PDA

View Full Version : L ngữ php, chồng bi tập , ni bi KT. 1. Collocation exercises
 2. Các Test lớp 11 !!
 3. Test Yourself [Test 3 <đã có key> * page 9]
 4. Future perfect tense
 5. Cấu trc cu
 6. Bi tập phần TENSES
 7. Exercises to manage phonetics.
 8. Một số phần pht m thường thấy khi lm bi Phonetics !
 9. Although, in spite of, despite
 10. PRACTICE TEST for everyone
 11. 15' Test
 12. Listening practise 11. Unit3:parties
 13. Cuốn sổ- Cẩm nang công thức ( đưa các công thức và VD TA lớp 11 vô đây )
 14. '' try yourbest in 45 minute ''
 15. English Idioms
 16. Progress Test (Unit 4 - 6)
 17. Thử nha!!! Hơi xương!!!
 18. Ai mn thi HSG th v đi n chung nhe!!!
 19. bi tập n tập
 20. Tenses Exercises (Do it now!)
 21. Cc mem 11 lm thử nha
 22. Exercises...!
 23. Read me...!
 24. Đề KT 1tiết(hot, hot)- từ Unit 13-14 zo lm nhanh
 25. For Vocabulary!!!
 26. Ba tập đy ! [Ex 3 & Ex 4
 27. Hy Thử Sức Mnh VỚi 1 Số Bi Tập Sau
 28. Bi TẬp VỀ MỆnh ĐỀ Quan HỆ
 29. cc bạn yu qu sửa rm mnh ci!
 30. Review- n tập
 31. Bi tập đ p con ui
 32. Multiple-choice questions
 33. Bi tập chuyển đổi cu.
 34. nơi thảo luận, hỏi đp mọi vấn đề về bi học
 35. Nhm 1 box 11 năm học 2008-2009( cc mem v điểm danh^^)
 36. Test for checking vocabulary - Grade 11
 37. Word form - Unit 1
 38. Bi tập thi đua tuần 1( 15/9-22/9)
 39. bi n kh kh !! for pro
 40. Ai ti giỏi th mời v đy lm hộ mnh bi tập (20-9) l nộp rồi
 41. viết về người nổi ting.V gip đỡ người m tịt
 42. Bi tập thi đua tuần 2 (22/9 - 29/9)
 43. Nhờ giải thch cu nay..
 44. c ai mn lm bt kt 1 tiết của tớ hok n
 45. Bi tập thi đua tuần 3 (29/9 - 6/10)
 46. help!!!
 47. L bi tập ngữ php đy!!!!
 48. lại mệnh đề if nh
 49. Bi tập củng cố if clause
 50. n LẠi Quy TẮc Thm "ed" VỚi Zer Nh
 51. bi tập thi đua tuần 4^^
 52. bạn đ update từ vựng của teen ton cầu chưa?
 53. rewrite the following sentences,using exactly the words in brackets
 54. cng la Vịng Gerund v present paticipate ai bik phn bik hem chứ
 55. help me plz ......*~*
 56. Bt thi đua tuần 5 !!!
 57. box nay co ạ pro hem nh????
 58. n hsg đy !^^!
 59. Ti nguyn TA 11 cơ bản của khoa Anh ĐHSP TP.HCM
 60. bi tập đầu năm
 61. Sửa bt tuần 5 n !
 62. cho em hỏi t
 63. Khi ko c từ điển???
 64. Cc bạn gip mnh về phần grammar bi The Asian Games
 65. Mấy cu mệnh đề quan h...
 66. Gip tớ viết lại cu!
 67. Gip tớ đề kiểm tra
 68. Khi no dung past v Present Participle được?
 69. Conditional sentences- unit 7- please check !
 70. Đề thi học k mới toanh đy !!
 71. thắc mắc với đề thi HKII
 72. kiem tra 1t
 73. Abcd
 74. Xin bi đọc của cc topic trong sch 11
 75. Đề thi thử ĐH
 76. Hỏi kinh nghiệm mọi người^^