PDA

View Full Version : Thông tin chung về kỳ thi GRE  1. GRE là ǵ
  2. Các kỹ năng mà kỳ thi GRE đ̣i hỏi
  3. Điểm GRE được tính thế nào ?
  4. Giới thiệu phần Sentence Completions
  5. Giới thiệu phần analogy
  6. Viết GRE khác viết TOEFL như thế nào ?
  7. Địa điểm thi GRE
  8. Cho em hỏi la thi GRE general hay la thi Subject ạ
  9. Hướng dẫn đăng kư thi GRE
  10. Thay đổi trong dạng đề thi GRE general từ 1/8/2011