PDA

View Full Version : Dịch Anh - ViệtTrang : 1 2 3 4 5 6 7 [8]

 1. moi người dịch gim em ạ
 2. Gip mnh dịch đoạn văn ny với.
 3. Cc bạn gip mnh nghĩa của cu "is what it means"
 4. Gip em dịch chữ " the pitch" trong đoạn ny với ak
 5. Nhờ anh chị dịch gip em mấy từ ny với ạ
 6. Ai pro eng cho mnh hỏi ngữ v nghĩa của cu ny nh , p dụng được cho ngnh no ?
 7. Nhờ anh chị dịch gip em mấy từ ny với ạ
 8. Nhờ anh chị dịch gip em mấy từ ny với ạ
 9. Mong cc thnh cho kiến đng gp lần đầu thử dịch truyện Eng!!
 10. Nhờ cc anh chị dịch gip em cu ny
 11. Nhờ cc anh chị dịch gip em cu ny
 12. baif thơ IN JUST
 13. Việc sử dụng bị động cho từ draw
 14. a/chị dịch gip e đoạn văn chuyn ngnh IT ny vs!
 15. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 16. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 17. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny
 18. NHờ trợ gip!
 19. Nhờ cc Anh chị xem gip em cu ny với ạ
 20. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny
 21. Mong cc anh (chị) dịch gip vi cu ngắn
 22. Mong cc bạn dịch gip mnh đoạn văn ny
 23. Dịch cc bi VOA
 24. Nhờ cc anh chị dịch gip em cu ny với ạ
 25. Nhờ anh chị xem gip em cu ny
 26. Cc bạn dịch gip mnh nh, kh dịch cho hay qu :(
 27. GẤP GẤP! Mong mọi người gip dịch từ Anh sang Việt
 28. Nhờ anh chị xem gip em cu ny
 29. Dịch đoạn ny sang tiếng việt hộ em ạ :(
 30. Dịch hộ mnh những từ (cụm từ) ny với
 31. [DỊCH LUẬT] S.O.S Vui lng gip đỡ !!!
 32. Luyen tap dich thuat
 33. Chỉ 1 cu Academic thi, mời cc cao thủ chia sẻ cch dịch hợp l nhất
 34. DỊch luẬt - gip ĐỠ
 35. (electricity) nhờ cc anh chị dịch gip em đoạn ny
 36. m.n dịch gip mnh đoạn ny nh, anh-việt...... thanks all
 37. Mong mọi người vo dịch gip em
 38. Dịch gip em cu ny
 39. Mọi người ơi dịch hộ mnh cu ny với !
 40. mọi người i gip mnh dịch cu ny với
 41. Nhờ cc anh chị dịch gip em cu ny với ạ
 42. Nhờ dịch hộ: Love him...wasn't a mistake but thinking that he love was
 43. Cc bạn dịch gim mnh 1 cu ngắn ny với!
 44. Nhờ cc anh chị gip em cu ny
 45. Học viết email tiếng anh??
 46. Dịch cu ny dm mnh với
 47. mọi người gip mnh dịch đoạn ny với
 48. nhờ dịch hộ 1 đoạn văn ngắn.
 49. Dịch Anh - Việt
 50. Dịch dm mnh đoạn văn ngắn ny với
 51. Dịch một cu dễ nhưng hại no
 52. Một số nội dung chưa hiểu khi dịch
 53. Ai gip mnh một cụm lin quan đến Kinh tế được khng?
 54. Cc bạn dịch gip mnh đoạn văn ny nh v mnh đang rất cần. Cảm ơn cc bạn!
 55. Dịch 1cu tiếng anh hại no.Mời cc bạn thử sức
 56. Dịch gip mnh đoạn văn kh sau
 57. Help to translate a term about charity
 58. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 59. Keep you from getting as much done?
 60. Dịch gip em từ ny ạ
 61. nhờ cc anh chị xem gip em cau ny với ạ
 62. cho cả nh em l thnh vin mới.
 63. Dịch Hillary Clinton's Speech
 64. Dịch gip mnh cu ny với cả nh ơi
 65. Mọi người gip em dich đoạn bi ny với. Identifying career anchors
 66. dịch hộ mnh: "Cursed is the ground for thy sake "
 67. Nhờ cc bạn 2 cu tiếng anh :)
 68. Nhờ cc anh chị xem gip em cau ny với ạ
 69. Nhờ cc bạn dịch tn hồ sơ chuyn ngnh xy dựng của bạn mnh
 70. Chắc chỉ người bản ngữ dịch được
 71. Nhờ cc bạn dịch hộ một đoạn về bộ ly hợp của xe my
 72. The only humans that like change are babies in wet diapers?
 73. Cc bc xem hộ em đoạn ny với
 74. Nhờ anh chị xem gip em cu ny với ạ
 75. Nhờ anh chị xem gim em cu ny với
 76. Anh chị gip em cu ny với
 77. Nghĩa của "SUBSTRATE CONVEY MANUFACTURING"
 78. anh chị dịch dm em cu ny với ạ
 79. Nhờ cc bạn dịch dm mnh bức thư ny với ạ. Cảm ơn cc bạn nhiều!
 80. Dịch hộ mnh nh
 81. Cc bạn dịch gip mnh với
 82. Nhờ gip đỡ bi kiểm tra dịch
 83. Dịch thế no cho xui
 84. Dịch gip mnh cu ny với
 85. Dịch gip mnh cu ny vs ạ
 86. Dịch gip mnh cu kh
 87. Oxford English for Information Technology test Unit 1 - 2 - 4 - 7
 88. Nhờ dịch gip rất kh
 89. Mọi người dịch gip mnh
 90. the heart of mother
 91. need help meaning
 92. Xin mọi người gip mnh dịch cu "God loves us and has our best in mind..."
 93. Dịch gim mnh cu ny với
 94. Xin gip mnh dịch vi từ trong cu ny
 95. Sch Luyện dịch Việt Anh
 96. Gip mnh dịch cu ny
 97. Gip mnh dịch cu ny
 98. Nhờ mọi người dịch gip mnh cu ny:
 99. Nhờ mọi người dịch gip mnh đoạn ny
 100. Gip mnh dịch: In a low-margin, high-risk industry like farming.....
 101. Nhờ cc anh chị dịch gip em cu ny với ạ
 102. nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 103. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 104. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 105. mọi người ơi, gip mnh dịch với " Pigs kept in Armpit " c đng ko ? nghe cứ h
 106. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 107. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 108. nhờ cc bc dich dm em đoạn ny với! xem hoi khng hiểu.
 109. nhờ anh chị dịch em cu ny với
 110. Mọi người c thể gip mnh dịch đại khi nghĩ của đoạn ny l g được khng ạ?
 111. Nhờ anh chị dịch gip em cu ny với
 112. Nhờ cc anh chị dịch gip em cu ny với ạ
 113. Nhờ cc anh chị dịch gip em cau ny với ạ
 114. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 115. Dịch gip tn ring
 116. Nhờ cc anh chị dịch gip em cu ny
 117. Mọi người dịch gip mnh đoạn tiếng anh ny với
 118. Nhờ cc anh chị dịch gip em cu ny với ạ
 119. Mọi người giải thch gim với ạ
 120. Gip với, ci ny l ci g?
 121. nhờ cc anh chị dịch gip em cau ny với ạ
 122. C 1 số cu hỏi mong đc trợ gip ?
 123. Gip mnh với!
 124. Nhờ cc cao nhn dịch gip đoạn ny ạ
 125. Dinky l g?
 126. Giải thch gim cu ny nghĩa l g với!
 127. Mọi người dịch gip mnh cu ny.
 128. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 129. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 130. Thắc mắc
 131. Nhờ mọi người dịch gim một hai chỗ
 132. Nhờ cc anh chị dịch gip em cu ny với ạ
 133. Nhờ cc anh chị dịch gip em cu ny với ạ
 134. Nhờ mọi người dịch gim mnh đoạn văn Tiếng anh
 135. Nhờ vả dịch dm chuyn ngnh kinh tế
 136. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 137. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 138. mọi người dịch sang tiếng Việt gip mnh với
 139. dịch gip m cu ny với
 140. nh mnh ơi dịch gip m cu ny với
 141. Dịch gip mnh cu ny với cả nh, thanks
 142. cả nh gip m dịch cu ny với
 143. cả nh dịch gip với ah
 144. mọi người dịch giúp ḥ em cu này với!!!
 145. Nhờ cc anh chị dịch gip em cu ny với ạ
 146. cc cao thủ vo dịch gip e cu ny với ah
 147. Nhờ cả nh dịch gip chữ mu tm ah
 148. It's put to you? Nghĩa cu đ l g?
 149. cả nh chỉ gio gip đoạn ny với (phần chữ đỏ mơ hồ qu)
 150. cả nh gip mnh hiểu mấy chỗ ny với (chữ mu đỏ ah)
 151. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 152. Nhờ dịch hộ đoạn Kinh
 153. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 154. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 155. ai hiểu được đoạn ny , dịch gip mnh với
 156. Cần 1 bản dịch hay cho 1 cu chuyện nghĩa
 157. Nhờ cc cao thủ dịch gip từ ny: "capped amount"
 158. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny
 159. dịch cu
 160. Nhờ dịch dm , cảm thấy hơi tối nghĩa
 161. nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 162. Mong mọi người gip đỡ, mnh thấy kh kh hiểu với cu ny
 163. nhờ cc anh chị dịch gip em cu ny với ạ
 164. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 165. nhờ cc anh chị xem gip ạ
 166. Cu ny nghĩa l g ?
 167. mọi người c thể dịch gim mnh cu nay ko?
 168. Dịch sang tiếng việt
 169. Nhờ cc anh chị xem gip em cu ny với ạ
 170. Nhờ mọi người dịch gip cu sau
 171. Cu ny dịch thế no ? thấy cấu trc kỳ lạ qu
 172. Cu ny c đng khng cc bro ?
 173. Sponsorship in return for product endorsement & We will hold a champagne launch dịch
 174. Nhờ mn dịch gim e với, e cảm ơn nhiều
 175. Nhờ dịch gip hai cu Anh - Việt
 176. Cc bạn gip mnh dịch đoạn ny với :((
 177. Gip em bi ny với
 178. Nhờ cc bạn dịch gip mnh với, nội dung về bng đ