PDA

View Full Version : 2. Bi tậpTrang : [1] 2 3 4

 1. Cc bi tập về động từ n cc bạn!!!
 2. Discuss: Rewrite sentences (very difficult)
 3. Giải quyết cc bi tập về viết lại cu
 4. n luyện Ngữ php
 5. If Clause
 6. Bạn no chỉ gip mnh cch điền wordform
 7. Bi tập đ!(Nếu c gửi sai chuyn mục th nhờ admin gip nha!)
 8. gip tớ những bi tập ny với!!!
 9. Học tiếng Anh với Trắc Nghiệm Giới Từ
 10. Ai muốn lm bi viết lại cu th nhảy z!
 11. fill in the graps with see , lift, remind,leave, close, get,own,go, stay, tire
 12. TrẮc NghiỆm
 13. Kiểm tra ngữ php!
 14. trắc nghiệm!!!!!!!!!!!
 15. Grammar exercise
 16. Thng rc , nơi chứa những bi viết được coi l thuộc về qu khứ
 17. Viết lại cu ko đổi nghĩa( hơi bị kh)
 18. Rewrite + preposition
 19. Rewrite excersises
 20. viết lại cu
 21. Transformation
 22. Make complete sentence
 23. Rewrite sntences
 24. Correct the mistakes: (10 marks)
 25. Trắc nghiệm
 26. Put the verb in each sentence, using the correct tense form
 27. Sai ở đu ???
 28. Fill in the blank
 29. Preposition- Mức độ super kh
 30. Cloze Test
 31. Prepositions
 32. Ph kỷ lục TiengAnh.com.vn
 33. Bài tập điền từ
 34. Bài tập điền từ!
 35. tm bi tập ngữ php
 36. Exercise for newbie
 37. Mỗi tuần một bi tập ngữ php
 38. Nơi hỏi đáp thảo luận về Unit 1
 39. Unit 1: [From 15th Oct. 07 to 29th Oct. 07]
 40. Bài tập bổ sung số 2 tại trang 5
 41. Đáp án bài tập bổ sung 1 + 2 theo Unit 1
 42. Unit 2: [From 29th Oct. 07 to 12th Nov. 07]
 43. Rewrite Sentences !
 44. Extra exercises of Unit Nr.2
 45. Unit 3: [12th Nov. 07-26th Nov. 07]
 46. Please Correct Mistakes !!!
 47. Extra exercises Nr.1 of Unit Nr.3
 48. Complete these sentens with suggestions,Please !
 49. Thắc mắc lin quan đến Unit 3
 50. Extra exercises Nr. 2 of Unit Nr.3
 51. dethi
 52. Test your knowledge of grammar
 53. Unit 4 [26th Nov.07-10.Dec.07]
 54. Thắc mắc lin quan đến Unit 4
 55. Passive voice!!! hurry up or you will not have chane to.........
 56. lm 1 số trắc nghiệm no mọi ng` ui !!
 57. cng lm pi tập điền từ nha mọi ng`(^_^)
 58. Bi Tập Ứng Dụng : Đại Từ Quan Hệ : Who Which ,whom ....
 59. cng lm pi tập mọi người ui !!
 60. Trnh độ B: Bi test 1
 61. Unit 5 [10th.Jan.08-26th.Jan.08]
 62. Rewrite Sentences ! Help !
 63. Bi tập chuyển đổi cu
 64. Bộ Bi tập trắc nghiệm tiếng Anh.
 65. nhờ cc bc gip em cu kh
 66. talk about your ideal work
 67. Một số BT v đề KT thng thuờng!!!
 68. bi tập trắc nghiệm tiếng anh mới đy
 69. Unit 6 [ 4th Mar.08-12th Mar.08]
 70. gip mnh bi trắc nghiệm
 71. bi tập về đại từ quan hệ
 72. Who is the killer ?
 73. pasiveVoice
 74. gip em bi tập ny với cc anh
 75. Mọi người lm thử
 76. Unit 7
 77. hon thnh bức thư sau
 78. Vocabulary Quiz Everyone
 79. English Proficiency test
 80. gip tớ giải bi tập ny ci!!!!!!!!!!!!
 81. Gip em với! Gấp lắm ạ!
 82. Viết lại cu sentence building
 83. Lm thử bi ny đi mọi người ui!
 84. Gip em nh :X
 85. c mấy cu C kh qu
 86. Một bi tập điền từ dễ cho mọi người no :D
 87. Mấy you mnh hỏi vi cu v từ
 88. Đề thi trắc nghiệm level A
 89. Đề thi trắc nghiệm level B
 90. Lm thử đề thi trắc nghiệm level C nh
 91. C bạn no muốn lm thử bi tập về "idiom" ko nhi?
 92. Tỉm ra lỗi sai trong cc cu sau (h h th vị lắm đấy)
 93. Cc trang web học ngữ php
 94. Bi tập ngữ php nng cao n
 95. dịch từ việt sang anh
 96. help me,please!
 97. Body idioms
 98. Xin bi tập!
 99. Pratice test for 10 grader, hay phết!
 100. Đề thi chuyn anh CVA T_T help!!
 101. gip em bi điền t ny với
 102. lm nh
 103. Bi tập c gio ra cc bạn gip mnh với
 104. gip em vi cu
 105. Điền từ vo chỗ trống
 106. Chia th
 107. Bi tập từ Đề thi Olympic đy !
 108. bi dịch
 109. Gip mnh nh:D
 110. Help,điền từ ạ
 111. Bi tập biến đổi cu trnh độ C n !!!
 112. bi mới
 113. Đp n Bi tập Đề thi Olympic đy !!!
 114. Bạn no dịch chnh xc c thưởng n!!!
 115. sửa gip mnh nh
 116. mọi người ui, help em vs!
 117. gip mnh bi ny với
 118. n_Giới từ x_0
 119. Bi tp về mệnh đề If đy...muốn lm th z!!!
 120. Gip mnh vi cu tường thuật nh!
 121. C bi viết lại cu dạng tường thuật đy(trnh độ vừa vừa)
 122. Bi tập về tnh từ đy!!!
 123. Điền dạng đng của cc từ
 124. Thử lm nh!!
 125. tiếng anh đơn giản?
 126. Bi tập trắc nghiệm, cng lm nh!
 127. Bi tập inversion(Đảo ngữ) ni chung
 128. l thuyết v bi tập để fn biệt cc th !!!!!!!!!
 129. Bi TẬp TrẮc NghiỆm VỀ Adjective Clauses
 130. viết lại cu....
 131. bi tập lm thử nh:D
 132. giảng cho mnh cu ny
 133. Bầi tập về Idiom, cả nh cng nhăn trn cho vui
 134. Gip mnh mấy cu chuyển đổi
 135. cho dạng hoặc th thch hợp của cc động từ trong ngoặc
 136. Finding in under word which are wrong and then correct it (simple)
 137. Lm gip mnh mầy cu ny với nh
 138. đề thi chuyn ngữ
 139. Bi TẬp TrẮc NghiỆm N Cc BẠn
 140. From Consider to Believe
 141. bi tập
 142. Bi tập về Modal verbs^^
 143. Bi tập về mạo từ n p kon ơiiiii
 144. Test Your Self !!! N
 145. Gip mnh nha!Rewrite sentences without changing the meaning
 146. Prepositions following adjective!!!!!!!!!!!
 147. Bi tập về động tự Thử lm nh !!!
 148. BT về idioms!
 149. Gip mnh lm bi tập ny với
 150. Bi tập về cc CẤU TRC!!! Hay...Hay
 151. Cac Ban Chi Cho Minh
 152. mấy anh chị ơi dz 5 cu hard n
 153. Cc bạn gip mnh với
 154. chng ta cng lm nha
 155. Bi tập về Either - Neither - Both - Not only... But also
 156. bi tập viết lại cu cần mọi người gip
 157. viết lại cu,cũng hem qu kh^___________^
 158. Test đ!!!! Mời vo!!!!!!
 159. Bi tập hon thnh cu,gip mnh với
 160. Bi TẬp VỀ Th ĐỘng TỪ Đy!!!!!!!!!{verb Tense Form}
 161. Sửa bi cho LHĐ với!
 162. TiẾp TỤc VỀ Chia ĐỘng TỪ Nh!!!!!!!!
 163. Bi tập điền từ
 164. Bi tập Common Mistakes in Einglish: thử khả năng tiếng Anh qua khả năng nhận lỗi
 165. Trang bi tập: "Common Mistakes in English"
 166. Bi tập GIỚI TỪ
 167. some, any etc. and relatives(luyện ngữ php)
 168. Cc bc dịch dm em đoạn ny sang TA với
 169. Bi tập về Either - Neither - Both - Not only... But also(phần 3)
 170. Say Tell Speak Talk!
 171. Bi tập ngữ php
 172. intermediate level! Bi tập điền khuyt!
 173. Chuỗi bi tập biến đổi cu ! v lm nha !
 174. Ai giải thch gim những bi biến đổi cu ny với
 175. minh can cac ban giai giup! gap!
 176. Viết lại cu giữ nguyn nghĩa
 177. Cần bi tập về phần nhấn trọng m c đp n nha
 178. Bi tập chuyển đổi cu...ai đ gip với
 179. Mọi người chỉ gim em bi ny
 180. BI TẬP CHUYỂN ĐỔI CU-Mọi người cng lm no!^v^!
 181. Một số bi tập về chuyển đổi cu, cng lm nh
 182. Cần bi tập về "The"
 183. Well...
 184. Bi tập điền động từ thch hợp vo chỗ trống
 185. lm ơn gip ti trả lơi đoạn van sau
 186. ai c btập về WISH gip mnh với:X
 187. Sentence transformation
 188. Help me! Đổi cu sang dạng Nghi vấn phủ định,
 189. mọi người gip em với!!!!
 190. Ai quan tm về cc đề thi TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYN th vo đy nha
 191. Xem dm mnh mấy bt ny nh !
 192. New exercise of word stress
 193. Rewrite Sentence [nng cao 10]
 194. Verb forms !!
 195. Viết lại cu (hơi bị kh) , gip em với mấy anh
 196. Giải đp bi tập TOEIC
 197. Bi tập Article _ Hayyyy Try doing it
 198. Viết lại cu!
 199. Gip mnh với
 200. C bi tập ny kh kh dzui dzui
 201. correct this one for pump, please !
 202. Help me with this sentence !
 203. Cụm từ no matter nghĩa l g???
 204. Bi tập về "The"
 205. Please,help me!
 206. I need a ebook about exercises Englh
 207. Bi tập nng cao !!
 208. lm ơn gip em lm mấy cu ny gấp
 209. Mỗi tuần 1 dạng bi !!
 210. hihi c mấy bi tập n
 211. Nguy CẤp LẮm Ri ! Gip Em VỚi Na !
 212. viet lai cau!! hic
 213. ơ viết lại!
 214. a suitable word
 215. dien tu( a suitable word)
 216. HELP ME : Chọn từ v đng ngữ php cng th
 217. Sentence transformation
 218. doc hieu
 219. chữa bi chia động từ ny dm ^^!
 220. Điền từ :)
 221. Trch: ĐỀ THI HSG TIẾNG ANH LỚP 9(H Nội 0809)
 222. Trch: ĐỀ THI HSG Quốc Gia mn TIẾNG ANH (0607)
 223. Bi tập viết lại cu v cấu tạo từ (Đề thi HSG 12 HN 0506)
 224. bi hay n
 225. choose the best answer
 226. Bi TẬp Chia Th
 227. Hsg Ben Tre
 228. Reading comprehension
 229. word forms
 230. ai giup minh voi
 231. moi giup em vơi (can gap)
 232. gip ti với
 233. Help me, please! (rewrite sentences)
 234. cấp cứu cho ti với
 235. Đề thi HSG 12 H Nội 07-08 Vng 1
 236. ai giup minh voi phan Direct and Indirect Speech,can gap
 237. vấn đề của Antonyms
 238. bai tap giới từ
 239. Help me with SENTENCE TRANFORMATION
 240. Cau nay chuyen the nao ,giup em voi(can gap).
 241. Cau nay chuyen the nao ,giup em voi(can gap).
 242. hon thnh cu dựa vo từ gợi .
 243. cc bạn gip ti lm bi tập ny nh!
 244. lm ơn dịch gip mnh với
 245. bi tập đy
 246. help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 247. Phần tiếp theo
 248. Ti sản gia truyền đ...Deed thi HSG cc khối 9,10,11,12 của thnh phố Hải Phng
 249. Học hỏi Tiếng Anh
 250. bi tập chia th !^^