PDA

View Full Version : 3. Thắc mắc v giải đpTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15

 1. Dng cc cu mẫu trong từ điển oxford được khng?
 2. Gip mnh phn tch cấu trc đoan ny nh cc bạn
 3. fresh v raw
 4. Học tiếng anh chuyn ngnh bếp ở đu?
 5. cc bạn cho mnh hỏi
 6. ViẾt cu tiẾng anh help
 7. NhỜ cẢ nh gip mnh bi tẬp viẾt cu trong tiẾng anh..thank
 8. Hỏi về từ Would trong tiếng anh
 9. cả nh c ai biết khoản ny khng?giải đp gip mnh với :) :) :)
 10. Người việt ni tiếng anh như người bản xứ liệu c bị người bản xứ ch cười
 11. Cc bạn chỉ dm 1 số thắc mắc trong sch writing Right
 12. hoc toeic ở đu ????
 13. Bi tập tm v chữa lỗi sai??
 14. Học tiếng anh xong co qun tiếng Việt
 15. Hỏi về cch viết chữ r khi viết tay (handwriting)
 16. Ću trúc If + S + were + to + V??????
 17. Chứng chỉ IELTS liệu c đnh gi ton bộ khả năng của bạn
 18. Hỏi cấu trc ngữ php trong cu
 19. Cc bạn gp cho ti trường hợp ny với
 20. Điền vo chỗ trống từ được gợi
 21. Phn biệt Terms va Conditions ? - Điều khoản v điều kiện ?
 22. Gip mnh bt tm,chữa lỗi sai v giải thch?
 23. Mời thảo luận: WHICH thay cho mệnh đề như ny c được khng?
 24. Thắc mắc về "MAKE ENDS MEET"
 25. Gip e tm tn tiu đề với!
 26. Hỏi: phn biệt through v throughout
 27. gip em vs anh(chị ) ......
 28. anh (chị) tư vấn hộ em
 29. Loại cu g?
 30. mnh mới biết trang ny cho mnh hỏi t?????
 31. Mong mọi người gip mnh về trường hợp mạo từ ny
 32. Hỏi ngữ php
 33. Phn tch ngữ php 1
 34. Phn tch ngữ php 2
 35. Phn tch ngữ php 3
 36. Hỏi về th hiện tại hon thnh v hiện tại hon thnh tiếp diễn
 37. Gip ti về cch dng th hiện tại hon thnh với
 38. Xin mọi người gip đỡ về trường hợp Noun+Noun ny
 39. Viết lại thế no mới đng (Cu điều kiện)
 40. help meeee
 41. Ai c sch về fix expression v collocation ko gửi cho ti với
 42. Dịch gip em cu ny với
 43. Get v-ed + V-ing
 44. Mọi người giúp đỡ v̀ sử dụng từ Would với
 45. Dịch dm mnh cu ny với cao thủ ơi T_T
 46. Lm sao để dịch được 1 cu tiếng anh
 47. Relative?
 48. Điền giới từ thch hợp vo chỗ trống
 49. passive cleft sentence
 50. Tm từ sai trong cch từ được gạch dưới
 51. Dng từ thch hợp để thay thế cho từ gạch dưới
 52. Trắc nghiệm
 53. phn biệt ''fill in'' fill on'' với ''fill with''
 54. Giải dm mnh mấy cu trắc nghiệm
 55. trắc nghiệm
 56. Tiếng Anh 9
 57. Chọn từ pht m khc với cc từ cn lại
 58. Cần gấp
 59. Trắc nghiệm
 60. Tm giới từ thch hợp
 61. Being?
 62. Tại sao lại c đui ing
 63. More than expected
 64. Help me out multiplechoicequestions
 65. Unscathed, intact
 66. Chọn từ sai trong cc từ gạch dưới
 67. Chọn đp n đng cho bi tập về cu bị động ny.
 68. cc bạn xem dm mnh nh!
 69. Chọn từ sai trong cc từ gạch dưới
 70. Gip mnh phn biệt (cch sử dụng) "recognise" & "identify" với ạ?
 71. anh chị help meee
 72. cc bạn gip mnh dịch cu c cụm từ would have + P3 ny với
 73. Hỏi về Tương lai đơn WILL v Hiện tại tiếp diễn với nghĩa tương lai
 74. anh chị gip em vi cu ạ :)
 75. Nhờ giải thch bi tập phn biệt ny
 76. dịch cu sang tiếng việt
 77. Help- ACE no c phần Answer của cuốn Basic English Grammar( cuốn 1 ) cho em xin với
 78. Sửa lỗi ngữ php gim mnh với nh mọi người
 79. Chia động từ
 80. Dịch cu ny dm mnh với
 81. Khc nhau giữa HTHT v HTHTTD khi ni về 1 sự việc vừa xảy ra??
 82. helpppp meeee
 83. Cho mnh hỏi cấu trc ngữ php c V-ing của cu ny
 84. mọi người chỉ gip mnh cu ny
 85. cho mnh hỏi cu ny
 86. Hai cu hỏi ny c đng ngữ php khng mọi người?
 87. Xem hộ mnh đoạn văn ny với! C g sai sửa gip mnh được khng.
 88. Tnh từ theo sau 1 danh từ ?
 89. Thắc mắc "based on" đi sau động từ
 90. Mọi người thử sửa gip cu ny
 91. Bi tập chữa lỗi
 92. Gip mnh lm bi tập ny với 12
 93. Sửa lỗi ngữ php gim mnh với nh mọi người
 94. Thắc mắc bi tập về sự ha hợp giữa chủ ngữ v động từ
 95. What is meaning of MANY word in a Task1 IELTS
 96. mọi người gip mnh chia th cu ny với
 97. helpppppp meee
 98. Phn biỆt hỘ mnh "in 2 hours" vỚi "in 2 hours' time'
 99. Hỏi về In order to
 100. Mọi người chỉ gip mnh bi ny
 101. a c giup em vs a
 102. gip e t ạ ...
 103. gip mnh cu ny với
 104. Cho mnh hỏi bản thn từ ''furniture'' l số nhiều phải khng ?
 105. Gip với
 106. Thắc mắc cu trắc nghiệm
 107. Hỏi về từ while
 108. Cho em hỏi
 109. Cho mnh hỏi t
 110. Cho em hỏi
 111. Holding v sanctioning
 112. Mai Ktra rồi, mn cho em hỏi vs.
 113. Cu ny dịch ra sao ạ ?
 114. [ Help ] Giải hộ em mấy cu hỏi với ạ !
 115. Cch hiểu cấu trc violate....against
 116. Gip em bi viẾt lẠi cu ny vỚi.
 117. Cch diễn đạt sau của ti đng hay sai?
 118. If or whether.
 119. Xin gip em cu tiếng anh ny, thanks you very much.
 120. Ai c thể tm tắt bi viết ny hộ mnh đc ko ạ?
 121. Sam McCarter l ai
 122. Thắc mắc về th hiện tại đơn v th hiện tại hon thnh
 123. [Help] Mọi Người Gip Mnh Cover Vi Cu Ny
 124. Thắc mắc về cch sử dụng "for about"
 125. Cc bạn cho mnh hỏi
 126. Cho ti hỏi về th hiện tại hon thnh với (những thắc mắc trong sch grammar)
 127. Anh chị gip em tm lỗi sai những cu ny gip em, I was so pleased to hear from you
 128. What or How
 129. thắc mắc về th qkht
 130. Điền word forms
 131. Sự khc nhau giữa she is gone v she has gone
 132. Thắc mắc bi tập về cu điều kiện ( conditional sentences )
 133. Dụng đảo ngữ trong cu hỏi
 134. help!
 135. Gip e phần viết lại cu ny với, e cần gấp lắm :((
 136. Hi mn ơi gip em lm mấy cu ny vs. Thanks mn nhu.
 137. Ving and Ving
 138. Lm ơn giải gip mnh đề thi tiếng anh ny với!
 139. C 2 thắc mắc mong mọi người gip ?
 140. Mọi người giải thch gip mnh với!
 141. Cch phn biệt "either" v "both"
 142. Cho em hỏi
 143. Rewrite
 144. Viết lại cu
 145. Giải thch nghĩa của can only ?
 146. Gip mnh với
 147. Muốn tm trung tm tiếng anh dạy cho người mất gốc
 148. Gip mnh với cc bạn!
 149. cleft sentence with 2 objects
 150. gip mnh với ( giải một số cu trong part 5 toeic)
 151. Gip mnh dịch cu ny với!
 152. Kiểm tra GRAMMAR cu văn gip
 153. help cu multiple choice
 154. During the night hay In the night ?
 155. Dng th g vỚi today?
 156. Gip em nh
 157. Mọi người ơi gip em nh
 158. Hiện tại hon thnh
 159. help me
 160. Xin mỌi mgƯỜi gip em mẤy cu bt sỬa lỖi. Em cẢm Ơn nhu. "_".
 161. 2 cu dưới cu no đng h cc bc ?
 162. Ai giải thch gim cu so snh ny?
 163. Rewrite sentences
 164. influence v impact
 165. My children, my son, my daughter?
 166. Giups mnh bi ny nh!!
 167. Gip mnh bi ny dc ko?
 168. Gip mnh bi ny nh!!
 169. Ba từ Unique-Classic v Style c đi chung được với nhau khng? Adj-Adj-Noun?
 170. sửa lỗi sai kh
 171. cum dong tu
 172. Gip mnh nh!!
 173. Tm v sửa lỗi sai. Mọi người gip mnh với ạ!
 174. Phn biệt WHILE, DURING, WHEN v AS
 175. comparison
 176. cấu trc chuyển đổi giữa simple past v present perfect
 177. Tm v sửa lỗi sai
 178. Gip mnh nh!!!
 179. Gip mnh cu ny với ạ
 180. couldn't or needn't
 181. Gip mnh 1 cu nh!
 182. Gip mnh giải thch tại sao c "this" với
 183. Ai gip mnh với ^^
 184. bi tập tm v sửa lỗi sai
 185. Đảo ngữ
 186. Gip mnh giải thch tại sao lại điền "appropriate" với
 187. Gip mnh nh
 188. Gip mnh nh!!
 189. Vai tr của "Worth [tiền]" trong cu
 190. Mnh dịch thế ny c đng khng?
 191. Gip mnh nh
 192. Dng ADJ hay ADV trước 1 ADJ khc
 193. Gip mnh nh!!!
 194. Gip mnh viết một đoạn văn ngắn nh!!!
 195. Gip mnh nh!!
 196. Mn giải thch gip mnh cu ny với
 197. Gip mnh nh!!
 198. [Nhờ gip] xin đp n của bi tập Ving, to V, V bare
 199. Gip mnh viết một đoạn văn ngắn ny nh!!!
 200. Gip mnh viết hai đoạn văn ngắn ny nh!!!
 201. Gip mnh nh !!
 202. gip em cu ny với !!!!
 203. Phn biệt 2 cụm động từ của put
 204. [Hỏi] Những vấn đề về ngữ php cần học
 205. Gip mnh nh!!
 206. ĐP N TIẾNG ANH 2016 ĐỀ 168....c vấn đề.
 207. Gip mnh bi sửa lỗi sai nh!!
 208. nhờ mọi người gip m // :)
 209. Gup mnh sửa ngữ php CV xin việc bằng tiếng Anh !!!
 210. Gip mnh bi viết lại cu nh!!
 211. Gip mnh điền từ nh!!!
 212. Gip mnh nh
 213. Giúp làm bài ṭp v̀ từ loại
 214. Gip mnh nh!!!
 215. Gip e với ạ
 216. Gip mnh bi ny nh!!
 217. Gip e với ạ
 218. Gip mnh nh!!!
 219. cc bạn ơi. gip mnh giải thch tại sao đp n hai cu ny lại l C,B với.
 220. Gip mnh nh!!!
 221. Hỏi về cấu trc cu với EVEN ?
 222. Hỏi về State verbs
 223. Gip mnh sửa lỗi nh!
 224. Gip mnh bi sửa lỗi v bi chuyển từ nh!!!
 225. Gip mnh bi điền từ v chuyển từ nh!!!
 226. Nhờ mọi người dịch nhanh giup một đoạn văn tiếng ANh
 227. Gip mnh viết lại cu nh!!!
 228. Hỏi về V_ing?
 229. Gip mnh sửa sai chia động từ trong ngoặc ạ !
 230. Cho mnh hỏi về mẫu so snh nhiều lần
 231. Gip mnh viết đoạn văn nh!!
 232. nhờ tm gip sch grammar in use
 233. Một số cu hỏi về Linking Words v Determiner mọi người ơi
 234. Giải thch gp em ci ny với!!!!
 235. Hỏi về danh từ đếm được v khng đếm được?
 236. Use the following sets of words and phrases to write sentences
 237. Help!
 238. Xin trọ giúp ngữ pháp toefl
 239. Gip em với !!!
 240. nghĩa của từ "good hands".
 241. xin sửa bi trắc nghiệm dm em về kinh tế... cm ơn nhu!!!
 242. Phn tch ngữ php cu hỏi với "How"
 243. Th qu khứ (bị động)
 244. Mọi người gip em với ạ
 245. mọi người gip em nh! cần gấp lắm! 😀😃😮
 246. Help me!
 247. lỗi chnh tả
 248. Nhờ mn giải thch gip e cu ny
 249. Nhờ giải thch cch chia động từ
 250. Ngữ php