớp 10
 84. Xin gi em xem 1 số cau nyđng ngữ php chưa?
 85. Help me !!!!!1
 86. gip tớ về thnh ngữ tiếng anh
 87. Thắc mắc từ nối Where?
 88. hỏi về giới từ
 89. Hỏi t về phrasal verb
 90. cẦN Tm NHững cụm động từ kết hợp với danh từ KHC NHAU TẠO RA NGHĨA khc nhau ?
 91. Cho T hỏi ci ny nh !
 92. Anh wellfrog gip em ci ny với !!!
 93. số nhiều - số t
 94. đề văn n
 95. Thắc mắc cch dng YET- How to use YET
 96. Tại sao cu sau lại dng Was m khng phải l Is
 97. Khc nhau giữa "few" v "a few"
 98. Hỏi cch viết lại cu
 99. Because ~~~> Because of
 100. Giải thch dm mnh cch dng giới từ "Of"
 101. cho em hỏi t cả nh ưi ,
 102. Hỏi viết bi đặt cu
 103. What is the difference between Such that and So that?
 104. Trng cậy vo cả diễn đn !
 105. Một vi cu hỏi nhỏ
 106. Chia th trong tieng anh
 107. help
 108. a swim/ swimming
 109. hỏi đp
 110. hỏi đp
 111. Help : Noun+ to-infinitive?
 112. Nghĩa của I'm being helped?
 113. Gip mnh sửa lỗi sai nha
 114. Hỏi về cch dng tnh từ "astronomical"
 115. sở hữu cch
 116. Mong mọi người gip minh. Gấp gấp!!!
 117. Cần gip khẩn cấp!!!
 118. Gip mnh đề thi HK1
 119. Nhờ cc bc gip gim em
 120. what would you do you had 50 million dong
 121. Thắc mắc về cu điều kin!!!
 122. Confirm please^^
 123. gip mnh với mọi người......
 124. Tim tai lieu
 125. Gip em bi ny với
 126. Sửa gip em đoạn topic ny với
 127. Giúp mình giải thích cu này với .
 128. Cc bạn giải thch gim mnh với
 129. Gip thanhhi học tiếng anh sao cho tiến bộ
 130. Tc từ???
 131. em mới vo 4rum, mọi người lm gip em đề ny với(chuẩn xc nhất c thể nh)
 132. Cc bạn gip mink mấy cu trắc nghiệm ny vs.tks trc'
 133. Gip em vứ !!!!!
 134. ai gip mnh lm cu ny vớj
 135. Cho em hỏi về cch học tiếng anh
 136. Hỏi x !!! :D
 137. Thắc Mắc!!!
 138. Chọn cu no đng
 139. Mnh muốn hỏi 1 cht
 140. Bắt đầu ra sao?
 141. Cả nh ơi cho hỏi với
 142. concern??????????
 143. cho mnh hỏi cht
 144. Giải đp dm em ci ny !!!
 145. Gip mnh kiến thức ngữ php với !!!
 146. khi no dng most v most of
 147. Danh từ ,Động từ ,tnh từ
 148. Cch thức dạy cho những NV lm tại cơ quan Lnh sự
 149. help me!!!
 150. C ai chỉ gip em với
 151. trắc nghiệm
 152. gip em cch lm bi trắc nghiệm với
 153. Ai vo check hộ mnh bi tập dễ ny với
 154. Th
 155. thắc mắc nhỏ
 156. Jp mk bi tập trắc nghiệm n vs
 157. Help Me !!!!!!!!!!
 158. "Half an hour" \/ "a half hour"... gip em \/ới!
 159. I am hear (ti đang nghe) l đng hay sai
 160. Gip em với em cần gấp
 161. Gip mnh lm bi ny với !!! SOS
 162. compare to vs compare with
 163. Cu hỏi một số quy luật về phin m
 164. gip mnh với
 165. Tag question !!!
 166. giải thch dm
 167. Gip tớ phn biệt complement với object
 168. giai thich cau truc nay giup toi voi
 169. Tại sao ở đy lại dng "in which"? help me
 170. Help !
 171. Khc nhau giữa hiện tại tiếp diễn v hiện tại phn từ
 172. Different from Different to
 173. i'll walk with you still One of us...?!!
 174. I'll walk with you still One of u....?
 175. Thanh vien moi
 176. moi nguoi giup minh cau nay nha
 177. ai đọc th gip mnh với nh
 178. Hỏi về học cao học chuyn ngnh tiếng Anh
 179. mệnh đề quan hệ
 180. gip em t xu
 181. help me!!!
 182. Thắc mắc:th Hiện Tại Hon Thnh vs Hiện Tại Hon Thnh Tiếp Diễn
 183. cach ghep cau
 184. trọng m l g? & Trọng m dc xc định ntn?
 185. bi tập về cu quan hệ trong tiếng anh
 186. phn biệt ask , question
 187. cch dng khc nhau giữa home v house
 188. help me
 189. mọi ng` gip em nh
 190. how to learn ?
 191. hj tiếp tục nh
 192. ThẮc MẮc VỀ Relative Clause With Prep.s
 193. mix condtional sentence
 194. Give me a hand!
 195. Tuong de ma kho-cau dieu kien if-ai chi minh voi!
 196. Ci no đng gip mnh với !
 197. dịch hộ mnh cu ny
 198. Cc từ đi cng Giới từ cố định
 199. Help
 200. có ḿy từ mới tíng anh ko hỉu áh!!!
 201. Thắc mắc về ch hon thnh cu
 202. I want to ask
 203. Hỏi về cu hỏi thẩm đinh
 204. xin admin v pro gip minh--cam on moi nguoi
 205. phn biệtother, the other, others, the others, another"
 206. check grammar gim mnh^^
 207. giup minh
 208. Cc th đứng sau after when while
 209. hey!
 210. Hỏi đp nhanh !
 211. cho mnh hỏi !
 212. Sửa gip em đoạn ny với
 213. Đề chuyn Hưng Yn
 214. Speaking!
 215. "till, Still, Until"; Other, Others, Another
 216. Hỏi về cch viết lại cu
 217. cho mnh hỏi 1 số vấn đề
 218. Cho mnh hỏi t
 219. Thắc mắc về " In Order To "
 220. Sự khc nhau về nghĩa của Sở hữu cch v danh từ kp
 221. subjuntive- thức giả định
 222. thắc mắc cần được giải đp.
 223. Help me this exercise! Sắp xếp thnh cu hon chỉnh!
 224. Cho mnh hỏi về cấu trc từ trong tiếng Anh
 225. thắc mắc về cc cụm từ trong tiếng anh
 226. Gip mnh với, mnh khng hiểu ci ny
 227. use "be" and.... !!
 228. Hỏi về ngữ php
 229. một số thắc mắc về một số cụm từ
 230. phan biet cach su dung cua which va where trong MĐ QUAN HỆ
 231. can u help me????
 232. chia động từ
 233. Gip mnh cu ny
 234. Giới từ to or for
 235. Dng a hay an
 236. mnh lại c cu thắc mắc n!
 237. either, neither
 238. phn biệt hộ mnh:x:x:x
 239. Help với!!!!!!!!
 240. buồn qu ha!
 241. get
 242. lam sao de hoc tieng anh daỷy
 243. Lam the nao bay gio
 244. Cac bac giai thich ho em voi!
 245. trọng m đ!!!
 246. Gip mnh với
 247. giải bt gim e gấp nha kh w chừng
 248. thắc mắc về cấu trc viết lại cu
 249. gip mnh với
 250. reading!!!!!!!!