PDA

View Full Version : Ngân hàng đề thi 1. Các đề thi tuyển sinh vào 10
 2. Các từ ngữ khó nhận biết
 3. Những thắc mắc cần giải đáp
 4. Conditional sentence(câu điều kiện)
 5. Vocabulary exercises! Let's do it!
 6. Bài mới! mới! mới! biến đổi câu^-^
 7. the exammination of word form
 8. Trắc nghiệm giới từ
 9. Cách sử dụng nội và ngoại động từ
 10. Luyện thi học sinh giỏi thành phố
 11. compound noun
 12. Multiple-choice exercises !!!!!^^ (R-E-O-P-E-N) NEW exe [page 15]
 13. Review: Passive voice
 14. SAT nào!!! Thử luyện SAT đê!!! {KEY page 3}
 15. khái quát về câu dảo ngữ nè
 16. 10 bí quyết học nói tiếng anh
 17. Tham khảo một số bài ORAL TEST!!!!
 18. Advanced vocab
 19. Bài tập Reading Comprehension(Đọc hiểu)
 20. ḿnh đang cần tài liệu để ôn thi chứng chỉ b
 21. Khởi đầu với wordform nhá^^
 22. các bạn giúp ḿnh mây câu này với nha!
 23. Sentence transformation
 24. Toán nào, nhào vô
 25. Có ai dạy English cơ bản cho những người mới dzô lớp 10 hông
 26. dịch giùm "no recording" sang vietnamese
 27. Bạn nào giỏi sinh tớ nhờ với
 28. Inversion
 29. hóa nè mọi người ơi !!!!!
 30. Ai mún luyện nghe th́ nhào vô đây
 31. BÀI TẬP(phát âm)
 32. A/An/The
 33. nghe nào nghe nào
 34. TEST 2 trắc nghiệm
 35. Trắc nghiệm 1: Lớp 10 - UNIT 1
 36. Trắc nghiệm 2: Lớp 10 - UNIT 1
 37. Trắc nghiệm 3: Lớp 10 - UNIT 1
 38. Trắc nghiệm 4: Lớp 10 - UNIT 1
 39. MỘt SỐ ĐỘng TỪ VỚi NhỮng CẤu Trúc ThƯỜng GẶp
 40. Effective Writing
 41. Test for checking vocabulary - Grade 10
 42. VectƠ
 43. Practice test nà!^^
 44. new test cua zer nè pà kon uj
 45. Bài KiỂm 45' LỚp Tui Nà !!!
 46. Phrasal verbs exercises, help me plz T_T
 47. REVISION- Unit 1 to unit 3 and Test Yourself A
 48. Điểm danh đi!!!
 49. Điểm danh đi!!!
 50. REVISION- Unit 1 to unit 3 and Test Yourself A- Part 2
 51. New test
 52. Listening test - No. 1
 53. REVISION- Unit 1 to unit 3 and Test Yourself A- the last part
 54. Chiến word form, nhào vô nhào vô( xem t8 để biết thể lệ , t24 để coi bài mới)zô zô!!!
 55. Vocabulary multiple choice => let's join
 56. bài tập địa!Cứu!>.<
 57. Grammar Point -The differences between “DO” and “MAKE”
 58. Grammar excercise
 59. intermediate level! Bài tập điền khuyêt!
 60. Chuỗi bài tập biến đổi câu !
 61. nhóm 1 mở hàng bt cloze nhá
 62. hoạt động với từ mới
 63. Lư- giúp với
 64. để đáp ứng nhu cầu của Vũ "trọc" zer...
 65. thế giới bài tập
 66. Listening test No.2
 67. writing nào mọi người ơi
 68. Sinh mọi người ơi!>.<
 69. Cloze
 70. Bài tập chia th́!
 71. Unit 2 Kiểm tra thử xem nào
 72. Cần dow CD ttrương tŕnh tiếng anh cơ bản
 73. Dịch giúp tớ !
 74. word-fill nè
 75. ec ! sao hok có bài trong unit 8.9.10?
 76. Bài tập hàng tuần đây! (mời dzô)
 77. Wordform khó đây
 78. bài tập về ôlêum^^ làm cho zui nha
 79. Bài tập về Ôxi và Ozon
 80. Help me, plz.............. Test nay....
 81. Bài tập điền từ. Khó quá.............><
 82. unit 13
 83. Viết nào
 84. đề bài tuần 3
 85. đê bài tuần 4
 86. help!help me!
 87. Văn nào
 88. Toán nào
 89. Can you help me!
 90. LISTEN vs READING 10 nc
 91. bài tập về biến đổi câu nè các bạn ơi....
 92. các mem cùng làm đề thi chọn hs giỏi tỉnh hà tĩnh cấp thpt nào
 93. chuyên đề thi tiếng anh