PDA

View Full Version : 3. Phonology  1. Sao không có topic nào cả vậy
  2. có ai có tài liệu ǵ về phonlogy th́ share với?
  3. Chia sẻ kinh nghiệm về cách học Phonology
  4. bài tập ngữ âm căn bản
  5. [Ebook] Babine & Carrier Phonology: A historical Oriented Study